EK ÖDENEKLER ONAYLANDI

28 Mayıs günü Ulusal Konsey, Federal Konsey tarafından 2024 yılı için talep edilen ve aralarında iltica için 255.1 milyon İsviçre Frangı’nın da bulunduğu on bir ek krediyi onayladı. Konsey ayrıca 2025 yılında yapılması planlanan Kadınlar Euro futbol turnuvası için federal desteğin arttırılmasını da onayladı.
Ulusal Konsey, sporu, uluslararası iletişimi ve toplu taşımanın etkinlik biletlerine entegrasyonunu teşvik etmek için kullanılmak üzere, Federal Konsey tarafından öngörülen 4 milyon CHF’a ek olarak on bir milyon CHF daha destek verilmesini kararlaştırdı. Bu artışın beşte biri departmanlar arasında dengelenecektir.
Ayrıntılı olarak, Ulusal Konsey İsviçre Turizmi için 1 milyon İsviçre Frangı ek kredi ve 5 milyon İsviçre Frangı taahhüt kredisini 100 oyla onayladı. PLR ve UDC buna karşı çıktı. Milletvekilleri aynı meblağları Federal Ulaştırma Ofisi (FOT) için toplu taşıma ile kombine bilet için de onayladı.

FEDERAL SIĞINMA MERKEZLERİ
Devlet Göç Sekreterliği (SEM) 2024 yılı için 33,000 iltica başvurusu beklemektedir ve buna yaklaşık 25,000 S statüsü başvurusu daha eklenmelidir ki bu da bütçelenenden (sırasıyla 20,000 ve 10,000 başvuru) önemli ölçüde daha fazladır.
Bu nedenle Federal Konsey 255.1 milyon CHF ek ödenek talep etmiş ve almıştır. Bu meblağın 239 milyon CHF’si ek kabul tesislerinin işletilmesi ve ek konaklama yerlerinin oluşturulması için gereklidir.
Geriye kalan 16.1 milyon CHF ise iltica başvurularındaki birikimin daha da artmasını önlemek üzere geçici ek görevler oluşturmak suretiyle SEM’in işlem kapasitesini arttırmak için kullanılacaktır.
SVP paketin bütününe karşı çıktı. Roman Bürgi (SVP/SZ) idarenin verimliliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı. Konfederasyonun rakamlar ya da iltica maliyetleri üzerinde hiçbir kontrolü olmamasından üzüntü duyduğunu belirtti.
PLR ise işletme giderlerinin 71.7 milyon Avro’dan 167.3 milyon Avro’ya düşürülmesini talep etti. Peter Schilliger (PLR/LU) amacın davaların daha hızlı sonuçlandırılması için baskıyı arttırmak olduğunu savundu. Schilliger’in önerisi 95’e karşı 98 oyla reddedildi.

605 MİLYON FRANK
Halk Meclisi toplamda 605.5 milyon CHF’lik ek krediyi onaylayarak Federal Konsey’in talep ettiğinden iki milyon CHF daha fazla ek krediyi onaylamış oldu.
Milletvekilleri ayrıca Konfederasyon’un 1.4 milyar İsviçre Frangı yapısal açık veren 2023 hesaplarını da 63’e karşı 127 oyla onayladı. Eyaletler Konseyi’nin ise hâlâ görüş bildirmesi gerekiyor. (Arkadaş)