Her beş kişiden biri  diş hekimine gidemiyor

 

 

Yeşiller partisinden bir milletvekili parlamentoda diş tedavilerinde geri ödeme tartışmasını yeniden başlattı. Ancak parlamentonun sağcı-muhafazakâr milletvekilleri ikna olmakta zorlanıyor.

Neuchâtel kantonunda diş tedavisinin karşılanmasına yönelik bir girişimin oylamada reddedilmesi üzerine, oylama sahibi politikacılar en yoksul insanların faturalarını hafifletmek için çare arıyor. Cenevre’de Sosyalist Parti kısa bir süre önce sağlık sigortası sübvansiyonu alanlara 300 franklık bir çek verilmesini önerdi. Valis’de kanton konseyi, düşük gelirlilere yardımcı olmak amacıyla 500 frankla sınırlandırılmış bir geri ödeme önerisini Kasım ayında istişareye açtı.

Valis kanton hükümeti, bölge halkının %27’sinin parasızlık nedeniyle diş hekimine gitmekten imtina ettiğini açıkladı. Uluslararası Sağlık Politikası Araştırması tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, İsviçrelilerin %20,7’sinin maddi nedenlerle diş muayenesinden bile feragat ettiğini gösteriyor.

 

Halk sağlığı tehlikede

Ulusal Konsey Üyesi Katharina Prelicz-Huber (Yeşiller/ZH) tarafından parlamentoda yapılan girişim ile, gerekli diş bakımı ve hijyen tedavilerinin temel sağlık sigortası kapsamına alınması ve federal fonlar tarafından finanse edilmesi çağrısında bulunuldu. “Kamu sağlığı tehlikede” diyen parlamenter, kötü diş tedavisinin sağlık üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olabileceğini vurguluyor. PLR üyesi Regine Sauter, sağlık maliyetlerinin ve dolayısıyla primlerin daha da artmasına yol açabileceği için tasarıyı desteklemeyeceğini açıkladı.

Sağlık Sigorta şirketlerinin yasal olarak vücudun tüm sistemleri ile ilgili tedavileri karşılama yükümlülüğü olmasına rağmen, sanki dişler vücudun bir parçası değilmiş gibi öneriye karşı çıkıyorlar. Diş bakımı ve hijyen tedavilerini, temel bir sağlık hakkı olarak değil bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Ve daha da endişe verici olanı, kötü tedavi edilen dişlerin genellikle daha ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu gerçeği ortadayken! Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan bir ülkenin insanları, tabii eğer yeterli paraları varsa, diş bakımı ve tedavilerini yaptırmak için en yoksul ülkelere gitmek zorunda bırakılıyorlar. (Arkadaş)