Unia Sendikası delegeler meclisi toplandı

9

Ali Korkmaz

5 Aralık 2015, yılın son delegeler meclisi başkent Bern’de toplandı. 2016 yılında üzerinde yoğunlaşması gereken stratejiler, perspektifler, tüzük ve konular tartışılarak en acilleri belirlendi. Bu belirlemeler için önceden bölgeler hangi acil konuların 2016 kongresinde ele alınması yönünde hazırlıklar yaptılar.

Unia sendikasının 2016 yılında ve 4 yılda bir yapılan büyük kongresinde uygulanması istenen ve sendikanın yapması gerekenler delegeler tarafından kararlar altına alınacaklar: 10 ayrı bölgenin yaptığı öneriler, toplumda daha fazla dayanışma ruhunu pekiştirmek ve iş dünyasında daha güçlü olmak.

B bölgesi; önerisi olan başlıklı bu yazıda aynı zamanda kulağa hoş gelen söylemlerle yetinmememiz gerektiği, İsviçre’de ve her yerde yaşama yerleştirilen septomlara dikkat etmek gerektiği, örneğin Sağ’ın parlamentolarda güçlenmesi, işçilerin iş koşullarının kötüleştirilmesi ve sağlık sorunları, İsviçre Ulusal Bankası’nın eşit olmayan ekonomik politikaları, göçmenlik olgusu ve ilticacılık, gelir dağılımının eşitsizliği sendikacılıkta önemli bir rol olduğunu tüm çalışmalar belirlemiştir.

A bölgesi; önerisi de belirlenen de yaşamak için daha fazla zaman, herkes için çalışmaya daha az zaman şeklinde idi. Bugün iş var ama eşit dağılım yok, insanlar o kadar çalıştırılıyorki başka şeyler yapmaya zamanları olmuyor. Toplum için çok zararlı olan aşırı çalışma, insanlara ve genel topluma verdikleri zararlar; işsizlik, düşük ücretlerle çalıştırmak, eşit olmayan gelir dağılımları, stresli çalışma, sağlık bozulması, yaşam kalitesinin düşürülmesi, iş kalitesinin düşürülmesi, isteklendirme sorunları, iş saatlerinin eşit dağılımı, eşit işe eşit ücret, gençlere eşit ücret, emekliliğe yakın olanlara daha az iş saati, kabiliyeti ve yetenekleri tanımak ve ödüllendirmek, daha iyi kaliteli yaşam önerileri A bölgesinden geldi.

D bölgesi; birbirimizden öğrenmek ve bildiklerimizi paylaşmak, pazarlamak, her geçen gün konpleksleşen ve anlaşılması zorlaşan dünyamızda daha fazla bilgilenmemiz gerekiyor. Globalleşmenin iş dünyasındaki etkileri,tahribatları, ekonomik ve politik krizlerin getirdiği özelleştirmeler, savaş, terörizm, katliamlar ve sömürü hakkında daha fazla bilgilenme gerekliliği bu öneride vurgulandı. Ayriyeten İsviçre mükemmel üniversitelere sahiptir ve iletişimde bulunmanın avantajları belirtildi. Unia üyeleri kapsamlı ve önemli tecrübelere sahiptir, birbirlerinden öğrenmeleri gerekir.Unia çok önemli bir kültürler arası dayanışma laboratuvarıdır. Sendika bu kültürleri ve politik girişimleri toplu iş sözleşmesi aracılığıyla iş yerlerine yayması gerekir.

C bölgesi; Sisteme alternatif başlıklı öneri de, 30 yıllık doğmatik neo liberalizm bize tekrarlıyorki alternatif yoktur!

Alternatif olmayacaktır:

-sömürü ekonomisi çıkarları için yarış.

-firmaların iktidara sahip olması.

-eşitsizlik.

-enerji kaynaklarının kullanımındaki düzensizlikler.

-iş ve ücretlilerin üzerindeki kültürlerin alışagelmiş sabit kliması.

-iş dünyasında büyüyen baskı, iş dağılımındaki stresler.

-iş pazarında bulunan gençler, kadınlar, emekliliğe yaklaşanlar ve göçmenler üzerindeki sömürüler.

- sosyal yaşamdaki emniyet yetersizliği, sosyal grupları koruma.

- kaynakların düzensizliği.

Unia kısa zamanda gruplardan vazgeçmemeli (kadın, gençlik, emekli, göçmen) Sendika sisteme karşı alternatif sorular sormak zorunda, diğer sendikalar ve sosyal oluşumlarla birlikte cevaplar formülleştirmek zorunda.

