Geçici işçi istihdamında adeta bir patlama yaşanıyor

 

Hizmet kiralamasına ilişkin toplu iş sözleşmesi yılsonunda sona eriyor. Belirli süreli istihdam edilen çalışanlarla ilgili olarak giderek artan rekabetle mücadele etmek için bu uygulamayı düzeltmek acil bir ihtiyaçtır. Sendikalar ve diğer işçi örgütleri çalışma saatlerinin daha iyi düzenlenmesini, daha yüksek asgari ücret ve uygun bir kontrol sistemi talep etmektedir.

Geçici işlerde adeta bir patlama yaşanıyor. Ancak pek çok şirkette geçici işçiler, daimi işçilere kıyasla çok daha kötü koşullarda çalıştırılmaktadır. Giderek daha fazla sayıda şirket, daimi çalışan sayısını azaltmak ve çalışanların korunmasına yönelik yasal hükümleri ve varsa toplu iş sözleşmelerini bertaraf etmek için geçici işçi istihdam etmekten çekinmiyor. Amaçları, iş riskini çalışanlara yıkmaktır.

Ana talepler

Hizmet kiralama sözleşmesinin yenilenmesi sürecinde geçici işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Unia ve Syna sendikaları, Employés Suisse derneği ve İsviçre Ticari Çalışanlar Derneği üç alandaki temel talepler üzerinde anlaşmaya vardılar.

Asgari ücretler

– Mevcut bir şube veya şirket TİS’ine tabi olmayan tüm çalışanlar için 2024’ten itibaren hizmet sağlayıcılar için TİS’deki asgari ücretlerin reel olarak 200 franktan 250 franka çıkarılması.

–  Sonraki yıllar için otomatik enflasyon telafisinin getirilmesi.

–  Yükseköğrenim mezunu (üniversite veya yüksek mesleki eğitim) çalışanlar için asgari ücret.

–  Geçici çalışma yoluyla yasal asgari ücretlerin aşılmaması.

Çalışma saatleri

– İşverenin TİS’e uymaması durumunda kontroller ve yaptırımlar (sözleşmeyle kararlaştırılan ve çalışanlara iş verilmeyen saatler için ödeme yapılması).

–  Geçici çalışanlar için değişken çalışma saatleri durumunda ücret takviyesi.

–  Deneme süresinin en fazla bir aya indirilmesi ve izin süresinin deneme süresinden sonra en az bir aya kadar uzatılması.

TİS’in Uygulanması

– Hizmet Kiralamaya yönelik TİS ve yasal olarak bağlayıcı sektör TİS’leri çerçevesinde gerçekleştirilen kontrollerin, hükümlerinin uygulanması amacıyla daha iyi finanse edilmesi.

Damping riskinin azaltılması

Çalışan örgütleri, geçici istihdamı azaltmak amacıyla Hizmet Kiralama Sözleşmesini iyileştirmek ve uzun vadede güvence altına almak istiyorlar. “Suistimallerin sınırlandırılması sadece çalışanların çıkarları için değil, aynı zamanda kurallara uyan ve çalışanlara kaliteli hizmet sunan geçici istihdam bürolarının çıkarları için de önemlidir” diyorlar.

Geçici çalışma

İsviçre’de neredeyse tüm sektörlerde yaklaşık 360.000 kişi geçici işçi olarak çalışmaktadır. Geçici işçiler için toplu sözleşme TİS Hizmet kiralama sözleşmesidir ve bu sözleşme onların çalışma koşullarını düzenler.

Geçici çalışma İsviçre’de giderek artmaktadır. Belirli süreli sözleşmeler inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinde giderek yaygınlaşıyor ve 360.000 çalışan için sadece bir TİS yapılıyor.

TİS, 2012 yılından bu yana İsviçre’de 360.000’den fazla geçici işçinin çalışma koşullarını düzenlemektedir: asgari ücret, çalışma saatleri, tatiller ve resmi tatiller. İleri eğitim, hastalık veya kaza durumunda sağlanan yardımlar da TİS’e dahildir.

TİS, Federal Konsey tarafından bağlayıcı olarak ilan edilmiştir. Müşteri şirketin büyüklüğüne veya sektörüne bakılmaksızın tüm geçici istihdam büroları için geçerlidir ve bağlayıcıdır. (Arkadaş)