Prime zam, hizmetlere budama

VERSICHERUNG, GRUNDVERSORGUNG, STEIGERUNG, BAG, BUNDESAMT FUER GESUNDHEIT

Hastalık sigortası primlerine zam yapılması yine aynı gerekçeyle izah ediliyor: sağlık giderleri artıyor, primlerde artmak zorunda!

Böyle formüle ediyor ülkeyi ve kantonları yönetenler. Sağlığın kendisinden kâr yapılmasından, sigorta şirketlerinin talanına açık hale getirilmesinden ödün vermeden.

Her yıl sistematik olarak artan primler reel alım gücünü düşürmesi bir yana, ödedikleri prim karşısında kalitesi düşürülmüş hizmet almaya mecbur bırakılıyorlar. Daha iyi sağlık hizmeti almak için, çok ödeyen ‚müşteri‘ olmak durumundasınız. Zorunlu hastalık sigortası çerçevesinde sunulan hizmetler daraltılıp, bir çok ilaç sigorta kapsamı dışına çıkarılırken, aynı şekilde bir çok sağlık hizmeti de ekstra sigortalar kapsamına alınmış durumda. Prim tutarına göre derecelendirilen hizmetler, telefonla sağlık hizmeti verilmesinden başlıyor.%10‘luk kişisel katkı payının yanında, az prim ödemek için yıllık toplam katkı payını(Franchise) yüksek tutan sigortalılar, hastalandıklarında ise doktora gitmiyorlar.

Ücretleri eritiyor 

Artan primler karşısında İsviçre’de 30 bin kişi sigorta primlerini ödeyemez durumda. Bu sayı 2014 yılında 7400 kişiydi. Bazı kantonlar ise aldığı kararla primlerini öde(ye)meyenleri kara listeyle teşhir ediyor.

Hastalık sigortası primlerinin 2019 yılında ortalama %4 oranında artması bekleniyor. İsviçre’de yıllık ortalama ücret artış oranının %1,5 civarında olduğu düşünüldüğünde, sırf sigorta artışının ücretleri yıllık olarak %2,5 oranında erittiği görülmektedir. Mevcut sistemin çalışan emekçiler açısından yükü günden güne daha ağırlaşırken, hükümet kalıcı çözüm bulunması, sağlık sektörünün sigorta şirketlerinin kâr alanı olmasından çıkarılması yerine, bu şirketlerin sözcüsü olarak hareket ediyor.