Tasarruf paketine karşı halk sokaklarda

İsmail Şimşek

Neuchatel Kanton hükümetinin tasarruf tedbirleri adı altında eğitimden sağlığa, memurların maaşlarından kesintiye, çalışma saatlerindeki düzenlemelere kadar bir dizi önlemi gündeme getiren 2017 bütçesine tepkiler yükseliyor.

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan hükümet başkanı sosyalist partili Jean-Nat Karakash ve maliye ve sağlık bakanı Laurent Kurth, 69 milyon frank bütçe açığı olduğunu, 2017 yılı bütçesinden 100 milyon franklık bir tassarruf yapılması gerektiği ve bu tasarrufun daha çok dar ve sabit gelirli kesimlerden yapılacak olması toplumun değişik kesimlerinde, işçi ve emekçilerde büyük tepkilere neden oluyor.

Başta eğitim emekçileri sendikası olmak üzere, işçi sendikaları, emekten yana ve sol partiler, grev ve mitinglerle, 2017 bütçesinde eğitim, sağlık ve sosyal alanda yapılmak istenen 100 milyonluk tasarruf tedbirlerini protesto ederek, kabul edilemez olduğunu vurguluyorlar.

En güçlü protestoları öğretmenlerin yaptığı bu eylemlerde, son iki ay içinde farklı tarihlerde greve çıkan eğitim emekçileri, tasarruf tedbirlerine karşı zaman zaman kısa süreli grevlerine devam ediyor. İşçi sendikası UNİA`nın henüz ciddi denecek eylem kararlarını gündeme almamış olması dikkat çekici. Özellikle öğretmen maaşlarında kesintilerin ve memurların çalışma saatlerinin bir saat yukarı çekilmek istenmesi, memur sendikalarını bu kararlara karşı harekete geçirirken, işçiler tarafından, işçi sendikasının yaklaşan tehlikeye karşı daha radikal eylemleri hayata geçirmesi gerektiği vurgulanıyor. Şimdilik hükümetin öğretmenler başta olmak üzere memurların çalışma saatlerini gündeme alması ve göreve yeni başlayacak olanların maaşlarında bir kısıtlamaya gitmesi ileriki yıllarda bunun özel sektörde de gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bütçe açığı bahane!

Geçtiğimiz yıllarda sosyal yardım alanlardan 160 franklık bir kesintiye giden kanton hükümeti, yeniden bütçe açıklarını bahane ederek, Neuchatel Kantonunda yaşayan emekçilerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Toplumun en önemli ihtiyaçları olan, sağlık, eğitim, ulaşım vb. üzerinden bütçe açıklarını kapatmak istemesi, her kesimden işçi ve emekçileri harekete geçirecek gibi gözüküyor. Her fırsatta halkın karşısına ekonomik zorunluluk olarak çıkartılan bu kesintiler, işverenlerden alınacak az bir vergi ile karşılanabilecekken, emekçilerin yaşamlarından fedakârlık etmesi bekleniyor.

Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren tasarruf tedbirleri paketi, diğer bir deyişle kemer sıkma politikalarına karşı kitlesel mitingler yapılmaktadır. Bu amaçla oluşturulan kriz komitesinin çağrısı ile saat işçilerinin şehri olan La Chaux-de-Fonds tren garı önünde gerçekleşen mitinge yaklaşık 1500 kişi katıldı.

26 Kasım Cumartesi günü Kanton genelinde düzenlenen miting, La Chaux-de-Fonds Gar önünde başladı. Burada kortejler oluşturarak yürüyüşe geçen kitle, şehrin ana caddesinde sloganlarla yürüyüşüne devam etti. Kemer sıkma ve sosyal kısıntıları protesto eden döviz ve pankartların taşındığı ve «yoksulluk eken öfke biçer «, «kemer sıkma politikasına hayır» vb. sloganların atıldığı uzun bir yürüyüşten sonra, tekrar gar önüne gelen kitle, tasarruf tedbirlerini kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurguladılar. Bu işin burada bitmeyeceğini, eylemlerin devam edeceğini ve kemer sıkma politikalarını kabul etmeyeceklerini dile getiren konuşmacılar, herkesin eylemlere katılmasının, hayata geçirilmek istenen kemer sıkma politikalarına karşı birleşik eylemlerin örgütlenmesinin önemine dikkat çeken açıklamalardan sonra eylemi sonlandırdılar.

Bütçe gibi önemli bir konuda ve eğitim, sağlık gibi önemli alanlarda yapılmak istenen kesintilere karşı, emekçilerin daha fazla katılımının olması gereken böylesi bir mitingde, göçmen işçi ve emekçilerinin katılımının azlığı, meselenin geniş emekçiler tarafından anlaşılmadığını göstermektedir.

«Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise (USCN), UNIA, SSP, Syndicom, SEV, Association de défense des chômeurs (ADCN), Fédération Neuchâteloise des communautés immigrées (FENECI), Marche Mondiale des Femmes (MMF), Attac, AVIVO, Indépendants culturels neuchâtelois, Parti Socialiste Neuchâtelois (PSN), Parti Ouvrier Populaire (POP), Les Verts, solidaritéS, Jeunes Socialistes Neuchâtelois, Jeunes Vert-e-s, Jeunes POP, Fédération Libertaire des Montagnes (FLM), Coopérative Partage» gibi emek örgütleri, siyasi parti dernek ve gençlik örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kriz komitesi önümüzdeki günlerde eylemlerini yaygınlaştıracak gibi görünmekte ve 2017 bütçesinde yapılmak istenen kesintilere karşı sessiz kalmayacakları anlaşılmaktadır.