Halkın sağlığı risk altında

Kamu Hizmetleri Sendikası – SSP/VPOD – 22 Aralık 2023 tarihinde Parlamento tarafından kararlaştırılan LAMal – EFAS – değişikliğine karşı referandum için imza toplamaya başladı.

EFAS ile sağlık hizmetleri finansmanında köklü bir reform öngörülüyor. Yapılacak değişikliklerle güç kantonlardan alınıp sağlık sistemi üzerinde çok daha fazla kontrol sahibi olacak olan sağlık sigortası firmalarına kaydırılmak isteniyor. Bu durum, sağlık personeli üzerindeki tasarruf baskısını daha da arttırırken, yaşlılara yönelik bakım kalitesini tehdit ediyor. EFAS, huzurevlerini ve evde bakımı, İsviçre’nin kamu hastanelerinde hastanelerin kapatılmasına ve işten çıkarmalara yol açan aynı kâr ve rekabet mantığına tabi kılıyor. EFAS, sorumluluğu kantonlardan sağlık sigortacılarına devrederek onlara sağlık sistemimiz üzerinde daha da fazla güç vermeyi önermektedir. Bu finansman sistemi, sağlık personeli ve hastalar üzerindeki tasarruf baskısını arttırmakta ve sağlık harcamalarını özel şirketler lehine kar odaklı alanlara yönlendirmektedir. Hem sigorta primleri hem de hasta maliyet paylaşımı artacaktır. Böylece yaşlıların sağlığı ve bakımı bir maliyet mantığına tabi olacak ve bu alandaki kalite ihtiyacı artık karşılanamayacaktır.

İki kademeli tıbba hayır

EFAS, sağlık sigortası şirketlerine sağlık sisteminde muazzam bir güç vermektedir. Gelecekte 11 milyar vergi mükellefinin parasını kontrol edecekler ve bakım hizmetleri ve operasyonlar için kimin para alacağını belirleyecekler. Sonuç olarak, kâr odaklılık artmaya devam edecek, kantonlar daha fazla tasarruf yapacak ve devlet hastanelerinde, huzurevleri ve evde bakımda temel tıbbi bakım için para daha da azalacak. Hastaların ihtiyaçları artık birinci öncelik olmayacak. EFAS, primleri ve maliyet paylaşımını daha da arttırma tehdidi taşımaktadır, çünkü birçok maliyet kantonlardan prim ödeyenlerin üzerine kaydırılacaktır. EFAS ile birlikte, demografik faktörler nedeniyle hızla artan uzun vadeli bakım maliyetleri (Huzurevleri, bakım evleri) de artık vergiler yoluyla değil, prim ödeyenler tarafından karşılanmak zorunda kalacaktır. Bu antisosyal bir durumdur çünkü primler gelir ve mal varlığına bakılmaksızın kişi başına ödenmektedir. Bir milyarder de bir bakıcı ile aynı primi öder. Ayrıca vergilerin aksine şirketler sağlık sigortası primi ödememektedir. Hepsi bu kadar da değil: aynı zamanda maliyet baskısı artıyor ve kalite düşüyor. Kamu sağlık hizmetlerinin tasfiyesine HAYIR.

Sağlık emekçilerinin zararına

Sağlık emekçileri yıllardır baskı altındadır çünkü tasarruflar sistematik olarak onların sırtından yapılmakta, hastaların sağlık ve güvenliği tehlikeye atılmaktadır. EFAS ile bu baskı daha da artacak, çünkü personel oranları ve maaşlar tasarruf için kaldıraç olacak. Daha fazla hastanın daha da kısa sürede tedavi edilmesi gerekecektir. Bu bir kısır döngüdür, zira sağlık emekçileri zaten bu nedenlerle mesleği terk etmektedir. (Arkadaş)