Silah tekelleri için özel düzenleme

Federal Parlamento, İsviçre’nin  silah ve savaş malzemeleri satışını düzenleyen yasal çerçeveyi, yumuşatmak istiyor. 2009 yılında yapılan kritik bölgelere ve çocuk askerlerin olduğu ülkelere silah satışını yasaklayan düzenleme, silah üreticisi firmaların baskısı sonucunda tekrardan değiştiriliyor. Silah satamazsak işçi çıkarmaya devam ederiz tehdidini savuran firmalar, parlamentoda lobi arayışlarını sürdürüyorlar. Arap ülkelerindeki ayaklanmalar sırasında, Bahreyn’de Suudi askeri güçlerinin İsviçre malı silahları kullanarak halk ayaklanmasını bastırması tartışmalara yol açmış, bu ülkelere silah satışı yasaklanmıştı.  Yasal düzenlemede silah satışı için, satılan ülkenin durumundan ziyade, silahların ne için kullanıldığı öne çıkarılarak, halka karşı kullanılması halinde satışın yapılamayacağı maddeleştiriliyor. Öte yandan bu düzenlemeye karşı olan çevreler, ülkeler arası bir savaşın söz konusu olmadığını ve silahların zaten mevcut yönetimler tarafından halka karşı kullanıldığının altını çizerek, böyle bir ayrım yapmanın ve denetlemenin mümkün olamayacağının altını çizerek,  Suudi Arabistan, Pakistan gibi ülkelere bu çerçevede çok rahat silah ihracatı yapılabileceğini vurguluyorlar.