Arşivden

Arşivden

Ekim Devrimi ışığında ‘gerçekleri açıklama’ söylemi !

   Ergün  ÖZALP Emperyalistlerin, gelişkin  kitle iletişim  araçları  tekeliyle, her saniye  insanların beynine tecavüz ederek  onları uysal köleleri haline getirmeya çalıştığını biliyoruz. Bu ‘algı yönetimi’ ve ‘toplum mühendisliği’ çabalarının, artı-değer sömürüsü üzerinde yükselen devlet terörüne, düzen  kurumlarının ürettiği yalanlara dayandığına ve bunun  beşikten mezara dek  sürdürüldüğüne; önceki  yazılarımızda...

Türkiye finansal bilgileri yabancı devletlere veriyor!

    Arkadaş, ‘otomatik bilgi değişimi‘ ni 2018 Nisan’ında, okurlarına duyurmuştu.   Yanlış üzerine yanlış; Sadece Almanya ya da İsviçre değil Tüm anlaşmaya dahil ülkeler gerektiğinde ülkelerinde yaşayan, çalışan veya iş yapan Türklerin hesaplarına erişebilecek. O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan, söyleyin bakalım Bu da mı...

‘Otomatik bigi değişimi’ göçmen emekçiyi eziyor..

ArşivdenYazılar
      Arkadaş gazetesi olarak; Yurdışında yaşayan Türkiyeli  göçmenleri ve yabancı üke vatandaşlarının çok çnemli bir kesini igilendirdiğini düşündüğmüz OECD ülkelriyle  Türkiye arasında imzalanan ve yürürlüğe giren  ‘otomatik bilgi değişimi’  antlaşmanın arka planında neler yatıyor? Göçmen vatandaşlarımız hangi açılardan mağdur durumuna düşüyor ? Tüm bu konuları  araştırdık...