İşte önerilerimiz;

- tekrardan kolektif belirlemeler.

- yerel veya genelde düşünce yarısının yerine dayanışma.

- çoğunluğun aldığı kararlardan ziyade eş kararlar olması.

- kolektif ihtiyaçlar için çalışmalara öncelik tanımak.

Etkili kurumların pasifliğini, bağımlılığını kırmak gerekir, alternatifi düşünen, dayanışma ya da duyarlı olmak.

E bölgesi; ücretlerde eşitsizlik, servis ve diğer hizmetlerde kadınların meslekleri tanınmalı ve ücretlerinin daha fazla olmasını kadınlar da hak ediyorlar.

- evde çalışmalar, çocuk bakımı, kamu tarafından tanınmalı, toplumsal kamu kesintilerine dahil edilmeli, yaşlı bakım evinde çalışanların aylıkları vergilerle ödenmeli, bu değişiklik olmalı.

- ödenmeyen, tanınmayan işler, sosyal sigortalar tarafından ödenmeli (AVS) emeklilikte eğitim ve asistan hizmetleri yeterli değil.

F bölgesi; A tipi iş formülüne stop. A tipi iş formülasyonunun kötü iş koşullarına nedenler şunlar;

- geçici taşeron işçilik.

- kısa süreli kontratlar.

- bedava stajlar.

-“yanlış bağımsız“ statüler.

- günlük işe almalar veya ihtiyaç olduğunda işe çağırmalar.

Bu tip iş formülasyonları genelde iş koşullarını bozmak, işçilerin sosyal güvencelerini dağıtmak, yeni kuşak iş uyumu için farklı bir gelenek elde etmişlerdi, özgürlükçü ve esnek olmuşlardır, geçici taşeron iş sürekli tekrarlanarak uzatılan iş kontaratları tamamen işi başka yerlere taşımaktan kaynaklıdır, globalleşmedir. Sendika olarak tüm istikrarsızlıklara, yağmalamalara karşı olmalıyız. İşçilerin sosyal haklarını, iş kontratlarını kondisyonlarını güvence altına almalıyız.

G bölgesi; Önce ücretliler.

Unia kongresi 2016 yılına hükümetin sağcı politikası ve aylıklara birçok saldırıların bırakaca- ğı izlerle girecek. Ülkenin en büyük sendikası bu saldırılara karşı pusulasını belirlemelidir. Uluslararası hareketlerle çalışmak, kemer sıkma politikalarına, ırkçı bölücü konuşmalara karşı olmak. Bu pusula aynı zamanda işyerlerinde örgütlenmeye sendika içerisinde tekrardan düzenlemelere ve bu ülkede çalışan tüm işçilerin özgürlüğünü, çıkarını sağlamak zorundayız.

Yeni göçmen politikalarının sömürüsü, 2020 emeklilik yasa önerileri, emeklilerin yaşam kalitelerinin düşürülmesi, iş kondisyonlarının düşürülmesi, ücretlilerin haklarına saldırı bu önümüzdeki aylar ve seneler de çok sert bir şekilde uygulamalara konacak. Aynı zamanda aşırı sağ toplumdaki sosyal umutsuzluktan cesaret alarak ırkçı göçmen politikalarını hayata geçirerek kendi tabanını güçlendirmede ve ayriyeten de politik ekonomikolarak büyük patronlardan destek almaya da devam edecekler. Unia 2016 kongresi yeni sosyal güvenceler kazanmalı ve yeni kemer sıkma politikalarına karşı durmalı.

Önce ücretliler derken, Unia gelecek kongre de özgürce eylemler yapabilme, perspektivlerimizi güçlendirme, ücretlileri, militanları güvence altına alma işten atılmaları engellemek için bir yol haritası hazırlamalı. 2016 kongresi Unia`nın önemli inşası olmalıdır.

I bölgesi; Hak ve güvenceler herkes için.

Toplumumuz güvence ve haklar temeli üzerine kurulmuştur. Bu temel tehlikeye girmiştir.

• İş kondisyonları sürekli kötü koşullara dönüşüyor.

• Sosyal haklar erozyona uğruyor.

• Sendikal girişimler suçmuş gibi gösteriliyor.

• Göçmenler iyi veya ”kötü alet” gibi gösterilmesi rahatsız edicidir. kendimizi savunma ve mücadele etme zamanıdır. Büyük objektif kolektivite için olmalıdır. İsviçre’de yaşayan tüm işçilerin huzurlu olması için daha fazla iş güvencesi.

