TISA –TTIB Karşıtı gösteriye binler katıldı

Kısa adı TISA –TTIB olan “Transatlantik Serbest
Yatırım ve Ticaret Anlaşması” Bern`de binlerce kişinin katıldığı eylemle protesto edildi

TISA –TTIB NEDİR?
ABD, AB ve 21 diğer ülkeyi kapsayan TISA, ABD ve AB arasında pazarlığı yapılan TTIB (Transatlantik Serbest Yatırım ve Ticaret Anlaşması), İsviçre’ninde içerisinde bulunduğu pazarlığa oturmuş ülkelerin eğitim, sağlık, enerji, iletişim, ulaşım ve diğer hizmet sektörlerini uluslararası tekellerin yağmasına açıyor ve emekçiler için daha fazla yoksulluk ve sömürü anlamına geliyor.

18 KURUMDAN ÇAĞRI YAPILMIŞTI
Adı geçen ülkelerde, tekeller için özel yasalar çıkarılmasını, var olanların esnetilerek, nispı olarak ulusal `koruma` altına alınmış sektörlerin tekellerin dizginsiz sömürüsüne açılmasını isteyen ve kapalı kapılar ardında yürütülen bu görüşmelere karşı 18 kurum bir insiyatif oluşturmuştu. Bu insiyatifin çağrısı ile binlerce kişi bugün saat 15.00`da Bern parlemento önünde bir araya gelerek “Transatlantik Serbest Yatırım ve Ticaret Anlaşması” na karşı protesto gösterisi düzenledi.


t3

Arkadaş BERN