26 Eylül’de kantonal oylamalar yapıldı

 

 

 

Uri kantonu 16 yaşından büyük gençlerin oy kullanma hakkını reddetti

 

Orta İsviçre bölgesindeki seçmenlerin %68,42’si,26 Eylül’de yapılan oylamada kanton anayasasını 16 ve 17 yaşındakilere oy hakkı verecek şekilde değiştirme önerisini reddetti.

Öneri, gençlerin hem yerel hem de kanton düzeyinde – hem referandumlarda hem de seçimlerde – oy kullanmalarına izin verecek, ancak seçimlere katılmalarına izin vermeyecekti.

Uri seçmenleri, komşu Glarus kantonunun İsviçre’de oy kullanma yaşını 16’ya düşüren ilk kanton haline gelmesinden iki yıl sonra, 2009’da bu fikri zaten reddetmişti.

Glarus bugüne kadar bu konuda ulusal bir istisna olmaya devam ediyor: hem kanton hem de ulusal düzeydeki girişimlere rağmen, İsviçre genelinde oy kullanma yaşı 18 olarak kaldı. Geçen yıl, Neuchâtel’deki seçmenler kanton oylamasında benzer bir öneriyi reddetmişti.

18 olan mevcut asgari oy kullanma yaşı – İsviçre’de yasal rıza yaşı – 1991’de yapılan bir halk oylamasının ardından ülke çapında tanındı.

Gençlerin oy hakkını destekleyenler, bunun genç nesil arasında siyasi katılım şansını artıracağını söylerken, muhalifler gençlerin bazen karmaşık sorunlarla uğraşmaya hazır olmadığını savunuyor.

Araştırmalar,  İsviçre’de 18-29 yaşındakilerin sadece %30’unun oy ve seçimlere katıldığını gösteriyor. Ülke ortalaması yaklaşık %45’tir.

 

Solothurn yabancılara oy kullanma hakkını reddetti

 

Solothurn belediyelerinde C iznine sahip yabancı uyruklular oy kullanamayacak veya seçilemeyecek. Solothurn kanton yetkililerine göre, 26 Eylül oylamasının resmi sonuçları, seçmenlerin %73,2’sinin sol inisiyatifi reddettiğini gösteriyor. Girişim, kanton hükümetinin desteğine rağmen reddedildi. Katılım oranı %49,58’e ulaştı. Sosyalistler ve yeşiller, belediyelerin, yerleşim izni olan yabancı sakinlerine seçme ve seçilme hakkını vermek isteyip istemediklerine kendilerinin karar vermelerini istedi (C).Merkezci ve sağ partiler, yabancıların yerel siyasette söz sahibi olmadan önce İsviçre pasaportu almaları gerektiğini söyleyerek planlara karşı çıktılar.Şimdiye kadar, ülkenin 26 kantonundan sekizi, daimi oturma izni olan yabancılara haklar verdi. Fransızca konuşulan İsviçre’de yabancılar da kanton oylarına katılma hakkına sahiptir.

 

St. Gallen, şirketlere Covid yardımını onayladı

 

Saint-Gallenseçmenleri26 Eylül’de, oyların% 69’uyla, zor durumdaki Covid şirketlerine yardımcı olacak kanton yasasını onayladı. Katılım oranı %49,1 oldu.

Kanun, özellikle kanton tarafından hâlihazırda verilmiş olan miktarlarla ilgiliydi ve 95 milyon franklık bir maksimum bütçe sağlıyor. Bu harcamaya ulaşıldıktan sonra, kanunda bir değişiklik yapılmadan devlet tarafından daha fazla yardım yapılamayacak.

 

Basel-City, otopark ücretindeki artışın kaldırılmasını reddetti

 

Basel-City, 26 Eylül’de, Automobile Club Suisse’nin (ACS) popüler bir girişimi olan ve Basel-City’de ödenen araç park vergisindeki artışın kaldırılması çağrısında bulunan popüler girişimini %55,74 oranında reddetti. Bu artış 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Girişim ayrıca bu artışa eşdeğer tutarın geri ödenmesini talep ediyordu. Oylara katılım %61,3oldu.

İki yıl önce, yıllık park ücreti, sakinler için 140’tan 284 franka ve taşıtlar için 700’den 860 franka çıktı. Ayrıca, ziyaretçiler için günlük geçiş 10 franktan 20 franka düşürüldü.

