FONLARDA PARA VAR EMEKLİLLER KEMER SIKMAK ZORUNDA

Emeklilik fonları adeta para basmaya devam ediyor, rezervleri artıyor, ancak ödenekler düşmeye devam ediyor. 29 Mayıs’ta yayınlanan Swisscanto emeklilik fonu araştırması bu gerçeği teyit ediyor. Sigortalılar paralarının karşılığını giderek daha az miktarda alıyorlar. Negatif faiz oranları mazide kalmış görünüyor ve yatırım kârları gayet iyi durumda. Bununla birlikte, dönüşüm oranları hala düşüyor. Sigortalılar bir ömür boyu çalıştıktan sonra güvenli ve makul emekli maaşlarına sahip olmak istiyorlar, ancak prim ödedikleri fonlardan maaş olarak geri ödenen miktar bunu temin edecek durumda değil. Yeni BVG/LPP reformu ile bu durum daha da kötüleşecek. Bu da emekli maaşlarının daha çok düşmesine ve ek maliyetlere neden olacak.
Swisscanto’nun çalışmasının sonuçları gayet açık: emeklilik fonları ortalamanın üzerinde getiri ve ağzına kadar dolu rezervlerle mükemmel durumda. Bu kadar iyi bir durumda oldukları nadiren görülmüştür. Sigortalılar için ise tam tersi geçerli: tasarruf ettikleri sermaye aynı ama işçiler giderek daha düşük emekli maaşı alıyor. Faiz oranlarındaki geri dönüşe rağmen, emeklilik fonları, dönüşüm oranlarını düşürmeye devam etmek istiyor. Swisscanto araştırmasına göre, dönüştürme oranları 2016’da ortalama %6,25 iken bugün %5,31’e düşmüştür. Ve emeklilik fonları önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla kesinti yapmayı planlıyor.
Sosyal yardımlarda bir iyileştirme, emeklilik fonlarının mali durumu nedeniyle bugün yalnızca acilen gerekli olmakla kalmayıp aynı zamanda mali açıdan da uygulanabilir bir gerekliliktir. Ancak emeklilik fonları bunu yapmayı reddediyor. Riskleri giderek sigortalıların üzerine yıkıyorlar ve patronlar sorumluluklarından kaçıyor. Çok fazla düşürülen dönüşüm oranları yükseltilebilecekken, artan emeklilik maliyetlerinin telafisi için çok geç kalınmıştır. Ancak emeklilik fonu sektörü buna karşı çıkmaktadır. Sürekli enflasyon nedeniyle mevcut emekli maaşları değer kaybetmeye devam ediyor.
Parlamento tarafından kabul edilen LPP/BVG reformu ise sigortalılar için bu sorunları daha da kötüleştirecektir. Parlamentonun BVG aldatmacası, enflasyonun telafi edilmesini ve yardımların daha fazla güvence altına alınmasını sağlamak yerine, sigortalıları emekli maaşlarında yılda 3.200 CHF’ye varan daha fazla kesinti ve daha da zayıf sosyal yardım güvenceleri ile tehdit etmektedir. (Arkadaş)