Sığınma Yasası sertleştirildi

201

Sığınma Yasası sertleştirmeleri kabul edildi

9 Haziran’da halk oylamasına sunulan Sığınma Yasası değişiklikleri kabul edildi. Değişiklikler,  mülteciler aleyhine yasa maddelerinin yeniden düzenlenmesini ön görüyor yürürlükteki pek çok uygulamayı da kaldırıyordu.

Federal Parlamento’dan sonra Kanton Temsilcileri Meclisi’nin de sertleştirilmesine onay verdiği Sığınma Yasası değişiklikleri, çeşitli siyasi partiler ve insan hakları örgütlenmeleri  yanı sıra göçmen kuruluşlarının da desteğiyle oluşturulan platform tarafından halk oylamasına sunulmak üzere, imzaya açılmış ve gerekli imza toplanmıştı. Buna istinaden 9 Haziran’da yapılan halk oylaması sonucunda, yasadaki sertleştirmeler %78 gibi bir oranla kabul edildi. Ve bu oran aynı zamanda bu güne kadar yapılan benzer oylamalar içerisinde en yüksek kabul oranı olma özelliğini de elde etti.

Öte yandan oylama neticesinde ortaya çıkan bu tabloyu fırsat bilen ırkçı parti SVP de, yasayla ilgili diğer saldırı planlarını çekmeceden çıkararak servis etmeye başladı. Son yıllarda arka arka ya yaptığı sertleştirmeler ve değişikliklerle İsviçre, insancıl sığınma yasası ve koşulları konusunda sahip olduğu ‘tanınmış’ yeri böylece çok gerisinde bırakarak, Avrupa’nın en sert sığınma yasasına sahip olma yolunda bir taş daha döşemiş oldu. Öte yandan aynı gün yapılan bir diğer oylamada halk, bakanlar kurulunun halk tarafında seçilmesi için SVP tarafından halk oyuna götürülen inisiyatifi %76 gibi bir oranla ret etti. Bakanlar kurulu yine Federal Parlamento tarafından seçilecek. arkadaş