İsviçre

İsviçre

Bern’de İran’daki mücadeleyle dayanışma mitingi

      Emine Sarıaslan / Bern 5 Kasım’da, Bern’de İran’daki mücadeleyle dayanışma mitingi yapıldı. Bu Bern'de bugüne kadar düzenlenen en büyük İran`la dayanışma mitingiydi. Bundesplatz'da toplanan 3,000'den fazla kişi İran rejimini eleştirerek, İsviçre hükümetini daha tutarlı adım atmaya çağırdı. Mitingi düzenleyen Free Iran Switzerland adlı kuruluşun yayınladığı...

İnşaat sektöründe mücadele kazandıracak

  Metin Alan İsviçre ana inşaat sektörü için geçerli olan (LMV) manto sözleşmesi muhtemelen İsviçre'deki en önemli toplu sözleşme. Sadece 86.000 inşaat işçisinin çalışma koşullarını düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda diğer vasıflı mesleklerdeki sözleşmeler üzerinde de belirleyici bir etkiye sahip. Sözleşme bu yılın sonunda bitiyor ve şu ana kadar...

Schengen hassasiyeti sürüyor

  Schengen vizeleri Ankara ile Avrupa Birliği arasında hassas bir konu olmaya devam ediyor. İsviçre de dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesine seyahat etmelerini sağlayan bu belgeyi almak Türkiye'de yaşayanlar için gerçek bir engel. Son altı ya da yedi yılda koşullar çok daha zorlaştı. 2015 yılında bu vizenin...

Eğitimde şiddete karşı yasal standart

  Federal Konsey, çocukları eğitimde şiddetten korumak için daha fazla yasal düzenlemeye gerek olmadığına inanıyor. Bunun yerine, Medeni Kanun'a, çocukları şiddet kullanmadan eğitme yükümlülüğünü içeren bir kanun maddesi eklemeye hazır olduğunu ifade ediyor. Hükümet 19 Ekim'de Medeni Kanun'un güçlendirilmesi yönünde bir raporu kabul etti. Federal Konsey'e göre, ebeveynler...

Şiddet gören kadınlar sorunlarıyla çoğu zaman baş başa

    Nilgün ÖZDAL                                                                                         ...

Şiddete karşı 16 gün etkinlik

Nilgün  ÖZDAL                                                                                  05.11.2022   Bu yılki ‘’kadına yönelik şiddete karşı 16 gün aktivizm’’ kampanyasının konusu  kadın cinayetleri   Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyası 1991 yılında “Women‘s Global Leadership” (Kadınların Küresel önderligi) örgütü tarafından başlatıldı. Her  25 Kasım'da kadına yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde başlar ve 10...

 Emeklilik yaşı kadınlarda 65’e çıktı

İsviçre halkı 25 Eylül’de"AVS/AHV21" olarak bilinen ve kadınların emeklilik yaşının 64'ten 65'e çıkarılarak erkeklerle eşitlenmesini öngören federal yasa değişikliği için sandık başına gitti. Yasa değişikliği 32.300 oy farkla seçmenlerin %50,6'sı tarafından kabul edildi. Katılım oranı %52,3 oldu. AVS/AHV (yaşlılık ve ölüm sigortası) reform projesinin yürürlüğe girmesi için çifte...

 Isınma azami 19 derecemi olacak?

Federal Konsey, acil bir enerji kıtlığı durumunda, diğerlerini değil, gazla ısınan özel haneleri sınırlamak istiyor. Teklif oybirliğinden oldukça uzak. 19 derece, İsviçre'nin yeterli gaz arzına sahip olmaması, gönüllü tasarruf önlemlerinin sonuç vermemesi ve bu nedenle ülkenin bir gaz kıtlığı durumuyla karşı karşıya kalması halinde, Federal Konsey'in kamusal ve...

Cenevre’de kamu emekçileri 12 Ekim’de greve gidiyor

      Yıllık maaş ve enflasyona karşı tam tazminat ücretleri ödenmeyen kamu emekçileri, TPG (Cenevre toplu taşıma şirketi) işçileriyle birlikte harekete geçiyor. CGAS (Cenevre Sendikal Eylem Topluluğu) dayanışma çağrısında bulundu. Cenevre'de kamu emekçileri sendikalarının 20 Eylül'de toplanan delegeler kurulu, oybirliğiyle 12 Ekim'de grev çağrısı yapma kararı aldı....

  Kurbanlara 25 bin frank tazminat

Yakın dönem tarih çalışmalarının ve özel durum araştırmalarının gün yüzüne çıkardığı gerçekler, insanlık dışı uygulamaların yasal çerçevelere dayanarak neden olduğu yıkımları da dönemin karanlık yüzü olarak ortaya çıkarıyor. Bunlardan biri de 1930 – 1981 yılları arasında Zürih’te yaşayıp sosyal yardım almak zorunda kalanların maruz kaldıkları uygulamalar ve kurbanların...