İsviçre

İsviçre

İsviçre’de öğrenciler eğitimin zorlukları ile mücadele ediyor

İsviçre
      İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO), öğrencilerin %57'sinin eğitimlerinde zorluk yaşadığını ve her on kişiden birinin okuldan ayrılmak istediğini söylüyor. 22 Kasım günü yayınlanan verilere göre, öğrencilerin üçte biri (%33) ders müfredatlarının içeriği ve yoğunluğuyla ilgili zorluklar yaşadığını söylüyor. Öğrencilerinyaklaşık dörtte biri (%24) motivasyon eksikliğinden şikâyetçi. Öğrencilerin...

Pandemi gençlerin siyasete ilgisini artırdı

İsviçre
  İsviçre radyo-televizyon kurumu RTS’nin 22 Kasım tarihliha berine göre, İsviçre'deki siyasi parti gençlik örgütlerinin,korona virüs pandemisiile birlikte üye sayıları arttı. Hükümetin pandemiyi kontrol altına almak için uyguladığı kısıtlamalardan özellikle gençler etkileniyor. Bu, gençlerin siyasete karşı artan ilgisini açıklamaya yardımcı oluyor. Ancak devletin salgınla mücadele politikaları tek başına durumu...

Smood’da sömürünün sömürüsü

İsviçreManşet
    Smood kurye servisinin internet sitesine bakarsanız, kurye olarak çalışmanın ‚cazip‘ koşullarına siz de kapılabilirsiniz. Neden mi? Çalışma sürenizi istediğiniz gibi planlayabilir, ek gelir elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz işe kavuşabilirsiniz! Bu iki başlıklı reklam spotu aslında hem firmanın hem de iş gücü piyasasının nesnel durumu hakkında...

Zürih’te oy kullanma yaşı 16’ya düştü

İsviçre
    Zürih, parlamento kararının bir referandumyoluyla da kabul edilmesi koşuluyla, 16 yaşındakilerin yerel seçimlerde oy kullanmasına izin veren ikinci İsviçre kantonu olmaya hazırlanıyor.Kanton meclisi, bazı siyasi partilerin muhalefetine rağmen önergeyi 15 Kasım günü onayladı. Glarus, 2007'de asgari oy kullanma yaşını 18'den 16'ya indirdiğinde gençlerin yerel seçimlerde oy...

Kovid yasası ve bakım girişimi kabul edildi

İsviçreManşet
  İsviçre’de anayasa ve yasa değişiklikleri için yüz yıldan uzun bir süredir ulusal, kantonlar ve belediyeler düzeyinde sıklıkla başvurulan referandumlardan biri de 28 Kasım 2021’de gerçekleşti. Ulusal düzeyde 1971’den bu yana katılımın en yüksek olduğu referandumda,oy kullanma oranı% 65’i buldu.   Güçlü Hemşirelik ve Bakım Girişimi kabul edildi...

Covid döneminde mülteci kampında yaşam

    Saadet Türkmen, Sosyal Antropolog Mülteci kampları, Zymundt Bauman`ın ifadesiyle insanlığın çözülmemiş sorunlarının konteynırı, Giorgio Agamben`a göre de olağanüstü halin normalleşmiş hali olarak tanımlanmakta. Mülteci kampları, sağ popülist politikalarda, yabancı karşıtı söylemlerin temelleri işlevini üstlenmek suretiyle; ırkçı ve faşizan argümanlerin de en temel halkalarından birini oluşturmakta. Öte yandan, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, İsviçre’de...

Sokaklar şimdi sıra bizde dedi!

İsviçreManşet
    Ekim ayının son günleri İsviçre genelinde farklı sektörlerden çalışan emekçilerin eylemlerine tanıklık etti. İsviçre’nin 5 farklı yerinde binlerce işi ve sağlık çalışanı emekçiler hakları ve talepleri için sokağa çıktılar. Daha iyi bir ücret, daha iyi çalışma koşulları talep eden farklı sektörlerden emekçileri bir araya getiren, talepler...

Alkış yerine daha iyi iş koşulu

İsviçreManşet
    Covid-19 salgını sırasında İsviçre büyük bir hemşire sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Herkes bir şeyler yapılması gerektiği konusunda hemfikir olsa da, sağlık sektörü ve bu sektörü özelleştirerek kâr hedefli işletmeler haline getiren parlamento, sorunun nasıl çözüleceği konusunda ikiye bölünmüş durumda. İsviçreli seçmenler 28 Kasım'da ülke çapında yapılacak oylamada bu...

Mücadeleden başka bir seçenek yok !

İsviçreManşet
  Evde, sokakta, işyerlerinde yaşanan şiddet, kadınerkek gelir eşitsizliği, yarı zamanlı çalışma, tecavüz ve taciz, mültecilerin yaşadığı sorunlar... Dünyanın tüm kadınları için ortak olan bu sorunlara karşı, yine dünyanın her yerinde kadınların ortak mücadelesi sürüyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Brava...

Emeklilik fonları kirli yatırımlar yapıyor

İsviçreManşet
      İsviçre’deki mesleki emeklilik sisteminin yol açtığı cinsiyet ve sınıf eşitsizliklerinin pekiştirilmesine ek olarak, emeklilik fonlarının izlediği yatırım politikalarının sosyal ve çevresel etkileri ağır sonuçlar yaratıyor. Mesleki yardımlar yasasının (LPP) ilkeleri, emeğe yapılan katkılar yoluyla büyük bir sermaye stokunun biriktirilmesini ve bu hissenin yatırımından elde edilen...