İklim Fonu Girişimi için imza kampanyası devam ediyor

 

USS/SGB’nin desteğiyle Sosyalist Parti ve Yeşiller tarafından 6 Eylül’de başlatılan ve enerji dönüşümüne yılda 3,5 ila 5 milyar frank yatırım yapmayı amaçlayan “Adil bir enerji ve iklim politikası için: refah, iş ve çevre için yatırım (İklim Fonu Girişimi)” federal girişimi için imza kampanyası devam ediyor. Girişimin gerekli olan 100.000 imzayı toplamak için 6 Mart 2024’e kadar süresi var.

Enerji dönüşümü

“İklim Fonu” girişimi, her yıl GSYİH’nın %0,5 ila %1’ini, aşağıdaki hususları finanse edecek bir fona aktarmayı öngörmektedir:

– Binalarda, ulaşımda ve ekonomide fosil yakıtların çoğunun değiştirilmesi

– özellikle inşaat sektöründe enerji verimliliğinin artırılması

– elektrik üretiminin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla artırılması ve mevsimsel elektrik depolama altyapısının iyileştirilmesi;

– Jeotermal, orman veya güneş enerjisi gibi elektrik dışı yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi;

– Tarım, endüstriyel süreçler, atık gibi enerji kaynaklı olmayan emisyonların azaltılması.

Sosyal adalet

Girişim, tedbirlerin finansmanının ve uygulanmasının sosyal açıdan eşitlikçi olması gerektiğini belirterek, tüketim vergileri yoluyla finansmanı dışlıyor. Ayrıca, fonun aşağıdakileri finanse etmek için kullanılmasını öngörüyor:

– eğitim sırasındaki gelir kaybının telafisi de dahil olmak üzere, “eğitim, ileri eğitim ve yeniden eğitim” tedbirleri;

– federal, kantonal, toplumsal ve özel (şirketler, haneler) projeler.

Enerji dönüşümünü finanse etmek için zenginlerden vergi alın

Sosyalist Parti’nin gençlik örgütü Genç Sosyalistler ‘in “Gelecek için (Pour l’Avenir)” girişimi, iklim kriziyle sosyal açıdan adil bir şekilde mücadele etmek ve bu amaç için gerekli olan tüm ekonominin dönüşümüne imkân vermek için 50 milyonu aşan miras payına %50 vergi koymayı amaçlıyor. Süper zenginler = süper kirleticiler sloganıyla başlatılan girişim, “kirleten öder” ilkesine dayalı olarak süper zenginleri hedefliyor. Ve “ne kadar zengin olursanız, o kadar çok kirletirsiniz” diyor. Zira yakın zamanda yapılan bir araştırma bu iddiayı doğruluyor:

– En zengin %0,01’lik kesim, dünyanın en fakir yarısındaki bir kişiye göre 1.660 kat daha fazla CO2 salmaktadır;

– Küresel ölçekte, en zengin %10’luk kesim, tüketimleri ve yatırımları yoluyla her yıl atmosfere salınan toplam CO2‘nin %48’ini yaymaktadır;

– Avrupa ölçeğinde, nüfusun en yoksul yarısı kişi başına 5 ton CO2 salınımı yaparken, en zengin %10’luk kesim 30 ton salınım yapmaktadır.

Vergi eşitsizliğini azaltmak için mirasın vergilendirilmesi

Şu anda İsviçre’deki vergi mükelleflerinin en zengin %1’i toplam özel servetin %40’ından fazlasını elinde tutmaktadır ve bu rakam giderek artmaktadır. Bu servet büyük ölçüde eksik vergilendirildiğinden ve sermaye kazançları hiç vergilendirilmediğinden, “Pour l’Avenir” girişimi tarafından önerilen miras vergisi bu vergi adaletsizliğini telafi etmek için yerinde bir öneridir. Çünkü sosyal adalet olmadan iklim adaleti olmaz.

Bu girişim, işverenlerin ücretleri dondurması, enflasyon ve artan sağlık primlerinin yanı sıra emeklilik maaşlarının çalınmasından da muzdarip olan işçileri vergilendirmek yerine, yalnızca bunu karşılayabilecek durumda olanları değil, aynı zamanda iklim krizinde en büyük sorumluluğu taşıyanları da hedef aldığından sahiplenilmelidir. Ve birbirinden ayrı ele alınamayacak olan bu iki girişim de tereddüt etmeden imzalanmalıdır! (Arkadaş)