Yaşar ATAN- AKLI HEP O ÜLKEDE KALDI

atanyasar@yahoo.de

Yıllar süren Troya savaşı sonrası ülkesi İtake adasına dönerken kral Odisseus; kendisini yemeye kalkan denizler tanrısı Poseydon’un tek gözlü oğlu canavar Polifemos’un gözünü kör etti!.. Bu yüzden eli yabalı tanrı Poseydon da, onun başına yıkım üstüne yıkımlar yağdırmaya başladı…

POSEYDON BÜTÜN GEMİLERİNİ BATIRDI!

Son olarak Poseydon, buyruğundaki kürekçi yoldaşlarıyla birlikte Odisseus’un Ege Denizi’nde yol alan bütün gemilerini batırdı. Ne var ki hep aklını kullanan inatçı Odisseus; tanrıça Atena’nın da yardımıyla, iki gün üç gece dalgalarla boğuşa boğuşa, hiç tanımadığı Fayaklar denen bir halkın adasına, çırılçıplak da olsa, sağ salim çıkabildi…

Prenses güzel Nausikaa ve yardımcıları kızlar, Korfu adlı bu adanın ırmağında, o gün sabahtan gelip çamaşırlarını yıkamış, ağaç dallarına asmışlardı. Artık kendi aralarında şenşakrak top oynamaya başlamışlardı… Birara önünü bir zeytin dalıyla örtmüş olarak, yarabere içinde, çıplak ve bitkin Odisseus çıkageldi yanlarına!…

Bütün kızlar apar topar kaçışışmaya başladılar hemen. Bir tek ada kralının kızı güzel Nausikaa kaldı ortada… Nausikaa, kaçışan kızlara; “Bir insandan çıplak diye kaçılır mı böyle?” diye biraz çıkıştı..Ve kendisinden yardım isteyen bu çıplak yabancıyla lgilenmeye başladı.

Ona yıkandıktan sonra giysin diye temiz rubalar verdi. Kral babasından ve konaklarından söz etti biraz… Onu saraylarına buyur etti…9

YOLDA YALNIZ OLMAYACAKSIN…

Saraya vardıklarında Odisseus’un doğruca anasının yanına oturup ona derdini anlatmasını öğütledi: “Zaten babam kral Alkinoos da aynı odada, pencere kıyısındaki koltuğunda oturur genellikle… Hep denizi seyreder…” diye sürdürdü konuşmasını Nausikaa… Anamın babamın içinde iyi duygular uyandırırsan, onlar yurduna bir gemiyle gönderirler seni. Şimdi ben eve dönerken yanımda olmanı istemiyorum. Arkamdan dedikodu ederler! Kız arkadaşlarım seni giydirip kuşattıktan sonra sana yol göstereceker…”

Bunları söyledikten sonra Nausikaa, hemen hazır arabasına bindi ve kamçısını katırların sırtında şaklattı..

Katırlar dörtnala alıp götürdüler prensesleri iyi yürekli güzel Nausikaa’yı.

Artık hizmetçi kızlarla kalan Odisseus, ırmakta yıkanıp kurulandı. Nausikaa’nın bıraktığı giysileri sırtına geçirdikten sonra, kızlarla birlikte yürümeye başladı yaya olarak. Birsüre sonra kızlar onu prensesleri Nausikaa’nın önerdiği gibi bir koruluğa götürdüler. “Bu güzel koruluk tanrıça Atena’nındır,”dedi kızlardan biri. Burada hava kararana dek oyalanırsın. Ondan sonra da şu karşıdaki kente girersin. Orada ufacık bir çocuğa bile sorsan, kral Alkinoos’un sarayını gösterir sana.” Hizmetçi kızlar bir testi su ve bir paket yiyecek  bırakıp kente doğru uzaklaşıp gittiler…

TANRIÇA ATENA EN YAKIN DOSTUYDU ONUN!..

