Dördüncü dalga yükseliyor hükümet izliyor

 

 

 

Mart 2020’den bu yana tüm deneyimlerin aksine ve bilim adamlarının uyarılarına rağmen, İsviçre makamları vaka sayısında yenilenen artışa karşı koymak için göstermelik önlemler dışında ciddi hiçbir şey yapmıyor.

Son aylardaki vaka artışlarına göre, salgın İsviçre’ye de geri döndü. Önlemlerin yeniden sıkılaştırılması yine ufukta görünüyor. Federal Konsey, zaten Mayıs 2021’de gevşemeyi tersine çevirmemenin garanti edildiğini açıklamasıyla, siyasi olarak çıkmaza girdi. En geç sonbaharda dördüncü dalganın olacağı gerçeği, sanki aşıdan başka bir şey yapılamazmış gibi omuz silkerek kabul edildi. Yani salgının yeniden yayılması için en iyi koşulların tekrar oluşmasına bile bile izin verildi.

İsviçre’deki Corona enfeksiyonları Temmuz ayının başından bu yana her hafta neredeyse ikiye katlanıyor. Önemli ölçüde daha bulaşıcı olan Delta varyantının oranı şimdi neredeyse %80. Hindistan’da ilk kez ortaya çıkan mutasyon, yakında diğer tüm varyantları tamamen ortadan kaldıracak ölçüde etkili görünüyor. Diğerlerinin yanı sıra İngiltere ve Portekiz’de de benzer gelişmeler var, Avusturya’da delta varyantının oranı şimdiden yeni enfeksiyonların %90’ını oluşturuyor. Ancak Federal Meclis Üyesi Alain Berset devlet televizyonuna verdiği demeçte, İsviçre makamlarının durum nedeniyle şu ana kadar herhangi bir önlem almadığını söyledi. “Çünkü şimdi aşı var. Bu yüzden işleri akışına bırakın ve onları hafife alın: Özellikle henüz aşılanmamış olan daha genç insanlar muhtemelen etkilenecektir, ancak genellikle o kadar ciddi şekilde hastalanmazlar, bu nedenle sağlık sisteminin yeniden aşırı yüklenmesini beklenmiyoruz” dedi.

 

Bir kez daha, tüm uyarılar göz ardı ediliyor

 

Bu gibi iddialarla politikacılar, esasen İsviçre ekonomisinin rekabet gücünün kendileri için kendi halkının refahından daha önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Ayrıca, pandemi hakkındaki bilimsel kanıtları sürekli olarak görmezden gelmeye devam ettiklerini ortaya koyuyorlar. Avrupalı ​​bilim adamları: İngiliz dergisi The Lancet’te, sadece 19 Temmuz 2021’de enfeksiyon sayısındaki büyük artışa rağmen Sars-CoV-2’ye karşı tüm koruyucu önlemleri pratikte kaldıran İngiliz hükümetini hedef alsa bile; bu bilim adamlarının uyarıları İsviçre’deki duruma da uygulanabilir. İngiltere’de olduğu gibi, İsviçre’de de insanların sadece yarısı aşılanmış durumda ki bu oran, özellikle daha bulaşıcı olan delta varyantında virüsü yavaşlatmak için çok az. Rakamlar burada da artmaya devam edecek ve diğerlerinin yanı sıra gençlerin de ciddi şekilde hastalanabileceği ve uzun süreli covid geliştirebileceği Almanya’da hazırlanan raporlarda daha fazla göze çarpıyor. Doktorlar ve hemşireler pandeminin ilk üç dalgasından dolayı hala bitkin durumdayken, bunun olumsuz etkileri, er ya da geç İsviçre’deki sağlık sisteminde de fark edilir hale gelecektir. Buna ek olarak, politikacılar daha iyi çalışma koşulları, daha fazla personel ve daha yüksek ücret taleplerini sürekli olarak görmezden geldikleri için emekçiler arasında hayal kırıklığı ve öfke birikerek büyüyor.

Dördüncü dalganın, ciddi karşı önlemler almadan sürmesine izin vermek, sosyal eşitsizlikleri daha da şiddetlendirecektir – bu, İngiltere için olduğu kadar İsviçre için de geçerlidir, çünkü (genç) yaşları veya sağlık nedenleriyle aşılanamayan insanların oranı oldukça yüksek. Peki ya aşı olmalarına rağmen yaşam koşulları veya iş faaliyetleri nedeniyle yüksek enfeksiyon riskine maruz kalan işçi ve emekçi insanlar – çünkü aşı bile enfeksiyona karşı yüzde 100 koruma sağlamıyor- ne olacak? İnsanlar daha fazla haftalar ve aylar boyunca tecrit edilecek, yani sosyal temasları mümkün olduğunca kısıtlanacak. Pandeminin başlangıcından bu yana insanların çağrıştırdığı bireysel sorumluluk, bir kez daha marjinal grupların sırtında yürütülüyor. Bu sadece İsviçre ve Avrupa için geçerli değildir,

Son olarak, bilim insanları açıklamalarında yeni virüs varyantlarının ortaya çıkması konusunda uyarıyorlar. Ve sadece onlar değil. Avusturya’nın koronavirüs mutasyonları konusunda önde gelen uzmanlarından biri olan moleküler biyolog Ulrich Elling, 17 Temmuz 2021’de Wiener Zeitung’da bunu şöyle açıklıyor: “Her ne kadar Sars-CoV-2, genomunda iki mutasyona sahip olsa da diğer virüslere göre önemli ölçüde daha az değişiyor. Hala çok fazla mutasyon görmemizin nedeni, çok fazla virüsün olmasıdır. Virüs ne kadar çok insana bulaşırsa, mümkün olan her şeyi denemek için o kadar çok fırsat vardır”. Ve böylece Elling, diğer birçok bilim insanı gibi, bağışıklık korumasını atlayan mutasyonların er ya da geç ortaya çıkacağını varsayıyor. İnsanların sadece bir kısmının aşılandığı mevcut durum özellikle kritiktir çünkü virüs şu anda nüfusun mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünü enfekte edebilmek için aşı direnci oluşturmak için güçlü bir seçim baskısı altındadır. Elling’e göre çözüm şudur: “Tüm dünya çapında aşı olun. Özellikle Küresel Kuzey’in zengin ülkeleri, virüsü daha fazla mutasyon için “gıdadan” mahrum bırakmak amacıyla yeni enfeksiyonların sayısını mümkün olduğunca çabuk azaltmak zorunda olmalıdır. ZeroCovid kampanyasının dayanışmaya dayalı olarak derhal başlatılması çağrısı güncelliğini koruyor. Durumu ancak enfeksiyon sayısı büyük ölçüde azalırsa ve her yeni enfeksiyon izlenebilirse kontrol altına alabiliriz”. İsviçre’de tam tersi oluyor: test rejimi büyük ölçüde küçültülüyor; aşılı kişilerin de enfekte olabileceği ve başkalarına bulaştırabileceği bilinmesine rağmen, aşılı ve nekahat dönemindeki kişiler artık ücretsiz kendi kendine testler alamayacaklar ve temaslı izleme neredeyse tamamen durduruldu.

Her şeyin bir şekilde yoluna gireceğine dair umut ilkesi, pandeminin başlangıcından beri kötü bir danışman olmuştur. Çünkü virüs küresel olarak yaygın olduğu sürece, herkes korunmadıkça kimse güvende olmayacaktır. (Arkadaş)