Yeni vatandaşlık yasası 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor

Yeni vatandaşlık yasası 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giriyor. Buna göre C kimliği dışında kimlik sahiplerinin vatandaş olmasını ortadan kaldırılırken, vatandaşlığa geçiş için istenen şartlar da ağırlaştırılıyor.

Yeni yasaya göre sığınmacı olarak ülkeye gelenlerden geçici ikamet izni ile İsviçre’de kaldıkları süre ikamet süresinden sayılmayacak. Normal ikamet izni almalarından itibaren geçen süre ikamet süresi olarak kabul edilecek. 10 yıl geçici ikamet izniyle kalıp, 10 yıldan sonra  normal ikamet izni alan bir sığınmacının geçmiş 10 yılı dikkate alınmayacak. Yeni yasaya göre vatandaş olmak isteyenler, İsviçre`de yaşadığı kanton dilini yazılı ve sözlü olarak iyi bildiğini ispatlamak zorunda. Bu yasayla “kolaylaştırılmış vatandaşlık” uygulamasına son verilip, bütün yabancılar aynı uygulamaya tabi tutulacak.

Yeni yasayla sadece C oturum izni olan yabancılar vatandaşlık başvurusu yapma hakkına sahip olacaklar. B, F, L gibi diğer oturum iznine sahip yabancılar, İsviçre’de oturum süreleri ne olursa olsun vatandaşlığa başvuramayacaklardır. Diğer yandan, C oturumunu alabilmek ve C oturumlu kalabilmek de çeşitli koşullara bağlı olarak çok daha zorlaşacaktır.

İkinci olarak vatandaşlık için zorunlu ikamet süresi 12 yıldan 10 yıla düşürülmektedir. Bir kolaylaşma olarak algılanabilecek bu değişiklik, oturum süresinin hesaplanmasında getirilen sınırlamalarla, özellikle Avrupa dışı ülkelerden gelen göçmenler için durumu daha zor hale getirmekte. İkamet süresinin hesap edilmesinde İsviçre’de F oturumu ile yaşanan sürenin sadece yarısı göz önüne alınırken, N oturumu ile geçen sürenin tamamı dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, İsviçre’ de 8-18 yaşları arasında geçirilen her yıl çift sayılırken (şu anda 10-20 yaşları arası çift sayılmakta) en az 6 yıl zorunlu ikamet süresi koşulu getirilmekte (şu anda böyle bir koşul yok)

Son olarak, aranılan uyum (integration) koşulları daha da zorlaştırılmaktadır. Adayların olması gereken dil bilme düzeyleri yazılı olarak A2, sözlü olarak B1 düzeyine yükseltilmekte (şu anda sadece sözlü olarak A2 düzeyi yeterli görülmekte) ve İsviçre üzerine tarihi, coğrafi, politik ve kültürel bilgi sahibi olma koşulu getirilerek bir açıdan bütün kantonlar bu alanda adayları sınava tabi tutmaya zorlanmaktadırlar. Bir diğer zorluk da aile reislerinin eş ve çocuklarının uyumundan sorumlu tutulmaları ve vatandaşlığa başvursun ya da vurmasın, aile fertlerinden birisinin uyum koşullarını yerine getirmemesi durumunda aile reisinin başvurusu da reddedilebilecektir.