Korulukta tek başına kalan yorgun ve şaşkın Odisseus, çok sevdiği dostu tanrıça Atena’ya, “Kalkanlı Zeus’un kızı Atena, bari şimdi yardımcı ol bana,” diye yalvarmaya başladı. “Tanrı Poseydon neler çektirmedi bana, gördün! Troya’dan yola çıktığımdan beri hem yoldaşlarımı, hem gemilerimi denize gömdü hep. Fayakların adasıymış burası… N’olur, Fayakların kralı iyi davransın bana… Beni karımın çocuğumun yanına yollasın sağsalim… Yirmi yıldır ayrıyım onlardan! “

Odisseus’un bu dileğini, bulutların üstündeki Olimpos’ta duydu tanrıça Atena… Ne var ki Odisseus’u nice severse sevsin, amcası denizler tanrısı Poseydon’dan ödü kopuyordu! Çünkü başkalarının söylediklerini değil, kendi aklının söylediklerini kılavuz edinen Odisseus; hem denizlerin sırlarını öğrenmeye kalkmış, hem de buna engel olmak isteyen Poseydon’un  bekçi çocuklarından Tepegöz Polifemos’un gözünü kör etmişti!… Haliyle Poseydon’un gitgide daha da kabaran öfkesi yüzünden tanrıça Atena, açık açık yardım edemiyordu çok sevdiği Odisseus’a!..

Hava karardıktan sonra Odisseus, gizlendiği güzel koruluktan ayrılıp kente doğru yürümeye başladı tek başına. Birsüre sonra tanrıça Atena da, sekiz-on yaşlarında sevimli küçük bir kız kılığına girip Odisseus’un karşısına çıktı. Odisseus, kızcağızı durdurup kral Alkinoos’un sarayını sordu. Çocuk kılığındaki tanrıça Atena; “Olur konuk amca, beni izle!” deyip Odisseus’un önüne düştü. Küçük kız, sağdan soldan konuşa konuşa, Alkinoos’un yeşillikler içindeki sözkonusu güzel konağının kapısının önüne dek götürdü“konuk amca”yı. Kimseler görmesin diye de, Odisseus’un üstüne kalın bir sis perdesi çekip gözden kayboldu. Böylece kimselere görünmeden sarayın içine girdi Odisseus…

BU ÜLKEYİ ÇOK BEĞENDİ ODİSSEUS…

Sarayın içinde, ülkenin danışmanlarıyle kral Alkinoos ve kraliçe Arete, ülkelerindeki son durumla ilgili olarak birtakım kararlar almışlardı. Bitirdikleri toplantıdan sonra da, artık keskin gözlü tanrı Hermes’e, gelenekleri gereğince armağanlar sunuyorlardı sunuyorlardı… Bu sunulardan sonra da gidip yatacaklardı… Üzeri tanrıça Atenan’nın sis perdesiyle örtülü olduğundan kimseler görmüyordu Odisseus’u.

Savaş yorgunu Odisseus; mutlu bir ülkenin, iyiliği dillere destan kral ve kraliçesine hayran hayran, uzun uzun baktı…

Haliyle savaş zıpkınıyla vurulmuş eski kral Odisseus’un, böylesine mutlu bir  halkın ülkesini görünce, başı dönmüştü… Ülkesine sağsalim yeniden ulaşabilirse, burada gördüklerini ve göreceklerini, orada da gerçekleştirmek için bütün gücünü kullanacaktı…

Böyle şeyler yalnızca bir masal ülkesinde görülebilirdi çünkü… (*)

  oOo

(*) Mitolojiyle ilgilenen okurlarımıza aşağıdaki kitapları öneriyorum:

-. AKDENİZLİ TANRILAR (Yaşar ATAN– . Baskı)

–  AKDENİZ MİTOLOGYASINDN EFSANELER (Yaşar ATAN – )

–  İNSAN VE TRAGEDYA (ANDRE BONNARD (Çev. Yaşar ATAN – 2. Baskı.).