FİLİSTİN’İN KADERİ

GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRI BAĞLAMINDA FİLİSTİN’İN KADERİ

Gilbert Achcar (SOAS – Londra Üniversitesi’nde Profesör)
Batı Şeria’daki Siyonist saldırıların tehlikeli bir şekilde tırmanmasıyla birlikte Gazze Şeridi’ne yönelik mevcut saldırı, hiç kuşkusuz 1948 Nakba’sından bu yana Filistin topraklarında devam eden Siyonist saldırganlığın en ciddi aşamasını temsil etmektedir. Dolayısıyla bu paradoksal saldırının, üç çeyrek asırdan daha uzun bir süre önce gerçekleşen savaşın tam tersi sonuçlar üretebilmesi büyük bir paradokstur. 1948’deki çalkantılı doğumundan sonra Siyonist devlet, Birleşmiş Milletler tarafından kendisine tanınan meşruiyete rağmen Arap ülkeleri tarafından gayrimeşru bir sömürge varlığı olarak görülmüştür. Gerçek şu ki, o dönemde uluslararası örgüt, sömürge imparatorluklarının başındaki Kuzey ülkelerinin tam hakimiyeti altındaydı ve örgütün şu anki üye devletlerinin çoğu sömürge boyunduruğu altındaydı ve uluslararası forumlarda temsil edilmiyorlardı.
1967’deki Arap yenilgisi, Arap devletlerinin bu tarihi pozisyonlarından geri adım atmalarına ve Siyonist devletin Altı Gün Savaşı öncesi sınırları içindeki meşruiyetini kabul etmelerine yol açtı. Bu, Sudan’ın başkenti Hartum’da düzenlenen bir Arap zirvesinin üç ilkeyi ilan etmesinden üç aydan kısa bir süre sonra kabul edilen BM Güvenlik Konseyi’nin 242 sayılı kararının (22 Kasım 1967) kabul edilmesiyle gerçekleşti: ‘Uzlaşma yok, tanıma yok, müzakere yok’. Hartum’un bu üçlü reddi aslında Siyonist ordunun savaş öncesi sınırlara çekilmesini sağlayarak ‘saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak’ için ‘siyasi çaba’ çağrısında bulunan kendi bağlamlarıyla çelişiyordu.
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) gelince, yeni yayınlanan 242 sayılı kararı kategorik olarak reddettikten sonra, 1988 yılında Cezayir’de yapılan Ulusal Konsey toplantısında kararı resmen kabul edene kadar Siyonist devletin yanında ‘bağımsız bir Filistin devleti’ programını benimseyerek yavaş yavaş buna uyum sağladı. Bunu Yaser Arafat ve Mahmud Abbas’ın, Siyonist ordunun 1967’deki topraklarından çekilmesini, sadece Filistin nüfusunun yoğun olduğu bölgelerin dışına taşınmasını, yerleşimlerin sökülmesini, yerleşim faaliyetlerinin dondurulmasını, İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak kararının iptalini ve mültecilerin geri dönüş hakkını bile öngörmemesine rağmen, arzu edilen ‘bağımsız devlete’ yol açacağı inancıyla imzaladıkları 1993 Oslo Anlaşması izledi.
Oslo anlaşması, Ürdün Krallığı’nın Siyonist devletle ilişkilerini ‘normalleştirme’ konusunda Mısır ve FKÖ’ye katılmasının yolunu açtı. Sedat rejimi, Mısır’ın ‘geçiş savaşı’ (Süveyş Kanalı) olarak tanımladığı ve zafer olarak sunduğu 1973’teki üçüncü yenilgisini fırsat bilerek, 242 sayılı karardan esinlenerek Siyonist devletle ayrı bir anlaşma imzaladı. Böylece Mısır, 1967 savaşından önce idari olarak kendisine ilhak edilmiş olan Gazze Şeridi olmaksızın ve egemenliği azaltılmış olarak Sina Yarımadasını geri aldı. Bunun karşılığında Mısır, Arap ülkeleriyle ilişkilerinde geçici bir kesinti pahasına İsrail ile ilişkilerinin tamamen ‘normalleşmesini’ kabul etti.