 

Neuchâtel’de halk, dini toplulukların tanınması için oy kullandı

 

Neuchâtel halkı, dini cemaatlerinkendilerini ifade etmelerini istiyor. 26 Eylül’de, bu yetkiyi Büyük Konsey’e bırakan yasayı %56.25 oy oranı ile reddetti.

Katılım %36,94 olarak gerçekleşti. %52,48 ile kabul eden Neuchâtel ve evet ile hayır arasında tam bir eşitliğin olduğu La Chaux-de-Fonds dışında tüm belediyeler bu yeni yasaya hayır dedi.

PLR ve SVP/UDC, halkın bir dini cemaatin tanınması konusunda oy kullanabilmesini istedikleri için bir referandum başlatmıştı. Merkez de, tıpkı POP gibi, ancak başka nedenlerle, yani katı laikliğin savunulması nedeniyle yasaya karşıydı.POP, UDC gibi, kamu yararı olarak tanınan toplulukların, devlet okullarında isteğe bağlı olarak din eğitimi verebilmesini istemedi. Kanun, bir dini cemaatin tanınmasının Büyük Konsey üyelerinin beşte üçü tarafından bir halk referandumuna tabi tutulmadan kabul edilebileceğini öngörüyordu.

 

 

Bern’de iklim koruması anayasaya girdi

 

İklim koruması Bern kanton anayasasına girdi. 26 Eylül’de seçmenler, kanton ve belediyelerin iklim değişikliğini sınırlamaya aktif olarak katılmalarını öngören bir maddenin eklenmesini %63,9 oranında kabul etti.Hükümetin desteğini ve Büyük Konsey’in çoğunluğunu alan bu hüküm, 131.969’a karşı 233.212 oyla kabul edildi. Katılım %49.8 oldu.Oylama, 2019’da başlatılan kamu iklim protestolarına ve özellikle Yeşiller Partisi’nin baskısına yanıt olarak yapıldı.

Değiştirilen anayasa maddesi, kanton ve yerel yetkililerin iklim değişikliğini yavaşlatmak için adımlar atmasını ve 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına doğru çaba göstermesini talep ediyor.

Bern, ülkenin 26 kantonundan Cenevre’den sonra iklim hedeflerini kanton anayasalarına dahil eden ikinci kanton. Diğer bazı kantonlar şu anda anayasalarında değişiklik hazırlıyor. İsviçre anayasasına bir hedef olarak sıfır CO2 emisyonunu dahil etmek için ulusal düzeyde benzer adımlar atılıyor. Üç ay önce  İsviçreli seçmenler, benzin ve diğer yakıtlar için fiyat artışları da dahil olmak üzere bir CO2 vergisini reddetmişti. Reform, Paris İklim Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar ülkenin CO2 emisyonlarını yarıya indirmeyi amaçlıyordu.

 

 

Biel kantonu okullarda ve kreşlerde yerel ve organik gıdaya oy verdi

 

Biel’in belediye okullarında ve kreşlerinde servis edilen yemekler gelecekte şehirde taze, bölgesel ve organik yiyeceklerle üretilecek. Vatandaşlar, bu düzenlemeyi uygulamak için 26 Eylül’de %84’lük 8,1 milyonluk krediyi kabul etti.Belediye oylamasına katılım % 45,5 oldu.

Anaokullarına ve sürekli gündüzlü okullara göre yemeklerin teslimi ve hazırlanması artık farklı şekilde organize edilmektedir. Kabul yapısında hazırlanan soğuk yemeklerin çoğu Basel-Ülke kantonunun bir şirketi tarafından teslim edilir.

1992’ye karşı 10.538 oyla kabul edilen bu kredi, kabul tesislerine dağıtılan yılda yaklaşık 270.000 yemek hazırlamak için bir EMS’ye bir mutfak yerleştirmeyi mümkün kılacaktır. Yemekler esas olarak yeniden kullanılabilir plastik içermeyen kaplarda taşınacaktır.

Biel18 tane, günlük kreşleri ve öğlen yemekleri sunan sürekli gündüz okullarını yönetmektedir. Bu kabul tesislerinin 12’sinde mutfakların yeni sağlıklı beslenme sistemine uyum sağlamak için yemek depolayabilecekleri ve hazırlayabilecekleri şekilde yeniden geliştirilmesi gerekecektir.

Kreşler ve tam gün okullar, yemek için şimdi ödedikleri fiyatın aynısını ödeyecek, ancak bunlar daha iyi beslenme kalitesine sahip olacak ve daha sürdürülebilir bir şekilde üretilecek, yeni modele personel entegre edilecek. Yemek teslimatı Ocak 2023’te başlayacak. (Arkadaş)