Alstom, 150 işçi çıkarma kararı aldı

Alstom, tren vagonları imal eden Villeneuve şehrindeki fabrikasında  410 işçisinden   150’ sini işten çıkarmaya karar verdi.

Tren vagonları üreticisi Fransız şirketi Alstom; Chablais bölgesindeki   fabrikada   işgücünü azaltıyor. Ekim ayı başında SBB / CFF sparişleri bitince,  burasını bir servis merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Villeneuve deki  fabrika  kapılarını kapatmayacak, ancak üretici personelini önemli ölçüde azaltacak. Alstom, çalışanlarının üçte biriyle  2022 baharında yollarını ayıracak. İşten atılmak için kurban olarak seçilenler, genellikle 50 yaşının üzerinde olanlar ve yüksek maaş alanlardır.

Günlük “Le Temps” gazetesinden alınan bilgilere göre, Fransız üretici Chablais’teki  fabrikasını  bir servis merkezine dönüştürmeyi planlıyor. Yönetimin mantığına göre, yeniden yapılanma ;  işgücünü önemli ölçüde azaltmak, belirli parçaların bakım ve imalatı görevlerine konsantre olmak anlamına geliyor.

Alstom öncesi, Bombardier Villeneuvedeki  fabrika, 2009 yılında Bombardier’ye verilen yetkiden dolayı, siparişlerini,  İsviçre devlet demir yolları SBB/CFF  için, ağırlıklı olarak  çift katlı trenlerin inşasına ayırmıştı. Ancak, Ekim ayının başında  federal makam ; Thurgovi kantonundaki  İsviçreli Stadler Rail isimli  diğer rakip  firmaya, 286 bölgesel tren siparişi verdi. Bu nedenle, Alstom’un İsviçre’deki faaliyeti, SBB/CFF tarafından ,2022 yazında beklenen son treni teslim ettiğinde; önemli bir şekilde azalacaktır.

İşçiler tarafından bilgilendirilen sendikalar, çokuluslu şirket ile müzakerelere hazırlandı. Unia sendikasının endüstri sorumlusu Noé Pelet ; “İşçilerin bana verdiği bilgilere göre, personel istişareleri Şubat ayına kadar sürecek” dedi. Olayları daha net görmeyi ve mümkün olduğunca işi korumayı ve personelin işinden olması  engellenmelidir, müzakereler bu yönde olmalıdır.” dedi..

 

Daha uzun gecikme

Noé Pelet, ek olarak ; “Ocak ayında, Alstom Villeneuve yönetimi, toplu işten çıkarmayı Vaud Kantonu Ekonomi Departmanına, sosyal ortaklara ve çalışanlara yeniden duyurmak zorunda kalacak, bu sefer ilgili işçi sayısını ve etkilenen bölümleri tam olarak belirtecek. Beraberindeki önlemler ve fabrikanın  geleceğini yeniden yapılandırmaya ilişkin Avrupa standartları, çalışanlar için daha avantajlı olduğundan ; danışma süresi, kesinlikle iki hatta üç ay daha uzun olacaktır. Bu bizim için faydalıdır “, görüşünü savunuyor. Unia Vaud sendika endüstri sekreteri Abdeslam Landry, ocak ayında yapılacak genel kurulda  sendikanın kendilerine yetki vermesi halinde işçilere destek verecekler.  Abdeslam Landry  durumu şöyle analiz ediyor;  “Öyleyse, işleri kurtarmak için onlarla savaşacağız. Her halükarda, Chablais bölgesindeki  işlerimizi  ve teknik bilgileri uzun vadede korumak için, Devlet ve SBB/CFF ile temel bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu bir siyasi sorumluluk meselesidir. Aksi takdirde, fabrikanın  birkaç yıl içinde tamamen kapatılacağını rahatlıkla söyleyebiliriz”.  Şimdilik siparişler gelmeye devam ediyor ama,  bir başka sendikacı soruyor:  ‘’Bu büyüklükteki bir işçi azaltılmasının sonuçlarının ne olacağının bilinmesi gerekmektedir: Fabrika  150 daha az işçi ile çalışmaya devam edebilir mi? Alstom  grubuna İsviçre’de nasıl bir gelecek gördüğünü sormaktan geri durmayacağız.”

 

Ulusal Konsey Ulaştırma Komisyonu üyesi ve  Vaud Kantonu’nun  parlamentodaki temsilcisi Frédéric Borloz, üreticinin kararından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Aigle şehri eski Belediye başkanı ; “Artık demiryolu sektöründe Villeneuve ve Martigny arasında bir yetkinlik merkezi var,  Alstom bundan faydalanabilirdi ve diğer şirketler için de lider olarak hareket edip, devamlılığını sürdürebilirdi.” diye durumu açıklıyor.

Siyasi olarak, başka bir soru ortaya çıkıyor. Toplu işten çıkarma duyurusu ile aynı zamanda, işçiler Aralık ve Ocak 2022’de kısa süreli çalışmaya yerleştirildi. Vaud kantonunun istihdam servisi başkan yardımcısı Alain Bolomey, bu durumu çelişkili  bulmuyor:  “RHT(teknik işsizlik sigortası), örneğin tedarik zincirinin kırılması gibi, öngörülemeyen bir faaliyet kaybı durumunda müdahale edebilir. Ve bu, ücretleri  korumak için. Toplu işten çıkarma duyurusu olsa bile, şirketin geri kalanına zarar vermemek önemlidir.”  görüşünü savunuyor.

 

Bir hatırlatma olarak, Mayıs 2010’da  kanadalı dev Bombardier, 59 çift katlı trenin inşası için 1,9 milyar frank olarak tahmin edilen “yüzyılın sözleşmesini” ihalede kazandı. O zaman, şirketin yaklaşık 30 kadar işçisi RHT (teknik işsizlik sigortası) dahil olmak üzere;  200 işçisi vardı. Çoğu geçici, temporer işçi olarak yüzlerce iş alanı yaratılıyordu. Haziran 2017’de üretici, İsviçre’de 650 kalıcı ve geçici işi tasfiye etmek istiyor. O sırada Bombardier Villeneuve’de 400’den fazlası geçici olmak üzere, yaklaşık 800 kişi çalışıyordu. Son olarak yönetim, Vaud  fabrikasındaki  35 sabit işçinin  iş görevi dahil olmak üzere, 167 işçinin görevi olan işlerin ortadan  kaldırıldığını duyurdu. Ocak 2021’de Alstom, Kanadalı Bombardier şirketinin nakliye şubesini satın alarak, Fransız çokuluslu demiryolu şirketi; Çin devi CRRC’nin arkasından,  kendi markasını  dünyada 2 numara yaptı. Avrupa düzeyinde yeniden yapılanması ise, devam etmektedir.

Villeneuve /Ali Korkmaz