Bir gece uykusuzluk  beyni yaşlandırıyor

 

Tamamen uykusuz kalan katılımcılarda beyin yapısında önemli değişiklikler gözlemlendi

Yakın zamanda Journal of Neuroscience’da yayımlanan araştırmada, sadece bir gece uykusuz kalmanın beyin yapısında önemli değişiklikler meydana getirerek beynin bir ya da iki yıl sonraki hali gibi görünmesine yol açabileceği öne sürüldü.Aralarında Almanya‘daki Forschungszentrum Jülich’ten isimlerin de yer aldığı bilim insanları,  uyku koşulları farklı 5 veri kümesinden 134 sağlıklı gönüllünün MR verilerini değerlendirdi. 19 ila 39 yaşlarında olan gönüllerin 42’si kadın, 92’siyse erkekti.Bu koşullar arasında 24 saatlik, uzun süreli uyanıklık olan tam uyku yoksunluğu; bir gecede yatakta üç saat kalınan kısmi yoksunluk; 5 gece boyunca her gece yatakta 5’er saat kalınan kronik yoksunluk ve her gece yatakta 8 saat uyuyan bir kontrol grubu yer aldı.

Her gruptaki katılımcı en az bir gece yatakta  8 saat geçirdi ve bu “referans alınan uyku” olarak kullanıldı.