Cenevre’de kamu emekçileri 12 Ekim’de greve gidiyor

 

 

 

Yıllık maaş ve enflasyona karşı tam tazminat ücretleri ödenmeyen kamu emekçileri, TPG (Cenevre toplu taşıma şirketi) işçileriyle birlikte harekete geçiyor. CGAS (Cenevre Sendikal Eylem Topluluğu) dayanışma çağrısında bulundu.

Cenevre’de kamu emekçileri sendikalarının 20 Eylül’de toplanan delegeler kurulu, oybirliğiyle 12 Ekim’de grev çağrısı yapma kararı aldı. Tarih özellikle Cenevre toplu taşıma şirketinde örgütlü SEV ve Transfairsendikalarının grev yapacakları gün olarak belirlendi. Bu arada, toplu taşıma şirketi işçileri, yönetimin ücretlerin sadece kısmi olarak endekslenmesi kararına itiraz ediyor.

Aynı durum, Cenevre Devlet Konseyi tarafından sunulan 2023 bütçe taslağını reddeden kamu emekçileri için de geçerlidir. Konsey sol bir çoğunluğa sahip olmasına rağmen, sadece enflasyonun yarısını telafi etmek istiyor. Buna ek olarak, hükümet yıllık maaş ödemelerini askıya almak istemektedir. Böylece dört yıl boyunca kamu emekçileri, reel endekslemeden faydalanmaksızın iki yıllık emekli maaşından mahrum kalacak ve 2021’den itibaren kamu emekçilerinin yaşayacağı enflasyon %4’e yakın olacaktır. Syndicatdesservicespublics (SSP), budget-ge.com internet sitesine göre maaş kaybı değerlendirildiğinde, ayda net 6.000 frank kazanan bir emekçi için yıllık kazanç kaybı 3.000 frankı aşabilecektir.

 

TPG işçileri yol gösteriyor

Kamu emekçileri kamuoyuna yaptıkları açıklamada “işçileri önceden harekete geçirerek, yani Aralık ayında bütçenin oylanmasını beklemeden, gerekçelerimizi ve ihtiyaçlarımızı ortaya koymamız mümkündür. Ücretler için greve gitme kararı alarak, TPG işçileri ileriye giden yolu göstermektedir” dediler. Kamu emekçilerinin grev kararının 4 Ekim’de yapılacak bir personel toplantısında onaylanması gerekiyor. Sendika, bülteninde “Harekete geçin, meslektaşlarınızı bilgilendirin ve sayıca çoğalın” diye çağrıda bulundu.

Cenevre Sendikal Eylem Topluluğu’nun (CGAS) 20 Eylül’de toplanan komitesi de özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de ücretlerin genel endekslenmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. Sendika çatı örgütü,Devlet Konseyi’nin “özel sektöre felaket sinyali gönderdiğini, endekslemenin ise tüm emekçiler için önemli bir mesele olduğunu” düşünüyor. Bu durum, özellikle TİS’nin etkisiyle maaşların durgunlaştığı ve hatta azaldığı Covid döneminden sonra özellikle sorunludur.

Sendika çatı örgütünün başkan yardımcısı ve Unia Cenevre bölge sekreteri Anna Gabriel, “CGAS, TPG işçilerine ve onların taleplerinin yanı sıra kamu ve sübvansiyonlu sektör emekçilerine tam desteğini teyit eder ve 12 Ekim’de bir grev olması durumunda özel sektördeki tüm emekçileri onlarla dayanışma göstermeye çağırır” dedi. Anna Gabriel, kamu emekçilerinin bu seferberliğinin, inşaat işçilerinin ulusal sözleşmelerini savunma ve geliştirme mücadelesi bağlamında gerçekleştiğini hatırlatıyor: “Kamu ve özel sektör sendikaları birbirlerinin mücadelelerini güçlendirme ve ortak seferberlikler yürütme fırsatına sahip. Çalışanlarla karşı karşıya gelmememiz, aksine meslekler arası ve sendikalar arası düzeyde güçlerimizi birleştirmek için çalışmamız gerektiği açıktır” dedi.

 

Cenevre’de inşaat işçileri iki günlük grev kararı aldı!

 

Unia, Sit ve Syna sendikaları, 23 Eylül’de gerçekleştirilen inşaat sektörü genel kurulunun ardından yaptıkları açıklamada, “Cenevre inşaat işçileri esnekliğe hayır diyor ve iki günlük grev eylemi için kitlesel oy kullanıyor” dedi. Cenevre kantonunda grev oylaması şantiyelerde yapıldı. Genel Kurul, sayılan oylara dayanarak şu kararı almıştır: grev 7 Kasım Pazartesi ve 8 Kasım Salı günleri yapılacaktır.

Sendikalar, toplam 2.632 inşaat işçisinin işyerlerinde oylamaya katıldığını, yani işçilerin yaklaşık %60’ının oylamaya katıldığını ve bunun “oylamaları organize etmek için kısa bir süre olduğu düşünüldüğünde etkileyici bir oran” olduğunu belirtiyor. Toplam 2.105 işçi (oy kullananların %82’si) iki günlük grev için, 237’si (%9) iki günden fazla sürecek bir grev için ve 289’u (%11) bir günlük grev için oy kullandı. Bu sonuçlar ışığında, “Genel kurul, Cenevre’deki inşaat işçilerinin meşru taleplerini duyurmak için işverenlere karşı daha sert bir tavır alma kararlılığını gösterdi ve 7-8 Kasım tarihleri arasında ana inşaat sektöründe şantiyelerde genel grev çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca hem ulusal sözleşmenin hem de yerel inşaat TİS’inin yenilenmesine yönelik müzakereler bağlamında işverenlere yöneltilen somut talepler yinelendi. Cenevreinşaat işçileri şu taleplerde bulunuyor: “sağlıklarının daha iyi korunması, kötü hava koşulları fonu oluşturulması, yasadışı taşeronlaşmaya karşı mücadele araçları, yolda geçen sürelerinin ödenmesi, Cumartesi günleri ve resmi tatillerde çalışma kriterlerinin kısıtlanması, daha az zorlu çalışma koşulları gerektiren mesleklerinin değerlendirilmesi, enflasyon dikkate alınarak herkese 260 frank maaş artışı ve 1996’dan bu yana Cenevre’de zam yüzü görmeyen çırakların maaşlarının artırılması! (Arkadaş)