Divoora işçileriyle dayanışma

 

 

Smood işçilerinden sonra, Tessin kantonunda evlere yemek dağıtımı yapan adı daha çok Divoora olarak bilinen HSH Delivery sagl şirketi işçileri de 23 Aralık’ta greve çıktı.

Divoora şirketi tarafından işçilere kelimenin tam anlamıyla zorla dayatılan toplu iş sözleşmesine göre, bir sipariş beklerken bir kuryenin hazır bulunması gereken gerçek zamanı hesaba katmadan, teslimat süresiyle sınırlı olarak dakika başına 35 sentlik bir ücret öngörmektedir. Birçok işçi için bu günde 12 saati ancak buluyor.

İtalyan kantonunda örgütlü olan Komünist Parti ve Forum Alternativo örgütleri, Divoora işçileriyle dayanışma ve destek açıklamaları yaparak, halkı Divoora şirketini boykot etmeye çağırdılar.

Komünist Parti, greve giden Divoora işçileriyle dayanışmasını ifade ederek, Divoora işçilerinin, İsviçre’nin diğer bölgelerindeki Smood işçileri ile etkin bir şekilde bir araya gelerek, eve teslim sektöründe ciddi bir güvensizlik sorunu olduğunu açıkça ortaya koyduklarını ifade etti. Komünist Parti yaptığı basın açıklamasında “modern köleliğin bir biçimi olarak giderek ortaya çıkan bu sektörle ilgili sorunlar, özellikle Ticino’da benzeri görülmemiş bir sömürü düzeyine ulaşıyor” dedi.

Bu nedenle Komünist Parti, bekleme sürelerinin ödenmesi ve daha az hakka sahip işçiler için asgari çalışma süresinin sağlanması gibi taleplerle müzakerelerin yeniden başlatılması için sendikalar tarafından belirlenen koşulları desteklediklerini belirterek, “ancak açıkçası bu yeterli değildir. Bu gibi durumlar, destekçileri arasında yer aldığımız bir sosyal asgari ücret için halk inisiyatifini imzalamanın aciliyetini de gösteriyor. Divoora kuryeleriyle dayanışma! Modern kölelik biçimlerine hayır!” dedi.

Forum Alternativo tarafından yapılan basın açıklamasında, “Grev yapan kuryelerin de belirttiği gibi “insanız köle değil”! Çalışma koşullarının aşırı güvencesizliği, aşırı düşük ücretler ve en temel hakların bile yok sayıldığı bir ekonomik sektörde, Divoora’nın işçileri tarafından girişilen eylem ve toplu mücadele tek kelimeyle örnek teşkil edecek ve takdire şayandır bir mücadeledir. Bu durumlara müsamaha gösterilmesi kabul edilemez ve işgücü piyasamızdayasaklanmalıdır. Şirket, bir teslimat ile bir sonraki teslimat arasındaki bekleme süresini tanımalı, ödemeli ve aynı zamanda Unia Sendikası ve işçiler tarafından Piazzadella Riforma’da (kent meydanı) yapılan gösteridetalep edilen asgari çalışma süresini garanti etmelidir” ifadeleri yer aldı.

19. yüzyıldaki sömürü koşullarını hatırlatan ve insanların haysiyetini çiğneyen durumlarla karşı karşıya kalan işçiler için, kanton hükümeti, DFE ve siyasi organlar, insana yakışır çalışma koşullarına saygı gösterilmesini teşvik etmek için acilen harekete geçilmesinin talep ederek işçilerle dayanışmasını ifade eden Alternatif Forum, halkı, bu utanç verici duruma son verecek bir anlaşmaya varılana kadar Divoora’yı boykot ederek sürücülerin giriştiği mücadeleye katılmaya çağırdı.

UNIA ve OCST sendikaları şirketin bir teslimat ile diğeri arasındaki bekleme süresinin ücretinin ödenmesini ve aynı zamanda işçiler tarafından talep edilen asgari çalışma süresinin garanti edilmesini istiyor.

Divoora işvereni, işçilerine,dakika başına ücret ödemesinin getirildiği yeni bir iş sözleşmesini kabul etmeleri için 24 saat süre verdi.Yeni sözleşme 1 Kasım’da yürürlüğe girdi.

İşçilerin imzalamaya zorlandıkları sözleşmeye göre işçiler, temel olarak işverenin, önceden belirlediği vardiyalara göre çalışıyor. Ancakücret yalnızca siparişin fiili olarak alınmasından teslimatın müşterinin eline geçmesine kadar geçen dakikalar için ödeniyor.  İşçilerin hazır beklediği diğer süreler için ödeme yapılmıyor. Ayrıca sözleşmeye göre, belirlenen teslimatları kabul edip etmemek konusunda özgürsünüz.

Diğer yandan işçiler kendi ulaşım araçlarını kullanmaları halinde yapılan harcamalar için saatte 2.20 Fr geri ödeme yapılacak. Bazı teslimatlar için 50/60Km seyahat etmek zorunda kaldıklarını söyleyen işçiler, “km başına 4 buçuk sentlik bir geri ödeme alıyoruz, bu da yakıt, aşınma, yıpranma ve aracın sigorta masraflarını bile karşılamıyor” diyorlar.

OCST’ye göre bu uygulama Divoora işvereninin yasadışı bir uygulamasıdır. OCST sendikası, minimum saat, önceden belirlenmiş vardiyalar, ayrıca bekleme süresi için saatlik ödeme garanti eden önceki sözleşmeye geri dönmek için şirketle temasa geçtiklerini açıkladı. Sendika açıklamasında “En azından iş hukukunun en temel kurallarına uyulmasını garanti eden ve çalışan için az çok gösterge niteliğinde bir gelir oluşturan önceki şartnamelere derhal dönülmesi gerekmektedir. Son olarak, Üçlü Komisyondaki OCST temsilcisi, Ticino’daki tüm sektörün temel düzenlemesinin temellerini atmak amacıyla tüm teslimat sektörü için normal bir iş sözleşmesinin (CNL) başlatılmasını isteyecektir” dedi.

OCST sendikasından Diana Camenzind’e göre “işverenin dayattığı bu çalışma şekli gerçekten incelikle düşünülmüş. Birçok kişi bu sözleşmelerin sınır işçileri üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Oysa gerçekte onlar yerleşik işçiler, işsizler, yardıma muhtaçlar ve bu nedenle Divoora işverenleri bu ‘küçük oyun’ ile zaten muazzam mali zorluklar içinde olan insanları sefalete ve açlığa mahkûm ediyor”. (Arkadaş)