Kiralık işçiler için TİS Görüşmeleri başladı.

2012’den beri yürürlükte olan ve kiralık işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ekim ayında başladı.Kiralık işçi çalıştıran tüm sektörleri kapsayan TİS, 300 binin üzerinde işçiyi ilgilendiriyor.

Esnek çalışma, güvencesiz iş koşullarına sahip olma çalışma yaşantısının olağan bir durumuymuş gibi günlük yaşamın bir parçası haline dönüştürüldü. Yıllara yayılan sosyal hak gaspları ve budamalarla beraber, kazanılmış ve güvence altına alınmış birçok hak yok edilirken olanlarda esnetilerek sermayenin her türlü ihtiyacına cevap verecek niteliğe dönüştürülürken, yüz binlerce işçi azgın sömürü koşullarında açlık ücretine çalışmaya mahkûm bırakılıyor. Kaymağını işçi kiralayan firmaların ve sömürücü sınıfların yediği sektör, sermaye sınıfına pervasız sömürü koşulları sağlamaya devam ediyor. İşçilerin çalışacağı günü, vardiyayı başlama saatine çok az bir süre kala öğrendiği, boş zamanlarının bile zamana dayalı köleliğe dönüştürüldüğü sistemle çalışır hale gelmesi, iş aktininin uzatılmayacağı korkusuyla hasta halde bile çalışmak zorunda olması, iş sözleşmesinin bir engele takılmaksızın kısa süre zarfında kolayca feshedilmesi işçileri kiralama usulü çalıştırmayı, patronların cenneti haline getirmiş.

Rekabet gücü listesinin zirvesinde

Sermayeye tanınan ayrıcalıklar, vergi indirimi, emek gücü verimliliğinin arttırılması ve ücretlerin bu oranda aşağı çekilmesi, İsviçre’yi rekabet gücü en yüksek olan ülkeler sıralamasında üste taşır, patronlar kârına kâr katarken, emekçiler daha da fakirleşmeye devam ediyor. Kiralık statüsünde çalışan işçiler, asgari ücret seviyesi en düşük brüt 3 bin Frank’a çalışmak zorunda bırakılıyorlar.

TİS görüşmelerimde yetkili olan UNİA 2021 yılına kadar vasıfsız işçiler için 600, meslek yapmış işçiler için ise 450 frank ücret artışı talep ediyor. Patronlar tarafından öğlen yemeği için iaşe verilmesi ve deneme süresi sonunda iş sözleşmesinin feshinin 1 aylık süresinin olması gibi talepler de  TİS görüşmelerinin talepleri arasında yer alıyor