• İyi bir toplu iş sözleşmesiyle iş emniyeti sağlama.

• Kara listeler sayesinde aylıklıların kıyımını engelleme.

• Politik haklar için birlikte çalıştığımız kurumlarla daha güçlü çalışmalıyız.

• Göçmenlerin oturumlarının tek tip olması vizyonumuz (gizlilikleri de görmek) olmalıdır.

Kötü koşullar en zayıf kişilerin sırtında oluşuyor ama yakında herkes bu koşullara itilecek. Mücadele ruhu, eşitliği sağlamak sendikanın merkezinde olmalıdır.

M bölgesi; İş yerindeki sendika üyelerinin emniyeti.

• Patron kurumlarına karşı, Unia sendikası sendikadaki üyelere dayanarak mücadele etmelidir.

• İşçi temsilcilerini korumak için hiç bir güvence garantisi yok.

• İş dallarının çoğunluğunda sendika sekreterleri temsil ediliyor, patron baskısından sendikalı üyeler izole (yalıtılmış) ediliyor.

• Toplu iş sözleşmelerinde olması gereken, sendikalıları patronun hedefinden çıkarmak ve korumak olmalıdır.

Cevaplar;

• Sendikal hareketler iş kanunları konusunda mürekkep akıtmaları gerekiyor, aynı zamanda toplu iş sözleşmelerinde de sendikal hakları ve üyelerin konumlanmasını patrona kabul ettirmelidir.

• İş temsilciler komisyonu, sendika delegeleri her iş yerinde olması için kendimizi iş yerlerine dayatacağız.

• Kanunlardan yararlanarak üyelerimizin emniyetini her şekilde garantilemeliyiz.

• Uluslararası iş örgütüne şikâyetlerimizi yapmak zorundayız. İsviçre hükümeti OIT uluslararası iş örgütüyle imzaladığı 98OIT antlaşmasını uygulamamaktadır, buna şikâyet hakkımız vardır, bu hakkımızı kullanmalıyız.

• İş çıkartmalarına karşı Unia iş yerlerinin önünde eylem koymalıdır. Sendikal haklar olmadan iş güvencesi olmaz.

N bölgesi; Dijitalleştirilen iş dünyası

Kasalar yerine self scanning, endüstüri dalındaki robotlaşma, servis hizmetlerinde de iş dünyasını robotlaştırıyor.

• Bazı alanlarda iş kayıpları olurken kimler gününü görüyor?

• Geriye kalan işler de daha nasıl kalifiye olunur veya gerekli midir?

• Dijitalleştirilen iş dünyasında değişiklikler nasıl konumlanmalıdır?

• Yeni teknolojilerden ne şekilde yararlanılabilinirki iş dünyası ve işin ve hayatın kalitesi yükselsin?

Cevap; sendika yeni teknolojilerde söz hakkı sahibi olmalı.

• Hak kazanılmış öğrenimler, bilgilendirmeler herkese açık olmalı ve kalifiye olan ya da olmayan elemanlara bu öğrenimler sağlanmalıdır.

• Teknolojideki gelişmeler kişinin diğer aktivitelerine zaman bırakma olanakları sağlanmalıdır.

• İş alanlarındaki emniyet verileri işçiler için daha da geliştirilmelidir

Dijitalleşme, teknoloji tüm aktivitelere, işlere, tüm sektörlere ve dallara hüküm ediyor, sendikalar bu gelişmeleri takip edip olumlu şekilde yönlendirebilirse, hayat kalitesi daha da iyi olacaktır.

Siyasi partilerin bile programlarında pek rastlanmayan bu enteresan önerilerin ne kadarının pratikte uygulanacağı önemli bir merak konusu özeliğini de taşıyor…

Tüm bu öneriler öğleden sonraki atölye çalışmalarında sergilenerek daha da bilgilendirilip tartışıldı ve tekrardan genel kurulda hangi bölgenin önerisinin birinci olacağı delegelerin oylarına sunuldu. Unia Sendikası’nın Cenevre de 2016 yılı’nın sonunda genel kongresinde tartışılıp karara bağlanacağı öneri önce Argovie A sıralaması ve Bern bölgesi birinci seçildi, daha sonra sadece Bern bölgesi D sıralamasıyla birinci oldu. Bu bağlamda Bern bölgesinin önerisi delegeler tarafından seçilerek 2016 kongresinde tartışılıp karar altına alınması tercih edildi.