L`Amar : Göçmenler ve ilticacılar sorununu daha geniş ele alıyoruz.

Le collectif L`Amar : Lieu autogéré multiculturel d’accueil et de rencontres

Kültürlerin tanışma ve kendi öz yönetim biçimi ile buluşmak, faaliyetler yapmak, aktiviteler düzenlemek, daha çok iltica başvurusu yapan, şehirlere uzak kamplarda kalan, yeni gelmiş ilticacılara bu konularda alan açmaya çalışan, onları yaşama katma derdine düşen bir gurup aktivistin gönüllük temelinde başlattıkları çoğunluğunun İsviçreli olduğu bir çalışma gurubudur L`Amar.

İlk olarak geniş anlamda, 2016 `da Neuchâtel ve La Chaux-de-Fonds`da 1 Mayıs mitinglerine katılarak kendilerini öne çıkaran L`Amar ile Neuchâtel göl kenarına kurdukları geçici dernek olarak kullandıkları karavanlarında, farklı halklardan kültürleri tanıttıkları etkinlikte bir araya geldik. Kısa sürede imkan ve olanaksızlıklarına rağmen ses getirmeyi başaran L`Amar aktivistleri ile bir röportaj gerçekleştirdik. L`Amar`ın amaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları konuştuk.

Neuchâtel/Arkadaş

– Öncelikle kuruluş amacınız nedir, kısaca açıklayabilir misiniz? Neden L` Amar ve ne zamandan beridir faliyettesiniz?

Evet, önce herkesle ve özellikle de göçmenler ve sığınma talebinde bulunan ilticacılarla buluşabileceğimiz çok kültürlü bir merkez açma fikrimiz doğdu. Ve bunun içinde bir yer bulmamız gerekiyordu. Yer sorununu çözmek kolay değildi Neuchatel içinde. Bundan hareketle Neuchâtel`de bir ev işgal ettik. Bir süre kullanmayı düşünüyorduk ama bir hafta sonra terk etmek zorunda kaldık.

Aktivitelerimizi çok farklı yerlerde, çeşitli derneklerde ve sokaklarda sürdürmeye devam ettik. Evde kalmamamız ilk başlarda sorun olduysa da, sokaklarda faliyet yürütmemizin avantajlarını görmek açısından, evden çıkmak bizler adına güzel bir deneyim oldu. Daha çok görünür olduk ve insanların bizleri tanımasının olanaklarını genişletmiş olduk. Sokaklar bizler için bir avantaja dönüştü.

Mayıs 2016 başlarında faaliyetlerimizi başlattık. Belediye ile yaptığımız görüşmelerden sonra, işgal evi sonrası bu karavanı bir süreliğine geçici olarak buraya koymamıza izin verildi. Bu yaz ayları için süpriz bir çözüm oldu. Bunu hiç beklemiyorduk. Burada daha çok etkinlik yapmamızın olanakları genişledi. Ama kış ayları için kapalı ve rahat kullanabileceğimiz bir yer ihtiyacımız acil bir şekilde devam etmektedir.

– Ev işgali ve sonrası bu karavan, aktivitelerinize nasıl katkı sundu? Ve L`Amar`ın bu alanda var olan sosyal yardım kurumlarından farkı nedir?

Ev işgali aslında bizim gücümüzü yetkililere göstermek bakımından önemliydi. Bunu da başardık. Bu karavanı buraya koymamıza izin verilmesinin bir nedeni de ev işgalini gerçekleştirmemizdir. Yer sorunu bizim için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Bu karavan bugün için geçici bir çözüm olsa da, projelerimizi daha rahat ve daha geniş kesimlere ulaştırmak için acil yer bulmamız gerekiyor. Bu sorun göçmenlere ve ilticacılara ulaşmamızda engel olarak önümüzde durmaktadır.

Karavanın olması ve özellikle yaz aylarına denk gelmesi açısından bizlere avantajlar sundu. Mesela bugün Kürt halkı yemeklerini tanıtıyor ve tavla turnuvası düzenliyor. Bizler için Kürt, Rojavalı, Suriyeli fark etmiyor. Göçmen ve ilticacı olması yeterlidir.

Bizler şehir içinde kültür merkezi açmayı düşünüyoruz. İnsanlar toplu ulaşım araçları ile daha rahat ulaşabilmeli bizlere, ama ilticacılar genel olarak dağ başlarında, şehirden uzak yerlerde, bin metre yükseklikte kamplarda kalıyorlar. Buralara akşam 18`den sonra toplu taşıma araçları bulunmamaktadır. Bu durum bizim projelerimiz ile bir çelişki yaratıyor. Çünkü biz onlara ulaşmak, onlarla bir şeyler yapmak istiyoruz.

Var olan sosyal yardım kurumlarında daha çok İsviçreliler çalışmakta ve ilticacılar o çalışmalarda yer alamamaktadır. Biz onlardan, yani sosyal Protestan ve Karitas’tan çok farklı bakıyoruz meseleye. Amacımız herkesin kendisini çalışmalara katması. Öz yönetim şekli dememizin nedeni de budur. Biz her hangi bir yardım kuruluşu değiliz. Yardım etmek değil amacımız. İlticacıları ve göçmenleri yaşama katmak, bizlerle birlikte kendi sorunlarını sahiplenmelerini istiyoruz. Bizde hiyerarşik bir yapılanma yok. Alt üst ilişkisi yok. Daha çok yatay ilişkiler üzerinden aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi kendini yönetmek üzerine kurulu bir öğütlenme yaratmak istiyoruz.9

– Aslında bahsettiniz, ama siyasi partilerin, özellikle sol ve emekten yana olan partilerin bu alandaki çalışmaları yeterli olmuyor mu? Sendikaların göçmen komitelerinin ve buna bağlı göçmen örgütlerinin çalışmaları yeterli değil mi size göre?

