Eğitimde Fırsatlar, Eşitlikler ve Mevcut Kaynak Algı, Tanınma ve Kullanımı Üzerine (II)  

Çocuklar Nasıl Desteklenebilir?

Eğitim insanın hem kendisine ve hem de çevresine yapabileceği en büyük yatırımlardan biridir.  Sadece mevcut toplumsal yapıya uyum sağlamada değil, mevcut yapının sorunlu yanlarını fark ederek çözümler bulma noktasında da, eğitimin rol ve fonksiyonu hayli büyüktür. İş piyasasındaki şansı da artırması nedeniyle, bir çok kişi tarafından sınıf atlamanın da önemli bir basamağı olduğu düşünülür. Iyi bir eğitim, iyi bir eğitim sisteminin sağlanmasıyla mümkün olur. Bunun için de yeni dönemin ihtiyaçlarına hitap eden öğretmen/ yardımcı öğretmen/ vekil öğretmen yetiştirilmesinin yanında, mevcut kimi okul kitapları da yeniden düzenlendi, ırkçı ve cinsiyetçi söylemler çağa uygun hale getirilmeye çalışıldı. Bütün bunlar, şimdiye dek cok fazla üzerinde durulmayan bir dizi ihtiyaçların oluştuğunu da gözler önüne serdi. Geçen yazıda, bu konuya giriş yapılmış ve destekleyici kimi programlardan söz edilmişti. Bu yazı, bunun devami niteliğindedir.

Aile Formasyonu/ Elternbildung

Yüksek egitimli olsun temel eğitim almış olsun, bir çok göcmen aile için çocukların eğitimi yaşamlarının merkezinde olan bir konudur. Çocukların öğretimini desteklemek için, imkanlarını zorlayarak son model cep telefonu hediye edenden, okulu bitirince ev/araba sözü alanların yanısıra fiziksel ve psikolojik şiddeti bir eğitim yöntemi olarak kullananların sayısının  da hayli fazla olduğu tahmin edilmekte. Çocukların iyi bir öğrenim hayatı olması, öğrenmeyi sevmeleri, ve iyi meslekler edinmeleri istenen bir durum. Ama onları nasıl desteklersek, öğretim hayatlarında başarılı olurlar; hangi destek başarıya, hangi destek ise kösteğe yol açıyor. İste bu konu ve sorular, 2000‘li yIllarda dünyanIn farklı bölgelerinden gelen, farklı dil/ inanç ve eğitim  bağlamından (konteksinden) gelerek; Bern`de Feminist CFD çatısı altında buluşan bir dizi kadının da ilgisinin merkezindeydi. Bunların biraraya gelmesi, Famira adlı bir derneği kurarak ailelere bu konuda hizmetler vermesinin de önünü açtı. Peki bu hizmetler neyi kapsamaktaydı: 

  • Okulun formel ve içeriksel tanımı
  • Mecburi eğitim ve sonrasındaki yollar/ imkanlar
  • Kendi okul deneyimine refleksiyon (okul yolu, sosyal bağlar) ve böylece buradaki okul sistemini daha iyi anlama zemini yaratılması
  • Okuldaki davranış kodları (zamanında gitmek, karşılaşınca yüzüne bakarak selamlaşmak; istek ve düşünceleri formüle etmek için görüşmelerde telefonun kapalı tutulması / öğretmenle konuşurken öğretmenin başka yere değil öğretmenin yüzüne bakılması
  • Okulun aileden beklentileri (veli toplantılarına gidilmesi, çocuğun evdeki eğitimiyle ilgili sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri
  • Kantondaki mecburi öğretimin kaç yıl olduğu ve hangi yılda neler yapılacağı
  • Ev ödevleri, dakiklik, sınavlar ve seçme sistemi, okuldaki yemek arasında neler yapıldığı
  • Okul süreçlerinin detaylı ele alınması, meslek eğitim ve yüksek egitim arasındaki keskin olmayan sınırların gösterilmesi
  • İsviçre`de meslek eğitiminin, sadece yabancı çocuklar için değil, tüm çocuklar için teorik yanı ağır basan üniversiter ve yüksek öğretimden daha değerli olmasının sebep ve sonuçları

Bu ve benzeri konuların ele alındığı «anneden anneye» adlı kurs sadece Bern`de değil, tüm İsviçre`de bu alandaki ilkler ve en uzun süreli olanlardan biri. Bu kursların her ne kadar fazla ifade edilmese de, en önemli getirilerinden biri, kurslarda kullanılan dilin herkesin anlayacağı bir Almanca olması ve İsviçre`de göçmenlik aşamalarının farklı süreçlerini yaşayan, farklı kültürlerden insanı biraraya getirerek interkültürel çalışmalar konusunda da emsal teşkil etmesidir.

Bern Kantonu`nda kursa katılmak isteyenler için, bu kurs halen sürmekte. 2012`den itibaren bu kurslara ilaveten AFIM (Aktive Freizeitgestaltung in der Migration yani «aktif boş zaman» geçirilebilmesi için bir kurs verilmeye başlandı.

Sosyal pedagojik aile danışmanlığı

Sosyal pedagojik hizmetler, son yıllarda hayli yaygınlaşarak günlük yaşama dahil olmaya başladı. İlk başlarda uzunca bir zaman, tercümanlık yapan insanlara sunulan bu imkan 2021 sonundan itibaren, merkezileştirilerek kalite kontrolüne dair kriterler oluşturarak çalışmaya başladı. Bu danışmanlık hizmeti, bir yandan aileleri desteklemek, bir diğer yandan da çocuk-aile-okul ilişkilerini de düzenlemeyi hedeflemektedir.