Dersim Ermenileri’ nin öze dönüş hikayesi

 

 

 

Ali Korkmaz / Cenevre

Cenevre İşçi Partisi Lokali’nde 13 kasım 2021’de 2 araştırmacı yazarın katıldığı, ‘’Varlığımızın izleri Dersim Ermenilerinin öze dönüş hikayesi ‘’adlı bir tanıtım toplantısı gerçekleşti. Panelistler  Miran Pırgiç ve Diran Lokmagözan, tarihten bu yana Ermenilerin yaşadıkları zorlukları dile getirerek; yazmış oldukları kitapların tanıtımını yaptılar. Diran Lokmagözyan  yazmış olduğu ‘Dersim ve Ermeniler’  kıtabının  amacını açıklarken; ‘’O denli tarihin derinliklerine  gitmektense, yakın tarihte  Dersim’in omurgasını olurşuran Alevi ve Hristiyan Ermenilik karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son iki asırda araştırmacıların bilim insanlarının, gezginlerin   kayıtlarında, bölgenin tarihine ait  en önemli kaynakların;  Ermenice kaynaklar olduğu’’ nu vurguladı .

Miran Pırgiç yapmış olduğu çalışmalardaki güçlükleri ‘’Demokratik kitle örgütleri olarak kurulan derneklerde, kimlik mücadelesi  vermenin,  soykırım üzerine kendini inşa etmiş olan cumhuriyette  hele ki  Ermeni Sorunu tabu iken, Ermeni kimligi ve kültürünün yaşatılmasının ne denli zor olduğunu;  Oysa ki, ötekileştirilmiş, bastırılmış, inkar edilmiş bir kimlik ve ükenin otokton bir halkı olan Hay (Ermeni) insanının; kendi ülkesinde  sömürgeleştirilmiş ve işgal edilmiş Batı Ermenistan evlatları olmaktan başka; ne suçları olabilirdi.’’ diyerek  açıkladı. Ayrıca yazar Miran Pirgiç, yaşanan sorunları örnekleriyle ‘Varlığımızın izleri’ adlı kitabında toparlamış olduğunu duyurarak; bilgilendirmelerde bulundu.

Yazarlar, yaptıkları  sunumun bitiminden  sonra, bir katlımcının; ’Soykırım sonrası müslümanlaştırılmış alevi ve sünni olan, ama kendini ermeni olarak görenler var. Bir birey, vaftiz olmaksızın, din değiştirmeden Ermenilerle dost  olamaz mı ?’’  şeklindeki sorusu üzerine; söyleşinin  soru – cevap olarak  sürdürülmesi, toplantının verimli olarak  geçmesini sağladı.