Tag Archives: TISA –TTIB

TISA –TTIB protesto edildi

t1

İsviçre’nin de içerisinde bulunduğu, ülkelerin, eğitim sağlık, enerji, iletişim, ulaşım ve diğer hizmet sektörlerini uluslararası tekellerin yağmasına açan ABD, AB ve 21 diğer ülkeyi kapsayan TISA ve ABD ve AB arasında pazarlığı yapılan TTIB (Transatlantik Serbest Yatırım ve Ticaret Anlaşması)