Evet demin de söylediğimiz gibi, biz her hangi bir göçmen örgütü ya da hayır kurumu değiliz. Bir siyasi parti gibi de ele almıyoruz çalışmalarımızı. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz.

L`Amar içinde birçok İsviçreli aktivist, geleneksel Marksist düşünceden bağımsız daha özgürlükçü militanlar var. Otonomcular, siyasi partilerin aktivistleri var. Bize göre var olan siyasi partilerin çalışmalarında ilticacılar ve göçmenler konusunda gerekli çalışma alanı yaratılamamıştır. Bizimle birlikte olan aktivistlerin birçoğu siyasi partiler içersinde yer almak istemiyorlar. Daha özgür hareket etmek istiyorlar. Siyasi partiler daha dar ve daha katı olarak partizanca faaliyet yürütüyorlar. Bizler geleneksel politikalardan ve parti çalışmalarından göçmenler ve ilticacılar sorunun daha geniş ele alıyoruz. Sonuçta hepimiz de politikaya hizmet ediyoruz. Diğer taraftan partilerin olduğu gibi, sosyal kurumlarında göçmenler konusunda zayıflığı söz konusu. Ama bizim çalışmalarımızın merkezini ilticacılar ve göçmenler oluşturuyor.

– Peki, göçmenlerin ilgisi nasıl çalışmalarınıza? Sizler göçmenleri daha iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Bugün dünyanın ciddi sorunlarının başında gelen göç olgusu, göçmenlik sorunu ve ilticacılığı nasıl ele alıyorsunuz?

Onlara ulaşabildiğimiz oranda katılımı etkileyebiliyoruz. Bu konuda ses çıkarmaya çalışıyoruz. Dikkatleri çekmeye. Örneğin bir etkinliğimizde 200 kişi katıldı. Bunların çoğu da ilticacıydı. Arkadaş olduklarımız var, yasama bizimle katılanlar var.

Bizler iltica merkezlerinde çok iyi karşılanmıyoruz. Afişlerimizi asmıyorlar. Bizi gerçekçi bulmadıklarını söylüyorlar, sığınmacıları ayaklandırmamızdan korkuyorlar. Ama göçmenler memnun karşılıyorlar. Çünkü onların her koşulda kalma hakkını savunuyoruz. Savaşlar nedeniyle yurdunu terk etmiş insanların geldikleri ülkelerde kalmasını savunuyoruz, ayrıca bireysel sorunlarıyla da ilgileniyoruz, ama sabit bir adresimiz olmadığı için de kendileriyle daha sağlam ilişki geliştiremiyoruz.

Bizi birçok insan tanıyor. Belki yığın şeklinde aktivitelerimize katılım olmadı ama, farklı farklı alanlarda da olsa geniş bir kitle ile karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Medyanın bunda rolü büyük oldu. Burada bir dernek var. “le droit de rester” «kalma hakkı « derneği. Onlarla da bağımız var. O örgütler biraz daha politik. SolidaritéS , POP ve bazı sol partilerle de çalışmalarımız oluyor. Ve bizlerde ülkelerindeki yoksulluktan, savaştan kaçarak buralara gelen insanların başvurduğu ülkelerde kalma hakkını savunuyoruz.

– Son olarak göçmenlere, ilticacılara söyleyecek bir şeyiniz var mı? Bir çağrınız, size ulaşabilecekleri adresler gibi.

Çok zor, söylenecek çok şey var çünkü. İnternet sitelerimiz var, sosyal medya üzerinden facebook`tan bizlere ulaşabilirler. Fikirlerini bizlerle paylaşabilirler. Az imkânlarla hep birlikte çok şeyleri başarabiliriz. Çalışmalarımız gelen önerilere göre değişiyor ve şekilleniyor. Biz L`Amar`da fransızca kursu veriyoruz yeni gelen göçmenler için. Her pazartesi fransızca komik kelime oyunları çalışmamız var. Her salı günü kalma hakkıyla ilgilenen servisimiz var ve insanların soruları, sorunları varsa burada yardımcı olabiliyoruz. Bu bir mektup yazdırmak olabilir, hukuki sorunları olabilir, ya da bir ev aramak, ya da bir kahve içmek için gelebilirler. Bu gibi buluşmalar için Neuchatel`de Eritlilerin derneğini kullanıyoruz şimdilik. İnsanlar kendi ülkelerinin yemeklerini tanıtıyor, her şey ücretsiz. Biz bazen politik tartışmalarda yapıyoruz bir araya geldiğimizde. Bizler imkânlarımızın kısıtlı olmasına rağmen onlara ulaşacak araçlar yaratmak için çabalıyoruz. Onların da bizlere ulaşması için aynı gayreti göstermeleri, çalışmalarımızı ilerleteceği gibi, amaçlarımıza da ulaşmamızı kolaylaştıracaktır

L`Amar Web: https://lamarneuch.wordpress.com/

L`Amar Facebook: https://www.facebook.com/lamarneuch/

Kalma Hakki Derneği Facebook: https://www.facebook.com/droitderesterNeuchatel/