YAZ TATİLİ SONRASI OKULLARIN AÇILMASI

Vaud kantonu eğitim bakanı Cesla Amaralle’in 26 ağustos 2017’de okulların açılışı nedeniyle yapılan geleneksel konuşmasında okul direktörlerine ve basına verdiği mesaj:

Eğitimin önemi ve taşıdığı değerler: “Devlet okulları tarafından sağlanan eğitim ve anaokulu sonrası zorunlu eğitim ve yüksek öğretime kadar geniş kapsamlı eğitim; yarının yetişkinlerinin, sağlam, sadece mesleki becerilerini değil aynı zamanda entelektüel araçlarla, toplum içerisinde yerini bulmalarını ve daha da iyisi orada gelişmelerini sağlıyor. Eğitim, devletin en değerli kamu yararı ve asil görevidir. ”

Dijital eğitim: “İlk proje dijital eğitim içeriyor. Bu alanda bir miktar sıçrayışımız var. Sayısallaştırma, toplumsal, profesyonel, samimi ve siyasi ilişkilerimizi derinden dönüştürür. Bu devrimin risklerine cevap verme ihtiyacından haberdar olarak, okulların sayısal dünyayla değil de onunla birlikte eğitim projeleri yürütme imkânı yaratmak istiyorum. Dijital teknoloji, gündelik öğretimin bir bileşeni olarak görülmeli ve içten içe çekilen teknik zorunluluklara tabi olmamalıdır. Düşünme ve konsantrasyon yolumuz, teknoloji kullanımı ile tamamen değişmiştir. Saf şaşkınlıktan veya nostaljik kınamadan çok, gençleri bu devrimlerin mantıklı algısı için eğitmek önemlidir. ”

Sosyo-eğitim önlemleri: “İkinci proje sosyo-eğitim önlemleri ile ilgilidir. Bölümlerin hizmet içi çalışma grubu, alanlardaki profesyonellerin sunmuş oldukları ihtiyaç ve önerilere dayanarak 2017’de okullarda sosyo-eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapor aşamasında durmuyor ve harekete geçiyoruz, çünkü bu yeni sorunların ön saflarında yer alan öğretmenlere izler vermek zorundayız. Bu esasa dayanarak, altı okul için iki yıllık bir pilot uygulamayı onayladım. Ankete katılan onüç kişiden seçilmiş olan kişiler, mevcut hizmetlerin genişletilmesinde ve yeni sosyo-eğitim hizmetlerinin geliştirilmesinde desteklenmektedir. ”

LEO (zorunlu eğitim kanunu) Uygulaması ve Düzeltmeleri: “Son olarak, üçüncü proje Zorunlu Eğitim Kanunu’nun uygulanması ile ilgilidir. Dört yıl boyunca gerçekleşen pratiği izlemek, bu yeniden girişim önemlidir. Nitekim, ilk kez tüm paydaşlar (işyerleri, meslek odaları, sendikalar ve APE Öğrenci velileri derneği temsilcileri) ile ortaklaşa geliştirilen ve mart ayında Yürütme tarafından kararlaştırılan çeşitli düzenlemelerin uygulanmasını öngörüyor . Bu şekilde, genel branş sınıf yönetimi, beceri odaklı becerilere sahip öğretmenlerin öğrenci sürelerine devam etmesi ile güçlendirilmiştir. İkincisi, yeni Genel Eğitim grubunun profesyonel yaklaşım programına ayrılmış iki dönemi ve entegre projeleri, pedagojik araçlarla iki temayı da güçlendirecektir. Bu yeni gelişmeler yeni bir program içeriyor. Tarih öğretimine ayrılan 33. dönem HarmoS 9. yıl programını zenginleştirir. Günümüzün zorluğu, programların basitleştirilmesi için doğru yöntemleri bulmak ve böylece genel eğitim’nin 9-10 ve 11S öğrencilerinin sistemin geçirgenliğini engellemeden basitleştirilmiş çizelgelere sahip olabilmesidir. Temel amaç, okul organizasyonunda düzenlemeler yapılması gerekse bile öğrencilerin çıkarlarını korumak için sınıf yönetimini güçlendirmektir. Bu konuların önemi göz önüne alındığında, kendim başkanlık etme ve çalışma hızını arttırma kararı aldım, böylece yeniden düzenlemeleri mümkün olan en kısa sürede halledebilirim. Bu görüşle, karşılaşılan sorunların ve arzulanan yeniden ayarlamalar hakkında net bir fikir edinmek için, önemli sayıda öğretmen konferansını ve derslerini, uygun olan yerlerde ziyaret etmeye karar verdim. Tabii ki zaten katettiğimiz önemli yolun farkındayım diyemeyeceğim. Okulun güçlü bir istikrarına bağlıyım ve bu yeniden ayarlamalar elbette hep sizinle olacak. ”

Okul Direktörlerine, Müdürlerine, ve Öğretmene Son Mesaj: “Paylaştığımız tüm sorumluluklar ve zorluklarla yüz yüze olan, okul yöneticileri, direktörler ve öğretmenlerin yanı sıra, bölümdeki diğer destekçilerin çalışmaları da heyecan vericidir. Bu nedenle, yapıcı bir değerlendirme dinamiği sürdürürken, kolaylaştırıcı ve karşılıklı ilişkileri teşvik etmek benim için önemlidir. Güçlendirme sorumluluklarınızı ve öğretmenlerin özerkliğini arttırmak, yaratıcılık ve işbirliği yapmak için, yeni fırsatlar sunmak, okul sistemimizin temel misyonudur. İşinizin, profesyonellik ve Vaud kantonun’da kamu eğitimine olan bağlılığınızın kalitesi, bu temel kamu malını korumam ve sağlamlaştırmam için şarttır. Buradaki herkese çok teşekkürler.”

(Yalnızca belirgin konuşma bağlayıcıdır)

Lozan/Ali Korkmaz