Sedat’ın ‘geçiş savaşından’ elli yıl ve Oslo Anlaşmalarından otuz yıl sonra, ikinci bir ‘geçiş savaşı’ olarak tasarlanan El Aksa Tufanı Operasyonu geldi. Gerçekte bu operasyon, soykırım boyutundaki katliam, yıkım ve nüfusun yerinden edilmesi açısından ilkinden daha feci olan ikinci bir Nakba’ya yol açtı. Diğer Arap ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı ve Fas Krallığı (Sudan askeri kliğine ek olarak) 2020’de ‘normalleşme’ kampına katılırken, Suudi Krallığı şimdi Körfez monarşilerini bir araya getiren bölgesel bir askeri ittifakın oluşturulması için koşulları tamamlamak üzere onlara katılmaya hazırlanıyor, Mısır, Ürdün ve Fas, Siyonist devletle birlikte ABD’nin koruması ve askeri gözetimi altında, İran’a ve ittifakın bölgesel üyelerinin güvenliğini ve Amerikalı destekçilerinin çıkarlarını tehlikeye atabilecek diğer tüm tehditlere karşı.
Filistinlilerin kaderi söz konusu olduğunda, ‘meseleyi yeniden masaya yatırmak’ – ki Hamas bu ‘başarının’ muazzam insani maliyetine rağmen operasyonuyla bunu başarmış olmaktan gurur duymaktadır – aslında Oslo projesini otuz yıl öncesinden daha da kötü bir şekilde yeniden canlandırmak için başta ABD olmak üzere yoğun uluslararası çabalara yol açmıştır. Amaç, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin bazı bölümlerinde, Siyonist devletin her iki bölgede de daimi güç bulundurarak sıkı askeri kontrolüne tabi olacak yeni bir Filistin devleti kurmaktır; Siyonist ordunun kontrolü altındaki Batı Şeria topraklarından ve İsrail’in mini devletin kurulmasını kabul etmesi karşılığında resmi olarak ilhak edebileceği yerleşimlerden bahsetmiyorum bile.
Washington bu senaryoyu dayatmayı başarırsa, bu kesinlikle Siyonist aşırı sağın nehirden denize ‘Büyük İsrail’i gerçekleştirme niyetlerinin (geçici) bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Ancak bu niyetler, ‘El Aksa Tufanı’ Siyonist orduya Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etme ve yerleşimcilere yönelik saldırılara paralel olarak Batı Şeria’daki operasyonları yoğunlaştırma fırsatı sağlamadan önce bile her halükarda ulaşılamaz durumdaydı. Gerçek şu ki, Siyonist devlet tarafından yürütülen mevcut soykırım savaşından çıkabilecek en iyi ‘çözüm’, ondan önce var olandan daha kötüdür ve kesinlikle Oslo anlaşmasından sonra ufukta görünenden daha kötüdür.
Filistin halkı topraklarına tutunmalı, zorla yerinden edilmenin ardından ‘yumuşak’ yerinden edilmeyi (göçe teşvik) reddetmeli ve bu davanın 1988’deki ilk İntifada’nın zirvesinde kaydettiği büyük ilerlemenin ardından gelen ve şu anda en düşük noktasına ulaşmış olan büyük düşüşün ardından, davalarını yeniden ilerletmelerine olanak tanıyan bir stratejiyle mücadeleye devam etmelidir. Filistin mücadelesi, İsrail toplumunu ayrım gözetmeyen eylemlerle birleştirmek yerine siyasi olarak bölmeyi, 1982’de Lübnan’ın işgalini ve ardından gelen ilk İntifada’yı takip eden koşullara geri dönmek için gerekli silahlı direniş biçimlerini siyasi ve kitlesel eylem taleplerine tabi kılmayı hedeflemelidir. O dönemde ‘post-Siyonist’ olarak adlandırılan bir akım İsrailli Yahudiler arasında büyümeye başladığında, işgalin reddedilmesi ile İsrail devletinin ‘tüm vatandaşlarının devleti’ haline dönüştürülmesi için bölgeselleştirilmesinin desteklenmesi bir araya geldi.

Kaynak: https://blogs.mediapart.fr/gilbert-achcar
Çeviri : Metin Alan