Zenginler için vergi cenneti İsviçre

İsviçre zenginlere tanıdığı özel vergilendirme sistemi ile vergi cenneti kabul ediliyor. Toplumsal servetin çoğunluğunu elinde bulunduran mal  sahibi yabancı zenginler, bu sayede, yüksek gelirlerine oranla az vergi ödeyebiliyorlar. Götürü usülü vergilendirilen servet için, mal beyanında bulunmak bile gerekmiyor. Mal varlıkları ne olursa olsun, oturdukları evin yıllık  kira bedelinin 5 katı üzerinden vergilendiriliyorlar. Örnek vermek gerekirse; diyelimki milyonlarca Frank, Dolar , ya da Euro serveti olan biri, İsviçre’de aylık kirası 4.000 Frank olan bir evde ikamet ediyor. Yıllık kira tutarı bu durumda 12×4.000, yani 48.000 Frank oluyor. Yıllık kira 5 ile çarpıldığında vergilendirilecek gelir olan 240.000 Frank elde edilir. Bu da %30′luk vergi matrahı ile çarpıldığında, 72.000 Franklık vergi mikatarına ulaşılır. %30 olarak kabul edilen vergi matrahı ise kantonlara ve belediyelere göre farklık göstermektedir.Yasal olarak bu vergilenme sisteminden yararlanacak zenginlerin İsviçre’de çalışması yasaklanmıştır. Ancak mal varlıklarını, yönetme hakkıda tanınmıştır, Yani borsada oynama, gayri menkul alım satım vs. Buna karşı İsviçre’de yaşayan bekar bir emekçi, yıllık geliri 50.000 Frank olduğu varsayılırsa, ödeyeceği ortalama vergi, 3.490 Frank civarındadır. Yani bu şu anlama gelmektedir; Çalışan bu emekçi net gelirinin yaklaşık %9′unu vergi olarak vermektedir. Yukarıdaki örnekte ele alınan zenginin 20 Milyon Frank servetinin olduğunu kabul edip hesaplarsak,  servetinin sadece % 0.36′sını vergi olarak verdiği görülecektir. Bu vergilendirme sisteminin kaldırılması için İsviçre Sendikalar Birliği halk oylamasına gitmek istiyor ve imza topluyor, buna karşın bazı kantonlar oylamanın önünü kesmek için zenginlerin vergilendirilmesi sisteminde değişikliğie giderek, yıllık kiranın 5 katı yerine on katına çıkarılmasını tasarlıyorlar. Artan kamu borçları karşısında tasarruf paketleriyle, yük emekçilere bindirilirken, sermaye sahipleri, zenginler pas geçiliyor.

Arkadaş