DAHA ADİL DAHA KAPSAYICI BİR KANTON

9 HAZİRAN’DA “BURADA BİR HAYAT, BURADA BİR OY” GİRİŞİMİ HALKOYUNA SUNULUYOR

“Daha adil, daha kapsayıcı ve daha demokratik bir kanton»
Geniş bir sol cephe tarafından desteklenen ve 9 Haziran’da oylamaya sunulacak olan “Une vie ici, Une voix ici – Burada bir hayat, burada bir oy” girişimi, kantonda yaşayan göçmenlerin siyasi haklarının genişletilmesini amaçlıyor.
9 Haziran’da Cenevre seçmenleri, kantonda ikamet eden ve en az sekiz yıldır İsviçre’de yaşayan göçmenlere kanton düzeyinde seçme ve seçilme haklarının genişletilmesini talep eden bir girişimi oylayacak. Federal Anayasa, kantonal ve toplumsal siyasi hakların genişletilip genişletilmemesi kararını kantonlara bırakıyor. Bu proje hem İsviçreliler hem de göçmenler için önemli bir olanak.
Bugün sadece iki kanton yabancılara kantonal ve toplumsal düzeyde oy kullanma hakkı tanıyor: Jura ve Neuchâtel. Hiçbir kanton bu düzeyde seçilme hakkı tanımıyor. Dört kanton yabancılara belediye düzeyinde seçme ve seçilme hakkı tanıyor: Neuchâtel, Jura, Vaud ve Fribourg. Almanca konuşulan üç kanton da ise, belediyelerinin göçmenlere oy hakkı tanımasına izin veriyor. Cenevre’de, göçmenlere belediye düzeyinde oy kullanma hakkı tanımaktadır.
Ülkedeki yerleşik nüfusun %25’inin İsviçre pasaportu bulunmazken, Cenevre kantonundaki durum daha da belirgin ve yerleşik nüfusun %40’ının İsviçre vatandaşlığı yok. Bu durum nasıl bir demokrasi sorusunu da tartışmaya açıyor.
Cenevre uluslararası bir kimliğe sahip ve kanton siyasi sisteminin bunu yansıttığı söylenmez. Burada yaşayan ve çalışan yabancıların %40’ı kantonun refahına katkıda bulunuyor. Birçoğu burada doğmuş.
Siyasi hakların genişletilmesi entegrasyonu güçlendirir. Kanton düzeyinde seçme ve seçilme hakkı, insanların ev sahibi toplumla özdeşleşmesini sağlar ve sosyal ve kültürel uyumu güçlendirmeye yardımcı olur. Kantonda uzun süredir ikamet eden yabancı nüfus böylece yerel yaşama tam olarak katılabilir ve günlük yaşam üzerinde belediye meselelerinden daha büyük bir etkiye sahip olan kanton meseleleri hakkında görüşlerini ifade edebilir. Siyasi hakların kullanımı, yarattığı yansıma sayesinde tam vatandaşlığın oluşumuna katkıda bulunmakta ve insanlar yerel sosyal ve siyasi dokuya daha fazla entegre olmaktadır.
Vatandaşlığa kabul idari olarak birçok zorlukla ve engelle çevrilmiş durumda. Prosedürler hala düzenli olarak keyfilikle gölgeleniyor. Bu nedenle, sosyal ve siyasi hayata kademeli bir girişten önce yapılmalıdır. Söz konusu kişilerin birçoğu, kendilerini entegre olmuş hissetmedikleri için vatandaşlık başvurusunda bulunmuyor. Siyasi hakların genişletilmesi, bu kişilerin yerel ve dolayısıyla İsviçre siyasi sistemine daha iyi entegre olmalarını sağlayacaktır. Bu da vatandaşlığa kabul başvurularını artırıcı bir etki yaratacaktır.
Kanton düzeyinde göçmenlerin siyasi hakların genişletilmesi, nüfusun yaşlanmasına ve seçmen katılımını artırma ihtiyacına bir yanıt olarak da görülebilir. Kurumlarımıza yönelik destek düzeyini yükselterek demokratik meşruiyeti arttırır. Birçok insan, özellikle de İsviçre’de doğmuş ya da buraya çocukken gelmiş gençler, uzun süredir kanton ve İsviçre vatandaşlığından dışlanmış durumdadır. Girişim bu açık adaletsizliğe son verecektir.
Yıllarca ikamet etmek, yabancı uyruklulara ülkenin ve kantonun yaşamına entegre olmaları için zaman kazandırır. Bu şekilde yurttaşlık bağlılıklarını güçlendirebilirler. Birçok göçmen kökenli insan yerel grup ve derneklerde yer almaktadır. Amaç insanları oy vermeye “zorlamak” değil, onlara bu fırsatı vermek ve bunu yapmak isteyenlerin siyasi hayata daha fazla dahil olmalarını sağlamaktır.
Son olarak, oy verme ve seçim sisteminin karmaşıklığı, belediye düzeyinde yabancı seçmenlerin oranının düşük olmasını kısmen açıklayabilir. Bu sistemi tanımayı ve anlamayı sadece yurttaşlık bilgisi dersleriyle değil, siyasi haklarımızı fiilen kullanarak öğrenebiliriz.
Daha adil, daha kapsayıcı ve daha demokratik bir Cenevre Kantonu için 9 Haziran’da “Burada Bir Hayat, Burada Bir Oy” girişimine evet oyu verelim!

İMZACILAR: Jean-Marie Mellana, PS Ville de Genève komitesinin eski üyesi; Emmanuel Deonna, eski milletvekili ve Ville de Genève eski belediye meclis üyesi; Gabriel Barta, bien.ch başkan yardımcısı ve PS Genevois eski saymanı; Wahba Ghaly, belediye meclis üyesi, Vernier. Metin 50’den fazla Cenevre Sosyalist aktivisti ve seçilmiş temsilci tarafından imzalanmıştır.