Yeni oturum statüsü geliyor

image-7986328

Federal Parlamento bünyesindeki komisyondaki tartışma sonucunda, sığınma başvurusu kabul edilme yip ülkelerine geri gönderilemeyenler ile F oturumu verilenler için yeni bir oturum statüsü getirilmesi 16 ya karşı 9 oyla karara bağlandı.

Karar sonrasında bakanlar kurulu ise 3 öneride bulundu. Bu önerilere içerisinde 1. F Oturumuna sahip olanlara B oturumu verilmesi 2. Geçici oturum müsaadesi verilenlere koruma statüsü tanınması 3. Geçici oturum verilenlerin oturum durumunun özel durumlara göre yeniden tanımlanması yer aldı. Öneriler içerisinden komisyon 2. Öneriyi kabul ederek, bun öneriyi ikiye ayırdı; buna göre geçici korumaya ihtiyaç duyanlar daha az haklara sahip olurken, ülkelerine geri gönderilemeyenler için hakların çerçevesi biraz daha geniş tutulurken iş yaşantısına adapte olmaları için teşvik ve destekler getiriliyor. Geçici sığınma statüsü tanınanların ve ülkelerine geri gönderilemeyenler daha çok Eritre ve Suriyelilerden oluşuyor. Yeni statünün belirlenmesi içinse parlamentonun ve kanton temsilcileri meclisinin onayı gerekiyor.