2023’te değişecek yasalar

 

 

İşte 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yasalara genel bir bakış.

Çocuk bakım masrafları için vergi indirimi

Ebeveynler, çocuk bakım masrafları için doğrudan federal vergilerinden daha fazla düşebilecekler. Ve evlat edinenler işten izin alabilecekler.

Ebeveynler ev dışında bakılan her çocuk için gelirlerinden 10.100 CHF düşebiliyorlardı. Federal Doğrudan Vergi Yasası’nın revize edilmesiyle birlikte bu sınır 25.000 CHF’ye yükselecek.

Ebeveynlerle aynı evde yaşayan 14 yaşın altındaki çocukların bakımı için yalnızca gerçek ve belgelenmiş masraflar dikkate alınacak. Bu artışın Konfederasyonun vergi gelirlerini yaklaşık 10 milyon CHF azaltması bekleniyor.

Çalışırken dört yaşından küçük bir çocuğu evlat edinen ebeveynler de iki hafta izin alabilecekler. Bu izin çocuğun evlat edinilmesini takip eden yıl içinde alınması şartıyla, kazanç kaybı ödeneği programı tarafından finanse edilecek. Evlat edinme ödeneği, günlük 196 CHF’yi geçmemek kaydıyla, kazanç getiren bir işten elde edilen ortalama gelirin %80’ine tekabül edecektir.

Miras: kurallar yeniden gözden geçirildi

Maddeleri 100 yıldan daha eski olan miras kanununda da değişiklikler öngörülüyor. Vasiyetname sahiplerinin daha fazla müdahale imkânı olacak. Şu anda, belirli mirasçılar için çekinceler bulunmaktadır: ortak çocukları olan bir eş, prensip olarak mülkün yarısını miras alır ve en az dörtte birini alma hakkına sahiptir. Birlikte yaşayanlar veya bir partnerin ya da eşin çocukları hiçbir hakka sahip değildir. Mevzuat, 1 Ocak’ta modern aile yapılarını dikkate alacak şekilde uyarlanacak. Bundan ilk etapta birlikte yaşayanlar yararlanacak.

30 km/s’lik bölgeler daha kolay düzenlenebilecek

Ocak ayından itibaren kantonlar, 2018 yılında halk tarafından onaylanan yeni federal yasanın gerektirdiği şekilde bisiklet yolları ağlarını planlamak ve uygulamakla yükümlü olacak.

Yollar doğrudan, güvenli, sürekli ve tek tip kalitede olacak. Konfederasyon bu çabayı 1.1 milyon İsviçre Frank ile destekleyecek.

Karayolu sektöründe, yerleşim yerlerinde 30 km/saatlik bölgelerin uygulamaya konulması basitleştirilecek. Belediyelerin artık güvenlik veya rahatsız edici durumları azaltma önlemlerine başvurmasına gerek kalmayacak. Ayrıca hız sınırını düşürmek için uzman değerlendirmesi yapılması da artık gerekli olmayacak.

Faturalar ve hizmet defteri

Bir diğer yenilik ise tıbbi faturaların daha okunaklı olmasına dair değişiklik. Doktorlar ve diğer hizmet sağlayıcılar, sağlanan tedavinin türünü, süresini ve içeriğini belirtmek zorunda olacaklar. Bu önlem, ayakta tedavi için sabit ücretlendirmenin teşvik edilmesini de içeren ve artan sağlık hizmetleri maliyetlerini azaltmayı amaçlayan bir paketin parçası.

İsviçre ordusu da dijital dönüşümünü devam ettirecek. Hizmet defteri, veri işlemeyi çok daha verimli hale getirecek elektronik biçimde düzenlenebilecek.

Pestisit kullanımı azaltılacak

Pestisit kullanımı daha sıkı standartlara tabi olacak. Bitki koruma ürünleriyle ilişkili riskler 2027 yılına kadar 2012-2015 yılları arasındaki ortalama değere kıyasla %50 oranında azaltılacak. Amaç, yüzey ve yeraltı sularının ve biyotopların korunmasını iyileştirmek olarak açıklandı.

Yüksek potansiyel risk arz eden aktif maddeler içeren ürünler artık kullanılmayacak. Ancak, daha az riskli bir alternatif yoksa istisnalar mümkün olacaktır.

Hidrojen peroksit veya nitratlar gibi potansiyel olarak tehlikeli bazı maddelerin elde edilmesi de daha zor olacak. Bu patlayıcı öncü maddeler olan gübreler, havuz temizleyicileri veya çözücüler gibi günlük ürünlerde bulunuyor. Avrupa Birliği’nde 2014 yılından beri düzenlemeye tabi olan bu maddeler İsviçre’de hala serbestçe bulunabiliyor. Bu yeni düzenleme terörle mücadelenin bir parçasıdır. Ancak bu standartlardan sadece özel kişiler etkileniyor. Çiftçiler gibi meslek sahipleri için Federal Konsey, kendi kendini izleme ve farkındalık yaratmaya güveniyor.

Yeniden kullanılabilir ambalaj zorunluluğu

Neuchâtel Kantonunda, kamusal alandaki etkinlikler, pazarlar ve teraslar 2023 yılından itibaren tek kullanımlık plastikten vazgeçmek zorunda kalacak. Kantonun en büyük etkinliği olan Fête des Vendanges, bu yıl yeniden kullanılabilir bardaklara geçiyor. (Arkadaş)