Sonbahar emekçilerle ısınacak

Winterthur_Resim

Makine, Elektro ve Metal İşkolu Toplu İş Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi 2013 yılının Haziran ayının sonunda doluyor.6 yıldır yürürlükte olan sözleşmede işçiler yeni kazanımlar elde etmek amacıyla taleplerini dile getirirken, bir taraftan da 22 Eylül’de Bern’de yapılacak ulusal ölçekli mitinge hazırlanıyorlar.

Talepler 3 temel noktada yoğunlaşıyor

İşçi delegeleri konferansının daha önce tartışarak kısmen karara bağladığı talepler, asgari ücret uygulamasının hayata geçirilmesi, sözleşmede ki krize endeksli 57. Maddenin kaldırılması,iş yerlerinde öncü işçilerin işten kolayca atılmalarının engellenmesi çıraklık eğitimlerinin 3. ve 4. yılında bulunanların 6 haftalık izin hakkına sahip olması gibi eksenlerde yoğunlaşmış görünüyor.Reel üretimde içine düştüğü darboğazın faturuasını işçilere kesmeye çalışan sermaye kesimi ise, gelişmelerden rahatsız olmakla beraber şimdilik fazla renk vermemeye çalışıyorlar.İşveren temsilcilerinin, mevcut sözleşmede bulunan maddelerin daha da tırpanlanmasına yol açacak önerileriyle masaya oturacağını ön gören sendikalar ve siyasi çevreler,4 tur sürecek olan pazarlıkların hayli sert olacağını vurguluyorlar.Grevlerin de bu süre içerisinde gündeme gelecek olması ihtimali, hem sermaye basının da hem de siyasi çevrelerde tartışılmakta, neo liberal sermaye temsilcileri, işsizlik sopasını göstererek dayatılacak patron konseptine işçilerin boyun eğmesini istemektedirler.

Kazanımlar belirleyici olacak

Endüstri alanında işçi örgütlenmelerinin uzun yıllardan sonra, hareketliliğini ulusal düzeyde arttırmasının, tespit edilen hedeflere ulaşılması için belirlenen etkinlikler ve eylemlerin, kazanımla sonuçlanmasının, önümüzdeki dönem  gözetildiğinde, anlamının büyük olduğunu, endüstri işçilerinin mücadelelerinin şekillenmesinde de tayin edici rol üstleneceğini söylemek mümkün. Sanayi sermayesinin 2008 krizi sonrasında sözleşmede yer alan istismara açık maddelerini işçiler aleyhine kullanması, kimi işyerleinde buna dayanarak çalışma sürelerinin uzatılması, üretim darboğazı gerekçe gösterilerek binlercesinin kapı dışarı edilmesi, Kasım ayında başlayacak görüşmeler öncesinde sektör çalışanlarının ulusal çapta bir mitingle protesto ediyor olmasının,  işverenler açısından şimdiden bir telaşın önünü açtığı görülmektedir.Öte yandan iş barışı adı altında uzunca yıllardır, sessizliğe mahkum edilmeye çalışılan,metal ve sanayi işçileri, bölge ve federal düzeyde gerçekleştirdikleri konferans ve delege toplantılarıyla, hem taleplerini belirliyorlar hem de daha geniş bir örgütlülük için çalışmalar yürütüyorlar.İşçi delegeleri 3 Eylül’de Bern’de yapılacak sektör konferansıyla da hem taleplerini karara bağlayacak, hem de işverenelerle  yürütülecek pazarlığı yapacak olan delegasyonu belirleyecekler. Konferans aynı zamanda görüşmeler arası sürede de toplanarak rotayı belirleyecek. 97 bin işçiyi kapsayan TIS görüşmelerinin 2013 Mayıs ayına kadar sürmesi bekleniyor. arkadaş