Kiralık işçiler geçim derdinde

Kiralik isciler

Avrupa’nın bir çok ülkesinde olduğu gibi İsviçre’de de işçi kiralayan firmaların dolayısıyla da kiralık olarak çalışanların  sayısı gün geçtikçe artıyor. Esnek çalışma adı altında, çalışanların kazanılmış sosyal haklarının boşa çıkarılmasını hedefleyen neo liberal politikalarla sermaye hem kâr oranını arttırmakta hemde işçi kiralayan firmalar vasıtasıyla yaptığı iş gücü istihdamı ile işçileri sosyal haklardan mahrum bırakmakmaktadır. 2008 krizi sonrasında ihracat ağırlıklı sektör olan, kimya ve ilaç sanayisi, makine ve metal üretimi, en çok kiralık işçi çalıştıran üretim dallarını oluşturuyor. Olası kapasite düşüklüğünün ve finansal zorlukların biletini işçilere kesen, büyük sermaye sahipleri bu sayede yarattıkları baskıyla işçilerin emeği üzerinden pazar kapma ve rekabet savaşı veriyorlar.

 

Oranlar her yıl artıyor

2011 yılı rakamları İsviçre’de 300 bin işçinin kiralık işçi statüsün de çalıştığını ve bunların da ağırlıklı olarak göçmenler olduğunu ortaya koydu.90′lı yılların ortaalarında 50 bin civarında olan kiralık işçi sayısı 6 kat artmış durumda. Sanayiden hizmet sektörüne kadar sınırlı süreli çalıştırılan bu işçiler, normal işçilerle aynı işi yapıyor olmalarına karşın daha ağır koşullarda daha düşük ücrete çalıştırılmaktadırlar.3 ay dan 9 aya kadar periyotlarla çalıştırılan kiralık işçiler, saati 15 Fr. başlayan ücretlerle,sosyal haklar açısından da yasal olarak belirlenen alt sınır üzerinden yapılan işlemlere tabi tutulmaktadırlar. Örneğin toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan normal bir işçi ücret, ücretli izin, yasal tebligat süreleri, hastalık halinde sigortalanma seviyesi bakımından kiralık işçiden daha iyi haklara sahip olurken, TIS Kapsamında olmayan kiralık işçiler  5 hafta yerine 4 hafta,9 gün yerine 1 gün ücretli resmi tatil hakkına ancak sahip olabilmektedir.Yıllık ortalama % 8′lik artış gösteren geçici olarak çalışma, sadece meslek uzmanı olmazan emekçileri kapsamıyor, aksine kiralık işçilerin yaklaşık üçte ikisi, uzman emek kapsamında bulunun işçilerden oluşuyor.Önümüzdeki dönemde  kiralık çalışma sistemini durgunluk, rekabet ve benzeri gerekçelerle daha  yaygın kılma eğiliminin güç kazandığı da göz önüne alınırsa , toplu iş sözleşmelerinin kapsama alanlarının kiralık işçileri de içine alacak şekilde genişletilmesi, asgari ücret talebinin hayata geçirilmesi ve geçici olarak işe alınan işçilerin kalıcı olmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılıması üzere sendikalar ve işçi örgütlükleri merkezi başlatılan girişimlerin ve mücadelenin ısrarlar sürdürülmesi son derece önem taşımaktadır. arkadaş