Göçmenlerin işsiz olma olasılığı iki kat daha fazla

 

Geçen yıl 2.766 milyon insan – İsviçre’nin 15 yaş ve üzeri daimi ikamet eden nüfusunun %38’i – 2019’a göre 0,3 puan daha fazla bir göçmenlik geçmişine sahipti.

Federal İstatistik Ofisi 30 Kasım’da yaptığı açıklamada, 2020’de göçmenlerin %7’sinin ait oldukları nesilden bağımsız olarak işsiz olmasına karşın, böyle bir geçmişi olmayanlar için bu oranın sadece %3 olduğunu söylüyor. Ancak göçmen kökenli işsizlerin oranı yıllardır düşüyor. Örneğin; 2016’da %7,8’di.

Göçmen kökenli olanların %80’i yurt dışında doğmuş. İsviçreli (%36) dışında en yaygın milliyetler İtalyan ve Alman’dır (her ikisi de %10).Cenevre kantonu, %60,9 oranı ile en yüksek göçmen kökenli nüfus oranına sahiptir. Onu Basel City (%52,2), Vaud (%49,6), Ticino (%49,3) ve Zürih (%43,3) izliyor. En düşük oran Uri (%14.1) ve Appenzell (%14.6)’da bulunuyor.

 

Nadiren serbest meslek sahibi, ancak genellikle fazla nitelikli

 

Göçmen kökenlilerin kendiişlerini kurma olasılıkları daha düşüktür. 2020’de %4,1’i en az bir çalışanı olan serbest meslek sahibiydi. Bu, göç geçmişi olmayan nüfusta %6,7’dir.

Bu gruptaki insanlar bir iş bulduklarında, ilerleme şansları oldukça sağlam görünüyor. Yönetim işlevlerine sahip çalışanların oranı, göç geçmişi olmayan kişilere göre yalnızca biraz daha düşüktür: ilk nesil için %32 ve ikinci nesil için %33, göçmen geçmişi olmayan çalışanlar için bu oran %35.

Bununla birlikte, göçmenlik geçmişine sahip birinci nesil işçilerin, olmayanlara göre kalifiye olma olasılıkları çok daha yüksektir: Yükseköğrenim görmüş yabancı doğumlu işçilerin %19’u eğitimleri ile ilgili olmayan işlerde çalışmaktadır. Bu, göçmenlik geçmişi olmayan işgücünün yalnızca %12’si için geçerlidir. Her iki grup arasında da kadınlar genellikle gereğinden fazla kalifiyedir: Göç geçmişi olanlar için bu rakam %22,8’dir (erkekler için %15,4), göç geçmişi olmayanlar için ise %12,6’dır (erkekler için %11.7).

İstatistik ofisi, “Yaş veya eğitim düzeyi gibi diğer değişkenlerin de etkisi olabilir. Bu gruplar arasındaki farklar için göç geçmişitek açıklayıcı faktör olarak dikkate alınmamalıdır” diyor. (Arkadaş)