Tasarruf paketlerine karşı Avrupa çapında ortak eylem

576501_3743358666748_2122940596_n

Avrupa’da hükümetlerin birbiri ardına ilan ettikleri tasarruf paketlerine karşı Almanya, Avusturya ve İsviçre’ deki sendikalar ortak eylemler yapma kararı aldılar.

1 Kasım’da başlayacak eylem ve çağrıların ilk adresi ise Zürih. İlk olarak yapılacak basın açıklamasıyla 1-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak eylem ve etkinlikler hakkında bilgi verilecek. Almanya’dan Verdi, Avusturya’dan GPA-djp, İsviçre’den Unia sendikalarının yöneticilerinin katılacağı açıklamanın benzerleri, 2 Kasım’da Berlin’de, 5 Kasım’da ise Viyana’da gerçekleştirilecek. Yayınladıkları çağrıda AB’nin emekçilere reva gördüğü tek ilacın tasarruf ve yine tasarruf olduğu , ücretlerde yapılan kesintilerle işçiler, emekçiler ve emeklilerin  daha da zor duruma düşürüldüğü vurgulanıyor. Bu politikaların krizin batağından çıkamayan ülkelerde kizin daha da derinleşmesine yol açacağı söylenirken, Yunanistan’da ve İspanya’da gençlerin yarısından fazlasının işsiz olduğunun altı çiziliyor.

Sendikalar bu eylemlerle  Avrupa ülkelerinin eğitim, sağlık ve çevre ile ilgili önemli yatırımlar yapması,emekçilerin asgari yaşam standartlarını koruyabilmeleri için yeterli ücret seviyesine sahip olmaları ve toplu iş sözleşmeleriyle asgari ücretin güvence altına alınması, zenginlerden ve sermaye sahiplerinden daha çok vergi alınmasını talep ediyorlar.

Bu güne kadar İsviçre içerisindeki örgütlenme ve aktiviteleriyle sınırlı kalan, Unia ve İsviçre Sendikalar Birliği’nin Avrupa Sendikalar Birliği’ne Güney Avrupa ülkeleri sendikalarıyla aynı gün eylem yapılması için baş vurması ise dikkatleri çekiyor. Unia merkez yöneticilerinden Andreas Riger ise sendikanın bu tutumunu: ‘krizle birlikte Güney’de işçilere yönelen saldırıların, İsviçre’yi de etkilediği, kötü iş koşullarından serbest dolaşıma kadar bir çok sorunun bu durumla bağlantılı olduğunu’ vurgulayarak açıklıyor. Avrupa Sendikalar Birliği (EGB) ise 17 Ekim tarihinde aldığı kararla, 14 Kasım’ı Avrupa çapında eylem günü ilan etti. Grev, yürüyüş, toplantı ve basın açıklamalarından oluşan bir dizi eylem planlanıyor.Portekizli işçilerin 14 Kasım’da yapacakları genel greve destek aamacı da taşıyan eylemlerin yine Riger’in açıklamaların göre İsviçre için ayrı bir önemi bulunuyor. Riger, kısa bir süre önce Avrupa’da yayılan işçi eylemleri ve gösterileri sonrasında çizilen çöküş senaryoları ile, İsviçre’de de muhtemel işçi hareketliliği ve halk ayaklanmaları  karşısında, orduya müdahale etme yetkisi verilmesini isteyen SVP’li Bakan Ueli Mauer’in bu çıkışının sendikalarda geniş bir tepkiye neden olduğunu, 9 Kasım 1932 yılında  Cenevre’de askerlerin saldırısı sonucu anti-faşist bir gösteride hayatını yitiren 13 işçinin anısına bu eylemlere katılmanın ve orduyu halka karşı kullanma çağrılarına da cevap olma niteliği taşıdığını söylüyor.