Oylamadan 3 hayır çıktı

Oylamaya katılım oranı son yılların en yüksek seviyelerinden biri olarak gerçekleşti. İsviçre ortalamasının %42 civarında olduğu katılım oranı, bu oylamada %53 dolaylarındaydı. 1:12 İnisiyatifi %65 ret oyuyla, otoyol kullanım ücreti zammı %60 ve Aile İnisiyatifi ise %58’lik oranlarla ret edildiler.

24 Kasım’da yapılan ve son yılların tansiyonu en yüksek oylamalarından biri olan halk oylamasında, 3 tasarı da ret edildi.

SP gençlik örgütü Juso’nun girişimiyle oluşturulan 1:12 İnisiyatifi, otoyol kullanım yıllık ücretinin arttırılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararı ve SVP’’nin ‘ Aile İnisiyatifi’ olarak adlandırdığı; çocuklarının bakımını evde yapan ailelere, bakım maliyetini vergi matrahından düşmesine olanak sağlaması düşünülen, inisiyatifi sandıkta ret edildi.

Geniş bir kesim tarafından epeyce tartışılan oylama konuları içersinde 1:12 İnisiyatifi en dikkat çekici olanıydı kuşkusuz. Abzocker İnisiyatifi oylamasından sonra, daha çok gündeme girme olanağı bulan, yönetici ve menajer maaşlarına sınırlama getirilmesi daha doğrusu bu maaşların ‘kabul edilebilir ‘ bir seviyeye çekilmesi çerçevesinde toplanan imzalarla halk oylamasına götürülen inisiyatif, başlangıçta halk içinde bir empati ile karşılanmış olmasına rağmen, bu pozitif sayılabilecek benimseme, oylama yaklaştıkça giderek etkisini kaybeden bir sürece girdi. Özellikle devlet müdahalesine karşı daha ‘özgürlükçü’ bir tutum savunma gösterisiyle propaganda yapan inisiyatif karşıtı birlik, devletin ücretlerin tespiti üzerinden yapacağı müdahaleyi özgürlük karşıtı, ‘sosyalist’ hatta ‘komünist’ bir müdahale olduğu / olacağı propagandasını kullanarak konfederasyonun liberal birliğinin dayanaklarını yitireceği korkusunu yaymak üzerinden başarı elde etti.

Değerlendirmeler farklı

Oylama sonucunda basına yansıyan değerlendirmelerde, inisiyatifin klasik sol bir inisiyatif olduğu, alınan oylarında sadece sol kesimlerin bilinen oy oranlarının tekerrürü olduğu yorumları öne çıkarıldı. Ayrıca SP Başkanı Christıan Levrat’ ın yine basına yansıyan röportajında ise 1:12 İnisiyatifi çalışmalarının, gençlik örgütleri Juso’nun kendini yeniden örgütlemesinin önemli bir aracı durumuna geldiğini, bu sayede bir çok bölgede önemli bir gençlik kitlesini harektlendirebildiklerini, bu çerçevede toplum içerisinde ücretlerin ve ücretler arasında oluşan astronomik farklılıkların yeniden tartıştırılmasına ve bu konu üzerine dikkatlerin çekilmesine olanak sağladıklarını dile getirdi. Öte yandan farklı yazar ve yorumcular tarafından da ortaya çıkan tablonun, önümüzdeki yıl oylanacak asgari ücret inisiyatifi için, kötü bir başlangıç olduğu ve o aylamanın sonucunu olumsuz etkileyeceği iddialarına yer verildi.

Araba yakıtına zam kapıda!

Diğer bir tartışma konusu ise otoyol kullanım ücretlerine yapılacak zam meselesiydi. Kantonların otoyollarla bağlantı ve çevreyollarının inşası için ‘harcanmak’ üzere, yapılmak istenen otoyol kullanım pulu zammı, aynı şekilde oylama sonucunda ret edildi. Adı geçen projeleri gerçekleştirmek üzere ise yakıta yapacağı zamdan elde edeceği ek geliri kullanma hesabı içerisinde olan Bakanlar Kurulu’na farklı çevrelerden itirazlar yükseliyor. Yakıttan ve taşıt verilerinden yeteri derecede vergi alındığını ifade eden, zam karşıtı kesimler, toplanan paraların otoyollar için harcanmadığı görüşünü dile getiriyorlar.
SVP tarafından oylamaya götürülen, evde çocuk bakımını yapan ailelerin, bakım maliyetini vergiden düşürmesine olanak sağlaması planlanan inisiyatifte kabul edilmedi.

Kanton bazında da oylamalar vardı

Öte yandan Bern Kantonu’nda SVP’nin girişimiyle oylamaya sunulan, sosyal tardım alanların ve suç işleyenlerin vatandaşlığa kabul edilmemesi ile ilgili tasarı %55,8’lik oy oranıyla kabul edildi. Bern Kantonu’nda vatandaşlığa geçişin kolay olduğunu iddia eden SVP ve gençlik kolları, zaten zor olan vatandaşlığa geçişin daha da zorlaştırılmasının kapısını açmış oldular. Önümüzdeki dönemde benzer önergelerin SVP tarafından diğer kantonlarda da gündeme getirilmesi bekleniyor. Neuchatel Kantonu’nda ise alış veriş yerlerinin açılış saatlerinin uzatılması ile ilgili önerge 3. Denemede kabul edildi. Buna göre alış veriş yerleri hafta arası günlerde saat 19.00, hafta sonları ise saat 18.00’a kadar açılabilecek.

7 Replies to “Oylamadan 3 hayır çıktı”

  1. Geri izleme: wayne

  2. Geri izleme: Michael

  3. Geri izleme: Warren

  4. Geri izleme: Travis

  5. Geri izleme: leslie

  6. Geri izleme: Lynn

  7. Geri izleme: louis