Frontex oylaması kabul edildi

 

Federal Konsey kendini ne kadar tebrik etse azdır. Çünkü muhalefetin ve girişim sahiplerinin sözde onca çabası karşısında, 14 Mayıs’taki oylama sonuçlarına göre savunduğu tüm konularda destek buldu. Yine de, 14 Mayıs’taki oylama sonuçları hakkında daha farklı değerlendirmeler yapılabilir. Hayat kurtaracak olması açısından organ bağışı yasasının kabulü önemlidir. İsviçre’de sinema sektöründeki bazı projeleri finanse edecek olması, aynı zamanda medyanın gelecek oylamaları için de iyi bir alâmet olması ve internet devlerinin vergilendirilmesinin yolunu açması açılarından LexNetflix’inkabul edilmesi de olumlu ve önemlidir.

Amaöte yandan, İsviçre’nin Frontex’e katılımının mali olarak daha fazla desteklenmesine verilen destek, birçok bakımdan sorgulanması ve dersler çıkarılması gereken bir sonuçtur. Zira sandıktan çıkan, FortressEurope’a evet sonucu, sınırları kilitleyen ve on binlerce çaresiz göçmeni Akdeniz’de boğulmaya terk eden onursuz bir sığınma politikasının onaylanmasıdır. Hiç şüphe yok ki bu sonucun alınmasında hükümet cenahının hileli ve kandırmaya dayalı propagandasının etkisi büyük oldu. Federal Konsey, Ukrayna savaşı ve AB içinde seyahat ve ticaret özgürlüğü hassasiyetlerini manipüle ederek,Frontex ve Schengen bölgesini yanlış bir şekilde bir araya getirmekten oluşan bir hileyle aslında görev ve yetkilerini kötüye kullandı. Bu sonuç aynı zamanda AB ile bir yakınlaşmanın işaret fişeği olarak değerlendirilebilir. Kuşkusuz biraz zorlama bir kaygının etkisi altında: Rusya – Ukrayna savaşı İsviçre’yi Batı (AB) şemsiyesi altına sığınmaya itiyor. Frontex, bunun ilk adımlarından biridir. Dolayısıyla bu sonuç kısmen döngüsel niteliktedir.

Öte yandan ne yazık ki, sol ve ilericilerin etkin olduğu şehirler bile bu acımasız ve insanlık dışı aygıtı destekledi. Gerçekten bunlara bel bağlayan kitleler, işçiler ve emekçiler açısından gerçek bir hayal kırıklığı. Diğer bir etken ise, mücadele şartlarının çok eşitsiz olması. Uluslararası Af Örgütü veya İsviçre Mülteci Yardım Kuruluşu gibi büyük kuruluşların kampanyaya katılmaması bunun bir göstergesidir. Frontex’in genişletilmesine yönelik bu desteğin, bu sistemi “içeriden” reforme etme arzusuyla birleştirileceğini vaat eden bu kuruluşlar, bu uyarıyı dikkate almak ve Federal Konseyi yakın markaja almak zorunda kalacaklar.

Çünkü gerçekte oylama öncesinde Frontexzaten başarısız olmuştu. Göçmenlere yönelik yasa dışı geri itmelere ve operasyonlara izin almak için tahrif edilmiş raporların arka planında görev yapan Frontex patronunun istifası bunu gösteriyor. Üstelik Avrupa Parlamentosu, ajansın bütçesinin ödenmesine ‘karşı oy’ bile vermişti. Burada mesele, demokrasiye ve insan haklarına gölge düşüren bu ırkçı ve insanlık dışı mantığı bırakmama ve reddetmeye devam etme meselesidir