Sağlıkçıların öfkesi sokağa taştı

gazete 4

Grevde olan Neuchatel Kantonu providence hastanesi çalışanları yürüyüş ve mitingle toplu sözleşme ve iş güvencesi haklarını istediler.

Neuchatel’de bulunan ve kantonun finanse ettiği Providence Hastanesi Genolier Swiss Medical Network (GSMN) gurubuna satıldı. Bu değişiklikten sonra çalışanların iş güvencesi ve sahip oldukları (CCT-21 ) toplusözleşme hakları garantiye alınmadığından ve bu anlamda bir belirsizlik olduğundan çalışanlar  Kasım sonuna doğru greve çıktılar.Önce hastane bahçesine çadır kurdular ve çadırları polis tarafından söküldü. Daha sonra kırmızı kilisenin bahçesine çadır kurdular ve buradan da itiraz geldi en son belediye üniversitenin karşısında İngiliz bahçesinde çadır için yer izni verdi. İki aydan uzun bir süredir hastane çalışanları hem özelleştirmeye karşı hem de kendi iş güvenceleri, ve sendika ile işverenin toplu sözleşme masasına oturması için grevdeler ve bu süre zarfında birçok etkinlik düzenlediler. 26 ocak cumartesi günü de yaklaşık bin kişinin katılımı ile bir yürüyüş ve miting düzenlediler.Başta SSP , SYNA ve UNIA sendikaları olmak üzere POP/PDA,Yeşiller,SolidariteS vb birçok parti, kuruluş ve dernek  katılarak destek verdi.Yapılan konuşmalarda  çalışanların toplu sözleşme haklarının ve iş güvencesinin  garanti  altına alınması gerektiği, çalışma koşullarının kalitesinin sağlığın kalitesinin göstergesi olduğu ve sağlığın bir halk hizmeti olduğu ticarileştirilmemesi gerektiği belirtildi.

Neuchatel   Providence hastahanesi çalışanlarının yaşadığı sıkıntı bize şunu net olarak göstermektedirki sermaye bir taşla iki kuş vurmaya çalışmaktadır. Hastane satılarak özelleştirilmekte ve diğer taraftan işçilerin önceden  kazanılmış hakları satışla birlikte yok hükmünde sayılarak patronlara istediği elemanı çıkarma istediğini istihdam etme olanaşı verilmektedir.İşçilere ise  birleşmekten ve mücadele etmekten başka seçenek bırakılmamıştır. Neuchatel kantonu ve çevresindeki duyarlı herkesin özelleştirmeye,sağlığın ticarileştirilmesine ve emekçilerin haklarının gaspına karşı bu mücadeleyi desteklemesi gerekir.

İrfan İMREK-Neuchatel/Arkadaş

 

26 Ocakta yapılan miting ve yürüyüşte grevde olan  iki hastane çalışanının görüsünü aldık :

A.K.-:Merhaba bize kendinizi tanıtır mısınız ve  bu grev çadırında neden bulunduğunuzu bize anlatır mısınız?

Thierry HUMBERT-DROZ:23 yıldır Providence Hastanesi’nde çalışıyorum,buradayım çünkü toplu sözleşme hakkımızın ve kazanılmış haklarımızın hastanemizi satın alan  Genolier Swiss Medical Network  grubu tarafından tanınması ve güvence altına alınması için mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda tüm çalışanların hakları için de mücadele ediyoruz.Yasal haklarımızın korunması ve 2012 de varılan anlaşmanın yeni işverenle devam etmesi gerekiyor.Bütün bu gerekçelerden dolayı burada grev çadırındayız.Şu an için maalesef hala bir iş sözleşmesi garantisi elde etmiş değiliz. İstediğimiz tek şey iş barışına saygı göstermeleridir.Bana ve arkadaşlarıma mücadele etmekten başka seçenek bırakmadılar.Temmenimiz mücadelemizin başarıya ulaşması ve bütün sağlık işkolundaki çalışma koşullarının iyileştirilmesidir.Yasal haklarımızı elde edinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

A.K-Merhaba Sarah Bochud bugünkü mitingle ilgili görüşünüzü alabilir miyim ? Hava çok soğuk ve bu soğuğa rağmen kadın sayısı erkeklerden daha fazla bundan ne anlamak gerekir. Mücadelenin devamı ile ilgili görüşünüz nedir ?

Sarah BOCHUD:Evet doğrudur grevimizi desteklemeye erkeklerden fazla kadın geldi.Denilebilir ki sağlık alanında daha çok kadın çalışmaktadır.Hava şartları bizim mücadelemizi etkileyemez.Sendikalar,partiler ve dernekler tarafından gösterilen bu dayanışmadan dolayı çok mutluyum.

Net olan şu ki taleplerimiz kabul edilene kadar mücadele edeciğiz  ve inancım o ki bu mücadele sonucunda taleplerimiz kabul edilecektir.

A.K.-Sorularımı cevaplandırdığınız için ikinize de teşekkür ederim.Mücadelenizde başarılar diliyorum.Arkadaş gazetesi ve okurları da mücadelenizi destekliyor.