Oylama sonucu, saldırı planlarına yaradı

22 Eylül oylamasında halkın benzin istasyonlarının açılış saatleri ve satılan gıda maddelerinin türleri üzerine parlamentonun aldığı kararı tasdik etmesi, başka tartışmaları da beraberinde getirdi. %55,8 lik bir evet oyuyla yürürlüğe giren yasaya istinaden, 24 saat açık kalmak üzere harekete geçen satış yerlerinin ve benzin istasyonlarının sayısında artış yaşandı. Öte yandan rekabette eşitlik şartından hareketle, diğer satış yerlerinin aynı haktan yararlanmak üzere harekete geçeceğini söyleyen sendika yetkilileri, bu sektörde çalışan emekçilerin çalışma koşullarının giderek daha çok baskı altına alınacağını ve bununla da sınırlı kalmayıp, diğer sektörlerde de kazanılmış haklara yönelik saldırıların hız kazanacağını vurguluyorlar. Parlamentonun, alış veriş yerlerinin açılış saatlerinin uzatılmasını ve hafta sonları daha uzun süreyle satış yapabilmesini ön gören tasarıyı hemen gündeme almasına dikkat çekiyorlar. Aynı gün yapılan diğer oylamalarda da zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılması inisiyatifi %73,2 lik bir oranla reddedilirken, salgın hastalıklara kaşı yürürlükte olan yasal çerçevede değişiklikler ön gören tasarı ise %60 lık bir oranla kabul edildi.

4 Replies to “Oylama sonucu, saldırı planlarına yaradı”

  1. Geri izleme: Joe

  2. Geri izleme: ronald

  3. Geri izleme: derrick

  4. Geri izleme: Jordan