LOZAN’DA ROJAVA’YLA DAYANIŞMA PANELİ DÜZENLENDİ

26 Kasım 2014’de Lozan tren istasyonu bağcılar salonunda düzenlenen panele konferansçı olarak Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) dış işlerinden sorumlu Songül Karabulut , PYD Avrupa sorumlusu Hasan Muhamed Ali ve Jorge Daher bulundular. Paneli düzenleyenler; Lozandaki sol partiler, Solidarite, İşçi Halkçı Partisi (POP) ve Sosyalist partisi ile Kürdistan kültür merkezi oldu. Paneli Pierre-Yves Oppikofer Yöneti.

Hafta içi olmasına rağmen kalabalık bir kitlenin katılımıyla gerçekleşen panelde panelciler Türkçe, Kürtçe ve Fransızca konuştular. Kürt katılımcıların yanısıra İsviçreli katılımcılarda oldu. Panelistler, Rojava bölgesindeki 2003 yılından bu yana Amerikalıların ve batılıların politikaları, bölgeye sözde getirmek istedikleri barış, kadın hakları ve insan haklarının getirileceğini söylediler, ancak gelinen aşamada hiç de böyle olmadığını ve bölgedeki İran ile Türkiye’nin Katar ve Arabistan çıkarları doğrultusunda desteklenen ve karşı karşıya getirtilen halklar panelde konu oldu. İran, Şiileri Irak’ta ve Suriye’de desteklerken Türkiye de bu bölgedeki sünnileri destekliyor ve her iki ülke de Kürtlerin ve diğer azınlıkların bağımsızlığını istemiyerek o bölgede yaşayan halkları bir birine kışkırtıyorlar, egemenler Arap-Kürt savaşı çıkarmak istiyorlar denildi.

Rojava’da yaşayan halklar buna müsaade etmiyorlar ve İŞİD canilerine karşı birlikte direniyorlar ifadesi panelistler tarafından dile getirildi.

İkinci bölümde katılımcılara söz hakkı verilerek, soru sormaları ve yorum yapmaları sağlandı. Tekrardan panelistler gelen sorulara cevap vererek daha geniş bilgiler verdiler, temmuz 2012’den bu yana otonom olan Rojava’nın kendi yerel parlementosuyla kendi kendilerini yönettiğinin örneklerini verdiler, geç saate kadar süren panel verimli oldu, katılımcılar bilgilendirildi.

Lozan/Ali KORKMAZ