Ücret Dampingine Son, İşverenlere Ortak Sorumluluk

İsviçre’de ki inşaatlarda çalışanlar, işverenlerin işi bir taşeron firmaya vermeleri halinde, işçilerin ücretlerini ödemek zorunluluğu üstlenmelerini istiyorlar. Unia sendikası tarafından Ağustos ayında inşaatlarda başlatılan bir imza kampanyasına katılan yapı işçileri, ücret dampingi ve işçi haklarının korunmasını talep ettiler. İnşaat işçileri ücretleri üzerinde artan baskılar bunu zorunlu hale getirmiş durumda.

Yapı işkolunda ve yapı yan işkollarında çalışanların artık sabrı tükenmek üzere. Ağustos ayın sonunda, İsviçre’nin en büyük inşaatlarından biri olan Basel Fuar merkezinde, taşeron firmaların ücret dampingi yapmalarını protesto eden etkinliklerle birlikte Unia sendikası bir imza kampanyası başlattı. İnşaatlarda bugüne kadar pek görülmeyen bu girişimle, federal parlamento üyelerine, taşeron firmaların ücret politikalarının çalışanlar açısından hayati bir sorun haline geldiği gösterilmek istenmekte. Talep son derece açık, ücret konusunda işverenlerin sorumlulukları ortak olmalı.

Ücret üzerinde baskı

Unia sendikasının Ağustos ayı başında Basel Fuar merkezi inşaatında yaptığı kontrollerde buradaki taşeron firmaların çoğunluğunun asgari ücret ve harcırah kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun en önemli nedeni taşeron firmaların, İsviçre dışından gelen işçileri çalıştırmaları. Bir yandan Avrupa’da süren kriz, bir yandan İsviçre’de inşaat sektöründe yaşanan patlama, pek çok firmayı İsviçre’de taşeron olarak, daha düşük ücret ödeyerek çalışmaya teşvik etmekte, bu şekilde ücretler üzerine baskı artmakta. Tüm işkolu bu baskıdan etkilenmeye devam etmekte.

Damping listeleri uzuyor

Ancak durum bununla da bitmiyor, düşük damping ücretle işi bir taşerona devreden firmalar adeta mükafatlandırılıyor, sözleşmelere uymadıkları halde herhangi bir rizikoya da girmemiş oluyorlar. Herhangi bir kontrolde yasalara uymayan bir durumun tespit edilmesi halinde, sorumluluğu tamamen taşeron firmaya yüklüyorlar. Bu durumla herhangi bir ilgimiz yok diyerek işin içinde sıyrılıyorlar. Bu durum sadece yapı işkolunda değil ama ayni zamanda yan işkollarında da sık sık rastlanan bir durum. Sendikaların tespit ettikleri bu tür ücret dampinglerinin listesi ise her geçen gün daha da uzamakta. Unia sendikası bu firmaların listesini kendi İnternet sitesinde sürekli olarak yayınlamakta.

Partiler seyrediyor

Ağustos ayı sonunda Kantonlar Meclisi ekonomi komisyonu bu konuda gene engelleyici bir karar aldı. Bir işi taşeronlara devreden firmaların işçi hakları konusunda sorumluluğa ortak olmasını öngören bir yasa teklifi, komisyonda ki burjuva partilerinin çoğunluğu tarafından ret edildi. Konu ile ilgili olarak komisyon tarafından kabul edilen kararlar ise sorunu çözmekten uzak herhangi bir etkisi olmayan nitelikte. Buna göre taşeronların sadece asgari haklar konusunda yazılı teminat vermesi yeterli olacak. Böylelikle işi taşerona devreden firmalara gene herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek. Komisyonun bu kararı ücret dampinginin önüne geçemeyeceği gibi, serbest dolaşımı da tehlikeye sokacak bir nitelik taşımakta.

Ortak Sorumluluk için imza

Meclis Komisyonunun bu kararı ücret dampingine karşı işverenlerin ortak sorumluluğu konusunda ki mücadele daha da önem kazanmıştır. Unia sendikası tarafından İsviçre’nin her yanına ki inşaatlarda imza toplanmaya başlamıştır. Basel’da ki fuar merkezinde çalışan çeşitli işkollarında ki hemen hemen bütün işçiler imzaları ile bu kampanyayı başlattılar. Sende bu kampanyaya destek ver. Unia bürolarından bu konuda gerekli bilgiyi alabilirsin.