Artan enflasyon öğrencileri ve güvencesizleri sert vuruyor

 

Enflasyon birçok İsviçreliyi çok kritik durumlara itiyor. Enerji fiyatları en mütevazı bütçeleri bile zorlarken, çeşitli gıda maddelerinin fiyatları da artıyor. Dernekler ve yardım kuruluşlarından yârdim alanların sayısı her geçen gün artıyor.

Düşük gelirli haneler, kendilerini kritik bir duruma sokan enflasyonun ilk kurbanları olurken, Covid krizi de şimdiden etkisini göstermeye başladı. Protestan Sosyal Merkezi ve Caritas gibi kuruluşlara göre, etkileri önümüzdeki yılın başında daha da ciddi bir şekilde hissedilecek.

İsviçre’de en düşük gelire sahip %20’lik kesim gelirlerinin neredeyse tamamını tüketime harcamaktadır. Örneğin sadece Neuchâtel kantonunda 7.200 kişi Caritas marketlerine erişim sağlayan bir karta sahip. Bu dükkanlarlasüpermarketler arasında fiyatlar ortalama %14 oranında değişiyor.Ancak bu yardımlara rağmen bütçeler amansız bir şekilde zorlanıyor.

Krizden zarar gören “düşük bütçeliler” arasında öğrenciler genellikle ön sıralarda yer alıyor. Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, aile desteğine sahip olacak kadar şanslı olmayanlar endişeli. Bazen bütçeleri ayda 1000 frankın üzerine ancak çıkıyor.

Eğitimlerinin yanı sıra geçimlerini sağlamak için ek işlerde çalışıyorlar. Burs alsınlar ya da almasınlar, ay sonunu getirebilmek için kemerlerini sıkmaları ve dikkatli davranmaları, bazen de fedakârlık yapmaları gerekiyor.

Öğrenci dernekleri özellikle doğrudan fiyatlar üzerinde baskı kurarak öğrencilerin artan hayat pahalılığından ve enflasyondan daha az etkilenmelerini sağlamaya çalışıyorlar.

Lozan’da, Unil Öğrenci Dernekleri Federasyonu (FAE)eş başkanıPedroDuarte, “yiyeceklerin süpermarketlerde görülen enflasyondan etkilenmemesiiçin başta kafeteryalar olmak üzere üniversite yönetimi ve ortaklarıyla birlikte adımlar attı” diyor.

Ulusal düzeyde, İsviçre Öğrenci Birliği (UNES) de yaz başından bu yana hazırlıklarını sürdürüyor. Federal Konsey’e, öğrenci burslarının düzenlenmesi ya da öğrenci konaklama fiyatlarının korunması gibi çeşitli talepleri içeren bir karar tasarısı götürecek.

 

Burs yasasında enflasyonla ilgili bir mekanizma yok

Fransızca konuşulan İsviçre’deki ilgili kanton ofislerine göre, paradoksal bir şekilde, burs başvuruları artmamıştır. Üniversite sosyal hizmetlerine yapılan başvurular da istikrarlı bir seyir izlemektedir. Bununla birlikte, akademik yıl boyunca herhangi bir eğilim belirlemek için henüz erkendir. Örneğin Fribourg ve Valais’de yükseköğrenim öğrencileri Eylül ortası ile Aralık ortası arasında burs başvurusunda bulunmaktadır.

Kantonlar şimdilik hak sahiplerine yönelik miktarlarda ya da diğer destek tedbirlerinde bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Aslında, eğitim burslarına ilişkin yasalar enflasyonla bağlantılı otomatik bir mekanizma içermemektedir. Üniversiteler ve birlikler şu anda yardım fonlarını nasıl uyarlayacaklarını düşünüyorlar.Sendikalar ayrıca İsviçre’de bursların öğrenci gelirlerinin sadece %4’ünü oluşturduğuna dikkat çekiyor. (Arkadaş)