Emekli maaşında azalma

 

Neden pansiyon kasa reformu 21‘e karşı mücadele ediyoruz?

Mart ayı ortasında parlamentodaki sağcı çoğunluk, 2. sütunda kabul edilemez bir reformu onayladı. BVG/LPP 21 reformu, kadınların emekli maaşlarında ve düşük gelirler için herhangi bir iyileştirme sağlamıyor, orta ve düşük gelirlilerin emekli maaşında büyük bir azalmaya neden oluyor.

Dünya bir kez daha kitlesel protestoların yaşandığı, okulların, üniversitelerin ve demiryolu trafiğinin grevlerle felç olduğu Fransa’ya kaygıyla bakıyor. Nedeni ise emeklilik reformu. Komşu ülkede olduğu gibi İsviçre‘de emeklilik reformuyla mücadele ediyor. Her iki ülkede ki mücadele benzerlik gösteriyor. Kuşkusuz İsviçre’de yanan belediye binaları ve kitlesel gösteriler yok, daha ziyade hararetli parlamento tartışmaları ve referandum mücadeleleri var. Ancak burada da reformun getireceği riskler Fransa’daki kadar yüksek. Kısa bir süre önce kabul edilen 2. sütun reformu BVG 21’in, artan yaşam beklentisi göz önüne alındığında “doğru” dönüşüm oranına ilişkin teknik sorulardan çok daha fazla konuyu kapsıyor. Esas söz konusu olan, bakım yükümlülüğüdür. Yaşlılıkta bakım sosyal refah sisteminin bel kemiğidir. Bakım sisteminin dengeli bir şekilde tasarlanması kadar önemli bir şey yoktur. Ancak, parlamentonun aldığı son kararların da gösterdiği gibi, bu zorluğun üstesinden dayanışma ve adil bir uygulama ile gelecek siyasi bir iradeden söz etmek mümkün değil.

 Pansiyon kasadan alınan emeklilik maaşı düşürülecek

BVG 21 reformu, ikinci sütunu “yeniden yapılandırmayı” amaçlamaktadır. Bu reform emeklilik maaşı alanların durumunu daha da kötüleştirerek. BVG 21 reformunundaki en önemli değişiklik, zorunlu sistemdeki asgari dönüşüm oranının yüzde 6,8’den yüzde 6’ya düşürülmesidir. Dönüşüm oranı, pansiyon kasada biriken paranın ömür boyu emekli aylığına dönüştürülmesini sağlayan faktördür. Bu oranın yüzde 6,8’den yüzde 6’ya düşürülmesi, biriktirilen 100.000 Frank emeklilik sermayesi için bugün yılda 6.800 Frank yerine gelecekte sadece 6.000 Frank ödeneceği anlamına geliyor. Bu da somut olarak emekli maaşında yüzde 12’lik ciddi bir azalma anlamına gelmektedir! Aylık ücreti 6.500 Frank olan ve kırk yılda pansiyon kasada 440.000 Frank biriktirmiş bir duvar ustası için reform, aylık emekli maaşında 300 Franklık bir azalmaya yol açacaktır. Eğer bugün emekli olursa, aylık 2,500 Frank emekli maaşı alacaktır. BVG 21 reformu yürürlüğe girdikten sonra ise – ayda sadece 2.200 Frank alacak. BVG 21’in çok düşük gelirler için telafi edici tedbirler öngördüğü doğrudur. Ancak bunlar tamamen yetersizdir. Denkleştirmek için öngörülen tedbirler: İlk olarak, aylık 1.000 İsviçre Frankının altında emekli maaşı alanlar, ikinci olarak geçiş kuşağı olarak adlandırılan kuşağa (1958-1973 yılları arasında doğanlar) mensup olanlar, üçüncü olarak kesintisiz olarak en az 15 yıl boyunca bir pansiyon kasaya ödeme yapmış olanlar ve dördüncü olarak emeklilik birikimlerinin en az yarısını emekli maaşı olarak alanlar tam tazminat alma hakkına sahip olacaklar. Tüm bu kısıtlamalar nedeniyle, “geçiş neslinin” en fazla dörtte biri tam tazminat alacaktır. Geçiş kuşağının yarısından fazlası eli boş dönecektir. Ve 1973’ten sonra doğanların tamamı hiçbir tazminat alamayacaklar. Bu tek kelimeyle rezalet. Emekli maaşları orta ve düşük gelirliler için zaten utanç verici derecede düşüktür. Uzun vadede daha da düşük olması kabul edilemez

Tüm çalışanlar pansiyon kasaya daha fazla ödeme yapmasına rağmen, pansiyon kasadan alınan emekli maaşları düşecektir! Unia, BVG / LPP 21 emeklilik maaşlarının düşürülmesi tasarısına karşı mücadele ediyor ve 31 Mart’ta referandum için imza toplamayı başlattı.

Brigitta Bernet, temel politika uzmanı,

Emine Sarıaslan