Yazılar

Yazılar

Savaşçı Helvetia`nın yanına oturup  bir solukta biz alalım

  Nilgün Özdal Basel`in tarihi (Mittlere Brücke)  köprüsünün kenarında İsviçre'nin mitolojik kahramanı ve ulusal sembolü Helvetia bütün ihtişamıyla oturur. Yüzünü güneşe nehrin aktığı yöne çevirip sınırların ötesine doğru bakıp düşüncelere dalmıştır Helvetia. Arkasına  mızrağını, kalkanını bavulunu bırakıp, kısa bir mola vermiştir. Savaşlardan ve uzun yolculuklardan biraz yorgun bir...

Bir Sempozyumun Ardından: Mültecilerin Korunması

  Saadet Türkmen  Sekizinci Mülteci Sempozyumu SFH ve UNCHR tarafından düzenlenen sekizinci mülteci sempozyumu, Mültecilerin Korunmasına Erişim- Zorluklar, Perspektifler, Çözümler başlığıyla, Bern`de, 19./ 20. Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyuma konuyla ilgili bilim dünyası, politika ve idari alanlardan yaklaşık üç yüz elli kişi katıldı. Sempozyumun  merkezinde, Şubat 2020`den beri devam...

Davos’ta,“küreselleşme rüzgârı tersine esti”

  Metin Alan Her yıl Ocak ayında yapılan ve pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısı 22 Mayıs ila 26 Mayıs tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirildi. Ancak gelecek yıl, WEF, elbette bir pandemi veya diğer öngörülemeyen olaylar baş göstermezse, her zamanki gibi 15 ila...

Mültecilere eşit muamelenin sağlanması

Yazılar
      Seraina Nufer İsviçre’nin Ukrayna'dan gelen mültecilere yönelik cömert ve pragmatik tutumu memnuniyetle karşılanmaktadır. Ama aynı zamanda, savaştan ve şiddetten kaçarak gelen veya gelmiş olan diğer insanlara yönelik benzer bir muamele yapılmamış veya yapılmıyor olması, doğal olarak eşit olmayan muamele ve haklar konusunda bir tartışmayı da...

Tarihsel bir talep: Tam ücretle çalışma süresinin düşürülmesi neden önemlidir?

İsviçreYazılar
Bugün emek hareketinin tarihsel iddiası olanücretlerde bir düşüş olmadan çalışma süresinin azaltılması mücadelesiyeniden emekçilerin gündeminde. Ücretler krizlere rağmen durgunlaşırken ve burjuvaların sermayesi günbegünkatlanırken, ücret kaybı olmadan çalışma sürelerinindüşürülmesini savunmak, işçilerin üretken gücünün önemini yeniden merkeze almayı ve daha iyi bir servet dağılımı talep etmeyi demümkünkılıyor. Dünyanın hemen her...

Küreselleşme, sermaye ve emeğin yer değiştirmesi

Yazılar
      Prabhat Patnaik   Küreselleşme çağında, sermayenin dünyanın kuzeyindeki gelişmiş kapitalist ülkelerinden güneyin düşük ücretli ülkelerine taşınması büyük ilgi gördü; ama dikkat çekmeyen bir başka yer değiştirme daha var ve bu da Doğu Avrupa'nın görece düşük ücretli ülkelerinden gelişmiş kapitalist ülkelere emek göçü. Aslında AB içinde...

Savaş ve ırkçılık !

    Ergün ÖZALP Ukrayna’ya Rusya’nın askeri harekatıyla başlayan savaş, ekonomik ve politik dünya dengelerini değiştirdiği gibi, başta Ukrayna olmak üzere, özellikle Avrupa’da; Rus karşıtı Irkçı ve faşizan eğilimleri de  köpürttü.Soğuk savaş döneminde yalan propagandayla oluşturulan Anti-sovyetik önyargılar tazelendi, Putin sanki, kapitalist-emperyalist bir ülkenin başkanı değilde, Sosyalist  SSCB ...

Birlik, Mücadele  ve Dayanışmayı  Büyütmek   

                    FUAT AKYÜREK          1 Mayıs 2022 dünyanın hemen hemen her köşesinde işçi ve emekçilerin meydanları sokakları doldurarak, sermayeye ve iktidarlara karşı taleplerini dile getirdikleri, mücadele, birlik ve dayanışmayı yükseltme kararlılığını yeniledikleri bir gün oldu. Kuşkusuz bu...

Açlıkla caydırma politikası !

    Metin Alan Federal Konsey 2003 yılında, 2004'te yürürlüğe koyacağı yeni yasaya ilişkin raporunda, acil yardımın amacının "reddedilen sığınmacıları İsviçre'den ayrılmaya teşvik etmek" olduğunun altını çiziyordu. Başka bir deyişle esas mesele, göçmenlere burada kalmaktan vazgeçmeleri için baskı yaparak, onların cesaretini kırmak, morallerini bozmak ve onları daha az...

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 50. yıl dönümünde anıldı

TürkiyeYazılar
      Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 50. Yılında birçok il ve ilçede gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 50. yılında birçok ilde anıldı. Emek Gençliği’nin çağrısıyla yapılan anmalarda, tek adam yönetiminin ekonomi ve savaş politikalarına tepki...