Unia sendikası aktivistleri Bern’de biraraya geldiler

Ali Korkmaz
19 Ekim 2013 de toplanan sendika aktivistleri, bu kez İsviçre’deki toplu iş sözleşmeleri ve işten atılmaların nasıl önüne geçilebileceği konusunda tartışmalar yürüttüler.

Her sene Unia Forte olarak toplanan militanlar, bu yıl Unia merkez binasında, militanların bir araya geltiği toplantı oldu.

Saat 13:00’da başlayan toplantı, Corinne Schärer’in açılış konuşmasıyla başladı. Manuel Wiss, Corinne Schärer ve Alessandro Pelizzari’in anlatımlarıyla tartışılan konuların başında gelen, zorunlu yasa (code d’obligation) üzerinde ve bu yasanın boşluğundan zayıflığından söz edildi. İşten atılan birinin tekrardan işe alınabilinmesi ve işine uygun bir şekilde devam edebilmesi için gerekli yasanın olmadığını, bununda büyük sorunlara yol açtığını belirten panelistler, özelikle (CCT) toplu iş sözleşmelerinde bu yasadan dolayı boşluklar oluştuğunu, etki derecesi yüksek bir toplu iş sözleşmesi olamadığını belirtiler.

Bir halk oylamasıyla mı?, parlamento da mı yoksa daha büyük kitle hareketiyle mi veya her ikisiyle mi? bu yasa değişikliğine gidileceği, ileriki süreçte sendikanın kurumlarında ve delegeler toplantısında da tartışılarak üyelerimizin çoğunluğunun alacağı karar neticesinde olacaktır denildi

İkinci bölümde, üç çalışma gurubu oluşturularak bu konular detaylı bir şekilde tartışıldı. Grupların çalışmaları grup temsilcileri tarafından genel toplantıya sunuldu. Üç gurubun da yaptığı çalışmalarda ortak çıkan sonuç şu oldu; kitlesel çalışmaları daha da ileriye taşımak, iş yerlerinde daha güçlü sendikal çalışmalar yürütmek, tüm işten çıkarmalara karşı olmak. İçi boş olan yasanın, inisiyatif ya da halk oylamasıyla değişebileceği ihtimaline de sıcak bakıldı. Göçmenler olmadan İsviçre olmaz kampanyasının tekrardan yapılması gerektiğini ve önümüzdeki Şubat ayında sağ parti UDC’in sunacağı yabancıların oranının İsviçre’ de azaltılması için yapılacak halk oylamasına da hazırlıklı olup aktivitelerimizi daha da yoğunlaştırıp çalışmalarımızı diri tutmalıyız şeklindeki sentezlerle aktivistler toplantısı sonlandırıldı.

10 Replies to “Unia sendikası aktivistleri Bern’de biraraya geldiler”

  1. Geri izleme: Jesse

  2. Geri izleme: David

  3. Geri izleme: herbert

  4. Geri izleme: Darryl

  5. Geri izleme: Austin

  6. Geri izleme: Kent

  7. Geri izleme: Travis

  8. Geri izleme: Ben

  9. Geri izleme: Tracy

  10. Geri izleme: Jackie