ÜÇGEN SINIR ÜLKE SENDİKALARI(DREİLÄNDERECK. İGR) KONGRESİNİ YAPTI

EYLEM VE MÜCADELEDE BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRELİM

 20 Ekim 2012 tarihinde Fransanın St.Louis Kentinde gerçekleşen kongrede geçen dört yıllık çalışmalar  ile gelecek dört yıllık eylem ve hedefler konuşuldu.

İlk olarak 14 ekim 1980 yılında Almanya,Fransa ve İsviçre sendikalarının birlikte  kurudukları  Die İnterregionalen Gewerkschaftsrat Dreiländereck  (İGR) oluşumunun ana amacı  sınır işçilerinin  (Grenzgänger ların)  sorunlarına  hak gasplarına karşı ortak çözümüler için  birlikte mücadele  etmek  ve internasyonal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla oluşturuldu.Fransa,Almaya ve İsviçrede 120 bin sınır işcisi bulunuyor ve bunları temsilen çalışmalar yapılıyor.

Fransa ,Almanya , ve İsviçre nin beşer delege ile temsil edildiği yönetim, ülkeler delegelerini  ayrı ayrı sendikalar arasında ve bölgelere göre paylaşarak belirleniyor.

Cumartesi Saat 10.00 da başlayan Kongreye İsviçre den Basel ve Baselland Sendikalar birliğini (GBBS.BGBL ) adına  Sendikacı Daniel Münger  ve Travail-Suisse  temsilcileri katıldı. Almanya Sendikalar Birliği (DGB) adına ve IGR başkanı  Katrin Distler, DGB güney Baden yöneticisi  Jürgen Hafflin  katıldı. Albert Riedinger   CFDT/UNSA,CFTC,CGT,CGT.F.O Fransa nın beş ayrı sendikaları adına,  ve 70 delege katıldı.

Acılış konuşmasının ardında GBBS ve GBBL adına Daniel Münger yaptığı konuşmada sınır işçilerinin İsviçredeki sorunlarına ve ucuz iş gücü olarak işverenlerin diğer çalışanlara karşı nasıl kulandıklarını örnekleriyle birlikte anlatı.İkili ve sınır güvenliği anlaşmalarına ( Bilateral ve flankierende maßnahme) değinen  D.Münger  Fransa ve Almanya ya göre isviçrede işsizliğin biraz daha düşük olması ve işçi ücretlerinin bu ülkelere  görece biraz daha yüksek olması sınır ülkelerindeki işçiler için daha cazip duruma getiriyor. Genel olarak artan işsizlik, İsviçrede sınır işçilerinin coğalmasıda ucuz ve düşük ücret baskılarını artırmaktadır. Aynı soruna bağlı olarak gelen sınır sınır işçilerinin mesleki diplomaları isviçredeki diplomalarla ayını eşdeğerde tanınmıyor ve buda aynı mesek ve branjda çalışıp aynı işi yapmasına rağmen daha az  ücretle çalıştırılıyorlar. Son yıllarda sınır işçilerinin sayısında önemli artışlar oldu ve kısa süreli, güvencesiz temporar işçilerin sayısındada önemli oranda artışlar yaşandı. İşverenler yukarıda saydığımız nedenleri  çalışanların düşük ücretle ve bütün hak gaspları için birer saldırı ve baskı aracları olarak kulanmaktadırlar. İsviçre frankındaki değer artışıyla birlikte işverenler sınır işçilerine euro lohn ödeme dayatmasıyla daha fazla kar,daha fazla sınır işçilerinin emeğine el koymaya, işyerlerinde çalışanları karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Sınır işçileri ve bütün çalışanların hakları için ve düşük ucuz işgücüne karşı daha fazla sosyal ve siyasal haklar için mücadele ettikleini ve bu çalışmaların sonucu olarakda asgari ücret 4000 fr olsun kampanyasıyla  gelecek yıl refaranduma gideceklerini, 4 bin Fr. sınır işcileri için cazip olabilir ama bu İsviçrede yaşayan bir işçi için yeterli adil bir maaş değildir, ama daha düşük ücretle çalıştırılanların sayıları az değildir. Saydığımız ülkelerin içinde asgari ücretin olmadığı tek ülke İsviçredir. Bunun mücadelesini veriyoruz. Delegelerin yaptığı konuşma ve tartışmalarda önemli mesajlar verildi.

Bunlardan bazıları şöyle ,Devamlı konuşma değil pratik işlerin yapılması önerileri ve eleştirileri,Sermaye  sınır tanımazken işçi sınıfıda sınır tanımadan birlikte mücadeleyi büyütmeli,Sendikaların güçlü ve etkin olması çalışan üyeleriyle ançak mümkündür,

Basel-Baselland / Hayri AKKIZ

10 Replies to “ÜÇGEN SINIR ÜLKE SENDİKALARI(DREİLÄNDERECK. İGR) KONGRESİNİ YAPTI”

  1. Geri izleme: Gabriel

  2. Geri izleme: brad

  3. Geri izleme: anthony

  4. Geri izleme: Harry

  5. Geri izleme: perry

  6. Geri izleme: Ted

  7. Geri izleme: Danny

  8. Geri izleme: lewis

  9. Geri izleme: dale

  10. Geri izleme: perry