Herkes için ücretsiz toplu taşıma

 

 

24 Ağustos’ta Vaud kantonunda, Lozan’da ücretsiz toplu taşıma girişimi başlatıldı. Aynı gün, Lozan’da «girişim» için imza toplanması resmi olarak başlatıldığı sırada ücretsiz toplu taşıma talebi ile bir gösteri yapıldı. Girişimi başlatanların gerekli olan 12.000 imzayı toplamak için dört ay zamanları var. Benzer girişimler için imza toplanması, oylamaların yapılması için hazırlıkların yapıldığı Neuchâtel ve Fribourg’da sonuçlanmıştı.
Girişimi Vaud kantonunda başlatmak için POP ve Solidarités öncülüğünde bir komite kuruldu. Girişim, Genç Yeşilleri, İklim Grevi’ni, Korsan Partisi’ni, kamu hizmetini savunmak için çalışan Acidus derneğini ve Avivo Vaud’un ileri gelenlerini bir araya getiriyor. Ama Sosyalist Parti ve Yeşiller girişime katılmayı reddediyor.
Büyük Konsey Mart 2020’de, bu ücretsiz toplu taşıma fikrini açıkça reddetmişti. Bu nedenle POP ve Solidarités, popüler bir kanton girişimi aracılığıyla girişim metnini tekrar gündeme getirdi. Vaud komitesine göre ücretsiz toplu taşıma, ekolojik, ekonomik ve sosyal krizler gibi çeşitli güncel krizleri aşabilmeyi mümkün kılıyor.
300 ila 350 milyon arasında bir maliyet
Ulaşımın ücretsiz olması, otomobilden toplu taşımaya geçişi teşvik ettiği için karbon emisyonlarını azaltıyor. Bu önlem aynı zamanda sosyaldir, çünkü yine başlatıcılara göre hane halkının satın alma gücünü artırmaktadır.
Büyük Konsey’deki tartışma sırasında verilen rakamlara göre, toplu taşımanın ücretsiz olması yılda 300 ila 350 milyon franka veya kanton bütçesinin %3’üne mal olacak.
Ücretsiz toplu taşıma fikri diğer kantonlarda zemin kazandı. Neuchâtel’de 2018’de bir girişim onaylandı. Yılın başında hükümet dolaylı bir karşı proje önerdi. Seçmenlerin bu yıl içinde oy kullanması bekleniyor. Benzer bir girişim, 2020’nin sonunda Fribourg kantonunda onaylandı.